Five days in San Francisco

Op bezoek bij Adobe. ook zij geven aan dat creativiteit wellicht de meest belangrijke competentie voor toekomstige medewerkers is. Hun producten positioneren ze dan ook als tooling om laagdrempelig creativiteit te ontsluiten. Deze blog is dan ook met Adobe Spark gemaakt om eens te kijken of ze dat lukt.

Adobe

Rockspace.com is een succesvolle accelerator. Bijna al hun deelnemers bestaan nog na enkele jaren. Interessant om te zien dat zij een sterke link leggen tussen startups en corporates. Dat doen we op EnTranCe ook, maar we leggen het nooit uit. Gaan we doen !

Rockspace.com

In een creatieve stad als SF zijn werkplaatsen schaars. Techshop.com levert ruimte voor een maandelijks lidmaatschap. 1000 leden delen hier een fantastische werkplaats met alle erop en eraan

Techshop

Tijdens deze reis geprikkeld om een aantal zekerheden ter discussie te stellen.hebben studenten nog wel docenten nodig om zich te scholen ? Bij 42 coding University hebben we gezien dat gemotiveerde studenten in staat zijn om elkaar te leren en elkaar te beoordelen. Peer reviewing in zijn puurste vorm. Natuurlijk, een kader blijft nodig. Maar de rol van de docent verschuift.

42 coding university

Ook vraag ik me af of de grote waarde die we hechten aan diploma gericht onderwijs wel stand houdt in de huidige samenleving die Sneller ontwikkeld dan ooit tevoorschijn. Moet het belang van de student en arbeidsmarkt niet voorop staan ? Vraagsturing, maar dan ook gericht op de individuele behoefte. Modularisering die goed kan stapelen tot een diploma lijkt een bestendig recept voor employability.

Google campus

Google campus blijft een bijzondere plek. Een gesloten bolwerk dat toch zo open is. Veel nationaliteiten en vooral veel talent. Wat staat ons verder te wachten ?

Op Stanford gesproken met een Nederlandse student die zich zorgen maakt dat veel toptalent Nederland verlaat omdat de programma's op nivellering gericht zijn. Te weinig ruimte voor talent en te weinig peer pressure voor de student. Op Stanford voelt hij zich omringt door gelijkgestemden. Meer differentiatie ook op niveau tussen de Nederlandse universiteiten ? Durven we een keuze te maken voor talent emancipatie ?

De INTEL self driving car. Al meerdere autonome auto's op ons pad aangetroffen. Interessant om te horen dat Intel minder roadmap gestuurd gaat Werken en zich meer op totaaloplossingen voor grote vraagstukken gaat richten

Ruimte voor een nieuwe opleiding aan de HG ?

Op bezoek met Gary Wolf bij Rock Health, een accelerator op het gebied van Tech en gezondheidszorg. Gezonde populatie met veel fietsen! Maar ook dezelfde uitdaging die wij ook voelen , technologie kan besparingen opleveren, maar preventie past niet in de financiele structuur van de huidige gezondheidszorg .

Op Stanford im gesprek met een postdoc die potentieel grensverleggend werk doet op de link tussen genetica en quantified self. Kunnen personal digital Health devices inderdaad aanwijzingen geven voor potentieel ziekterisico ?

,

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.