Loading

Matens kemi Åk 6 - Lärare: David Lancelot Sjövall

Mål med kursen

INOM BIOLOGI:

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska du som elev sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll åk 4-6 i biologi

I kursplanen skall vi tillsammans fokusera på följande moment:

 • Natur och samhälle
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Kropp och hälsa
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Biologin och världsbilden
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Biologins metoder och arbetssätt
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

INOM KEMI:

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska du som elev sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll åk 4-6 i kemi

Temat Matens Kemi ger oss möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanen för kemi:

 • Kemin i naturen
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Kemin i vardagen och samhället
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Kemin och världsbildenNågra historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Kemins metoder och arbetssätt
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Hur jobbar vi med temat?

Temat Matens kemi startar i dina och klassens egna kunskaper och frågor om mat och näringsämnen. Därefter använder vi olika metoder för att ta reda på vilka näringsämnen som finns i olika livsmedel. I samband med dessa undersökningar fördjupar sig du och klassen i vad näringsämnena har för funktion i kroppen, vad som händer om man får i sig för lite eller för mycket av dem, var och hur olika livsmedel produceras (=tillverkas) osv.

LEKTION 1 - Massor med mat i media

Är det viktigt vad media skriver om maten vi äter? Styrs vi mycket av media då det gäller valet av mat?

Första lektionen hålls den 14 resp. den 15 oktober beroende på då er NO ligger schemalagd i skolan. Då tittar vi först och främst på media och medians påverkan på mat och vad vi äter.

Artiklar att ta upp i denna temadel är:

Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Created with images by Gesina Kunkel - "untitled image" • Ive Erhard - "Light Lunch"