Prekast - Zeka Grup www.zekagrup.com

Prekast

1984 yılında Samsun Eski Sanayi'de faaliyete başladık. 14 yıllık tecrübenin ardından 1998 yılında Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındık. Kurulduğumuz yıldan beri kemik kadromuzu koruyarak, mühendislik ekibimizin de kurulmasıyla yenilikçi yapımız sayesinde kalitemizi ve tecrübemizi her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz.

Yapı alanında birçok farklı ürünün tasarım, imalat ve montajını gerçekleştiriyoruz. Prefabrik Ev, Prekast Dış Cephe, Merdiven ve Kapı başlıcalarıdır.

ZEKA GRUP olarak tamamen özel tasarımlar ve butik işler üzerine çalışmaktayız.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.