Lijndiensten Digitale Dienstroosters & Haltelijsten

Hieronder een afbeelding van het beginscherm. De diensten zijn zoals vanouds herkenbaar aan de kleuren .....

WIT : ma di do vr

ROOD : woensdag

BLAUW : zaterdag

GROEN : vakantie.

Op elke knop is in 1 oogopslag de eerste dienst-info af te lezen.

bus nummer ..... inkloktijd ....... te verzekeren lijnen

Na keuze van de gewenste dienst beland je in een dienstoverzicht met ritorder-, lijn- en ritnummer, vertrek en aankomsttijd alsmede de te gebruiken filmcode.

In deze digitale kaartenbak kun je naast het overzicht ook de ritten raadplegen via de tabs.

Op elke rittenblad vind je behalve uitgebreide ritinfo tevens een volledige haltelijst en doorkomsttijden.

Met de dienstnummerknop linksboven kom je weer terug in het lijndienstmenu.

Terug in dit lijndienstmenu (beginscherm) vind je een extra menu achter het lijnlogo in de linkerbovenhoek van het scherm.

In dit menu kun je in de toekomst links en info over verschillende onderwerpen terugvinden.

De dienst die reeds ter beschikking staat is VOERTUIGVERSLAG.

Hier kun je schades, gebreken en overige opmerkingen maken betreffende het voertuig. Indien gewenst kan er zelfs een bijlage (foto) toegevoegd worden.

Geadresseerde(n) ontvangen bovenstaande melding in hun mailbox zoals de afbeelding hierboven laat zien.

BELANGRIJK ...........

Systeem is geschreven in dynamische HTML en waar mogelijk geoptimaliseerd voor touch-screen schermen en is daardoor op elk (mobiel) apparaat met een browser te raadplegen.

TIP

Wellicht een goed idee om 1 tablet in 1 vaste bus te testen.

(Bus 16 / dienst 4 & 9)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.