Loading

Worship Kids Style Warsztaty taneczno-muzyczne dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku 5-12 lat do udziału w wyjątkowych warsztatach, opartych na wartościach chrześcijańskich.

Zapewniamy aktywny wypoczynek, dużo tańca, świetną zabawę, muzykę, śpiew, rozwijanie zainteresowań i pasji, a także rozwój duchowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat warsztatów i osób prowadzących, kliknij

Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu w sobotę od 8:00 do 16:00.

Zapisy możliwe są przez formularz zgłoszeniowy.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.