veiligheid

Zorg er in de studio altijd voor dat je op een veilige manier te werk gaat. Dit is belangrijk omdat er anders veel ongelukken kunnen gebeuren.

Zorg er voor dat kabels NIET op deze manier liggen!! Hierdoor kunnen er verschillende ongelukken gebeuren die je uiteraard niet wilt! Het model kan struikelen over de kabels en letsel oplopen, wij als fotograaf kunnen vallen met eventueel camera die kapot gaat. En ook de lamp kan omvallen wat veel geld kost! Ook kan de lamp mensen bezeren.
Zorg er voor dat je kabels niet strak staan, maar laat de kabel ontspannen op de grond. Vervolgens plak je de kabel vast op de grond. Dit om struikelen door het snoer te voorkomen.
Zorg ervoor dat de ruimte voor jou en het model opgeruimd zijn. Zo voorkom je ongelukken.
Stop je jas en tas daarom in de daarvoor bedoelde ruimte.
Een kruk in de studio kan heel gevaarlijk zijn, en daarvoor kunnen er snel ongelukken gebeuren
Het is een betere keuze om een trap te pakken!!
Het statief NOOIT neerzetten met een opening tussen de poten als de lamp naar voren schijnt. Zo kan de lamp veel makkelijker omvallen
Wanneer een poot onder de lamp staat kan de lamp niet zo goed voorover vallen, denk hier aan!
Probeer altijd dat je studio er zo uitziet, dan heb je het minste kans op een ongeluk

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.