Re-Cycling fra vrak til vakkert

Verkstedet tilbyr et trygt og inkluderende fellesskap, der deltakerne kan ta i bruk evner og ressurser, og oppleve mestring. Tilbudet om kreativt verksted og mosjon, Pedalen Fritid, er i samarbeid med Hallvardstuen, Kirkens Bymisjons lavtterskeltilbud for mennesker i aktiv rus.

Sykler er kastet hver dag. Ikke nødvendigvis fordi de er vrak men fordi de ikke lenger er verdsatt. De blir om til et råmaterial for fantasi og uttrykk; fra gaten til verksted til offentligheten i en ny drakt.

The white bicycle is a symbol of simplicity and cleanliness... In other words: a bike is something but almost nothing!

En kopp kaffe, en vinkelsliper og en sveiseapparat får jobben gjort de fleste dagene. Ideen om et kunstprosjekt hadde opphav hos Hallvardstuens gjester. Pedalen Fritid hadde muligheten å jobbe mot samme mål. Kirkens Bymisjon sitt samarbeid med Sykkel VM 2017, samt at Pedalen Re-Cycling er et sykkelverksted, gjorde det naturlig å velge sykkel som kunstnerisk materiell.

Hver torsdag kl. 10.00 er det åpent på vårt verksted. Frem til Sykkel VM i september 2017 vil vi jobbe med kunstprosjektet.

Kunstinstallasjonen heter Re-Cycling. Det faktumet at samfunnet har noe til overs, noe å kaste, er kun en konsekvens av kontekst. Recycling eller gjenvinning kan bety å gjøre restprodukter nyttige. Men man kan også velge å endre konteksten, ikke gå med på at vi har noe til overs, ikke akseptere at det finnes restprodukter. Ved denne type gjenvinning kan vi gjenopprette den tapte verdien.

Finn Eirik Modahl

Til vårt kunstprosjekt har vi fått gode råd og verdifull innspill av en engasjert Finn Eirik Modahl. Han er i dag ansett som en av verdens mest interessante og anerkjente landskapskunstner, med store kunstprosjekter i flere norske byer.

Danckert Krohn - Kong Oscars gate 54

Et blikkfang i folkefesten. På plenen foran Danckert Krohn skal kunstverket utstilles under Sykkel VM. En hvit vigil i en fargerik omgivelse. Vi må unngå at en del av vår befolking er usynlig. Deltakelse i VM folkefesten skal bli inkluderende, også for Kirkens bymisjons gjester. Vårt bidrag er vår kreativitet, arbeid og stolthet i å skape estetiske uttrykk fra det ingen andre ser verdien av.

Bymisjonsenteret Prosjekt Re-Cycling Kong Oscars gt 22, 5017 Bergen Prosjektleder - Torolf Myklebust tlf 99 16 13 18

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.