Hvorfor melde seg på? intensivkurs i legemiddelregning for studenter i oslo

Her kommer litt nyttig informasjon om kurset som skal gjøre deg klar for den kommende eksamenen i legemiddelregning.
Vi kommer til Oslo!
Kurset vil holdes i Store Auditorium ved Rikshospitalet.

Følg med på Oslo-eventen for detaljert informasjon. Kurset passer for både sykepleier-, radiograf- og vernepleierstudenter!

Det er utrolig viktig for oss at alle henger med fra start til slutt!

Kurset begynner med de grunnleggende ferdighetene som kreves i legemiddelregning.
Deretter tar vi dere steg for steg gjennom alle fremgangsmåter som skal til for at dere til slutt kan løse selv de mest utfordrende oppgavene - uten at det føles vanskelig!
Det er viktig for oss at du virkelig skal forstå legemiddelregning. Derfor kommer vi til å bruke god tid på de viktigste prinsippene, ofte gjennom illustrerende effekter - i tillegg slenger vi på en liten dose humor!

Du trodde kanskje "DSM" stod for Dose, Styrke, Mengde?

Created By
Apex Intensivkurs
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.