Loading

Dr. Sophon Herbal Medicines E-CaTALOG

ยาสมุนไพร ดร.โสภณ ABOUT US

ผู้ก่อตั้งและผู้ผลิต คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. โสภณ เริงสำราญ.. ดร.โสภณ เริงสำราญ จบปริญญาเอกทางด้านเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา (Ph.D., University of Texas, Austin , USA. ) อดีตเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีผลงานตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารสิ่งพิมพ์อื่นๆทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับในวงการเคมีอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ …จากความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ท่านได้สั่งสมในการวิจัยทางด้านสมุนไพรไทยมากว่า 40 ปี ประกอบกับการทดลองค้นคว้าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้รับการรักษาแพทย์ทางเลือกด้วยสมุนไพรดร.โสภณ .. ดร.โสภณ ได้มอบองค์ความรู้และถ่ายทอดให้ผู้สนใจทั้งทางด้านวิชาการ การสอนหนังสือ การเขียนสิ่งพิมพ์มาแล้วนับไม่ถ้วน ท่านได้ผลิตยาสมุนไพรที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาด้วยวิธีทางธรรมชาติ (สมุนไพร) อันเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ของท่านให้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่ง…ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 แล้วที่ท่านได้มอบผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรให้ผู้สนใจการแพทย์ทางเลือกแล้ว ยาสมุนไพรดร.โสภณ

Established by Professor Dr. Sophon Roengsumran, graduated from University of Texus at Austin, United States, the Dr. Sophon Company offers products containing 100% effective natural ingredients based on over 40 research experiences in Organic Chemistry and his expertise.

Dr. Sophon Roengsumran’s aspiration is to transform abstract knowledge into achievable form of knowledge essence and performance. He has made a contribution to scholars, indicated by many years experiences of being a lecture at the Faculty of Sciences, Chulalongkorn University, a consultant for several companies including Oriental Princess and TPI and a variety of domestic and international research publications and founded the way to create the link between knowledge in organic chemistry and affordable products containing natural active ingredients. We have manufactured and offered products –DR. SOPHON HERBAL MEDICINES which contain 100% effective natural herbs since we have concerned about an impact of the usage of chemicals and disagreed with animal testing.

.

Dr.Sophon Ltd., which has produced and sold Dr. Sophon Herbal Medicines and others natural products, has recognized humanitarian values, supports and services. Our principal philosophy is towards ‘society without discrimination in healthcare service’. Since we believe in the ability of low-cost healthcare suppliers to generate solutions for sustainable healthcare services and for improving human- wellbeing, we offer effective products with affordable prices to customers regardless of race, gender, social status and health conditions.

.

สินค้าของเรา OUR PRODUCTS

ยาสมุนไพรดร.โสภณ บรรจุยาสมุนไพร 100 % ในลักษณะแคปซูล รับประทานง่าย ไม่มีผลข้างเคียงเนื่องจากไม่มีสารเคมีและสเตรอยด์ประกอบ ยาสมุนไพรทุกชนิดผ่านการอบฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานแห่งวงการผลิตยาชั้นนำ ยาสมุนไพรดร.โสภณจึงสะอาด ปลอดภัย

.

ภายในขวดผลิตภัณฑ์ ต่อ 1 ขวด/หน่วย ประกอบด้วยยาสมุนไพรชนิดแคปซูล 30 เม็ด (ยาบำรุงร่างกายท่านชาย-ท่านหญิง), 50 เม็ด (ยาสมุนไพรระบาย) , 60 เม็ด (ยาสมุนไพรแก้กษัย) , 70 เม็ด ,110 เม็ด และ 130 เม็ด ..ราคาจำหน่าย ราคาขวดละ 120-400 บาท ตามประเภทของยาสมุนไพร ..

.

*** โปรดระวังผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างชื่อ ดร. โสภณในสินค้าชนิดอื่นๆ หรือ จำหน่ายสินค้าของเรา (ภายใต้โลโก้ข้างขวดของเราและตามรูปภาพที่ปรากฎบนเวปไซด์) สูงกว่าราคาดังกล่าวหลายเท่า/ …กรุณาอย่าให้การสนับสนุนการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค**

Established by Professor Dr. Sophon Roengsumran, graduated from University of Texus at Austin, United States, the Dr. Sophon Company offers products containing 100% effective natural ingredients based on over 40 research experiences in Organic Chemistry and his expertise.

Dr. Sophon Roengsumran’s aspiration is to transform abstract knowledge into achievable form of knowledge essence and performance. He has made a contribution to scholars, indicated by many years experiences of being a lecture at the Faculty of Sciences, Chulalongkorn University, a consultant for several companies including Oriental Princess and TPI and a variety of domestic and international research publications and founded the way to create the link between knowledge in organic chemistry and affordable products containing natural active ingredients. We have manufactured and offered products –DR. SOPHON HERBAL MEDICINES which contain 100% effective natural herbs since we have concerned about an impact of the usage of chemicals and disagreed with animal testing.

Our company offers several DR.SOPHON HERBAL MEDICINES and natural products. Our natural remedies have been produced for recovering illness, relieving symptoms and physical fatigue and improving blood circulation. Our products contain 100% effective natural ingredients which help improve hormone system, digestion and nervous system.

.

Dr. Sophon Herbal Medicines and our natural products have been approved by Thailand Food and Drug Administration. We have produced and chosen by our customers over 20 years. Today we have several customers from different cities and rural areas in Thailand and foreigners from Japan and other neighboring countries. Regarding our philosophy and the demand on affordable natural products, all customers get the same prices ranging between 120 and 400 Baht per unit , dependent on the product without extra fees (please check the price on this website or the price list button below).

** We have NOT PROVIDED other medical treatment services in medical clinics. Please beware of misleading information or other misguided contact numbers.***

.

.

ติดต่อสอบถาม-สั่งซื้อ CONTACT US

ที่อยู่ร้านค้า :

ร้านยาสมุนไพร ดร. โสภณ เริงสำราญ (ศ.ดร. โสภณ เริงสำราญ) โครงการยูเซ็นเตอร์ (สามย่าน) ซอย จุฬาฯ 42 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ: 9.00น.-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) // โทรศัพท์และแฟกซ์ 02- 2150657 (ติดต่อเบอร์มือถือ: 081-8122832)

ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ :

ตู้ปณ. 2000 ปณฝ. จุฬาลงกรณ์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10332

อีเมลล์:

ติดต่อสอบถาม- info@drsophon.com, ติดต่อสั่งซื้อ- order@drsophon.com

FACEBOOK: https://www.facebook.com/DrSophonHerbs

LINE : @drsophonshop, supatra_dsc (แอดผ่านเบอร์โทร 081-8122832)

SHOP ADDRESS:

Dr.Sophon Shop, U-Center (Chulalongkorn University), Chula 42, Phaya-Thai Road, Wangmai, Patumwan, Bangkok, Thailand

Our office hour and working day:

9 AM- 5PM (closed on Sunday and holidays)

POST ADDRESS:

P.O. BOX 2000, Chulalongkorn, Phaya-Thai Road, Wangmai, Patumwan , BANGKOK, THAILAND 10332

TEL: +662-2150657

EMAIL

GENERAL QUESTIONS: info@drsophon.com/ ORDER- EMAIL: order@drsophon.com

FACEBOOK / WhatsApp / WeChat

https://www.facebook.com/DrSophonHerbs ,WhatsApp/WeChat: +66924 648355

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.