Bloons TD 5 Review

Wat voor game is het?

Het is een tower defense game waarin al je towers aapjes zijn, je moet deze aapjes ergens op de uitgekozenĀ map plaatsen door ze te swipen naar die positie, je kan ze alleen plaatsen waar er geen weg is voor de ballonen. Je moet dus erg strategisch zijn om ervoor te zorgen dat de ballonnen niet door de defense heen komen. je kan op de aapjes tappen om hun te upgraden en je defensies nog beter te maken.

Wat maakt de game zo leuk?

Het word steeds moeilijker om de ballonnen tegen te houden en daarom moet je steeds beter je best doen om niet dood te gaan dit is erg uitdagend en hierdoor is het erg leuk om te spelen, de game heeft ook achievements die je kunt unlocken en die vervolgens op je android of ios account komen te staan.

Screenshots

Dit was mijn review van de game Bloons td 5

David Werkhoven 1gd1

Created By
David Werkhoven
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.