Himalaya Challenge 11 t/m 21 november 2016

Het was een betoverend mooie reis, vol fysieke en geestelijke uitdagingen. Ver van de bewoonde wereld hebben we het vriendelijke en wonderschone Nepal leren kennen en, nog belangrijker, hebben we onze deelnemers en hun achterban kennis laten maken met het belangrijke werk van VSO.

Femke Spoor

Waarom?

Met de VSO Himalaya Challenge wil VSO Nederland;

 • Fondsenwerven ten bate van de VSO projecten en operatie
 • Een platform creëren waarmee donateurs, partners, vrijwilligers en bedrijven de gelegenheid krijgen om op een actieve manier bij te dragen aan de doelstellingen van VSO.
 • Daarnaast geeft het donateurs, achterban, partners en geïnteresseerden de mogelijkheid om direct te zien op welke wijze VSO in de projectlanden werkt.
 • Via het evenement kan een basis voor een hecht ambassadeursnetwerk gelegd worden.

De deelnemers

 • 21 enthousiaste deelnemers
 • Een aantal RV's zoals Anneke Boerma, Chris van de Pol & Kitty de Koning
 • Randstad medewerkers
 • IND medewerkers
 • VSO Donateurs
 • Enn.... ook nog mensen die totaal NIET met VSO bekend waren!

De CHALLENGE

De ECHTE challenge... elke deelnemer moest MINIMAAL €5.000 in sponsorgeld ophalen.

It's not all about the money!

Hoe?

€ 148.000,-

Deze 21 deelnemers hebben samen 2.000 donaties binnen gehaald die in totaal meer dan € 148.000,- op hebben geleverd.

€ 100.000,- voor het VSO Sisters for Sisters project in Nepal +

€ 48.000 voor VSO Nederland

Sisters for Sisters project Khudi, Lamjung

VSO Sisters for Sisters project

Met het Sisters for Sisters project wil VSO het aantal meisjes dat hun school afmaakt vergroten door middel van diverse ondersteunende activiteiten. De kern van het project is het buddy-systeem tussen ́big sisters’ en ‘little sisters’. De big sisters zijn oudere meisjes/jonge vrouwen die hun school al afgerond hebben. Zij worden gekoppeld aan kwetsbare ‘little sisters’ bij wie het risico op schooluitval groot is.

De Reis

Aankomst Kathmandu & Pokhara
45+ uur trekken in 5 dagen

14 november - van Pokhara naar Ram Bazaar naar Bhoje

15 november - van Bhoja naar Pasgaun naar River Camp
16 november - van River Camp naar Bhujung naar Ghan Pokhara
17 november - High trek day - 3000! Meter
19 november - projectbezoek, potje voetballen & terug naar Kathmandu
20 november - Kathmandu

Resultaten

 • Money money money money!
 • VSO Sisters for Sisters project is blijven bestaan
 • 21 enthousiaste VSO ambassadeurs
 • Succesvolle nieuwe fondswervende techniek
 • Meer naamsbekendheid voor VSO en ons werk
 • Meer dan 1.100 nieuwe warme leads en potentiële donateurs
 • Betere relatie met onze achterban en partners
 • Nieuwe content

VRAGEN?

Credits:

Thomas Roos

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.