Mense Van Die Wes-Kaap Leer ken die mense in Jou provinsie

Mense Van Die Wes-Kaap

Lily Coates, Franschoek.

"My oorspronklike idee van Suid-Afrika was dat dit droog is met geen berge nie, maar ek was beslis nie reg nie. Ek het verlief geraak met die pragtige plekke en mense en ek het van dit geleer om nie dinge te beoordeel met gebruik van ander mense se ervaarings en idees.

Sophia Gomez, Franschoek.

-"Ek is dalk jonk maar ek voel asof ek vir jare leef omdat ek deur so baie moelike tye gekom het en belangrikke lesse geleer. Maaar die belangrikste ding wat ek geleer het was van my vriende en ons ervaarings en die lees is kies altyd die waarheid en wees eerlik of dit gaan terug kom en jou byt.

Lee Rabie, Worcester.

-" Van kliens af wou ek altyd na die plaaslike hoërskool in my dorp gaan en in die koshuis wees net soos my susters maar soos tyd aangegaan het, het ek besef ek wou my vlerk strek en na skool uit van my dorp toe gaan. My ma was nie baie gelukkig daaroor maar die res van my familie het my ondersteun. Ek het toe in die einde Rhenis toe gegaan en ek was nooit meer gelukkig nie en nou sien my ma dit ook. Ek het hiervan geleer dat al ondersteun almal jou nie, doen wat vir jou reg voel en jy sal sukses beruik.

Lynn-Marie White, George

-"Toe my pa oorspronklik vir my sê dat ek vanaf Paarl Girls' High na Outeniqua toe moos skuif was ek smoorkwaad. Vir my was GHS die beste skool en ek was so gelukkig en was besig om wonderlik te doen. Toe ek by Outeniqua was, was ek bang en kwaad omdaar te wees maar dit het vinnig begin verander toe ek nuwe maats maak en nog beter op skool gedoen het. In die oomblik so ek nooit gedink ek kon meer gelukkig by 'n ander plek wees nie ,maar nou sien ek dat verandering nie sleg is nie."

332 woorde

Created By
Rebekah Cupido
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.