Prosjekt og produktledere i DRIW Samling 04.05.2017

Dette var agenda for samlingen. Vi valgte å vente med LIFO i team - train the trainer til neste samling mest sannsynlig i august.

Vi startet med litt teori om TEAM basert på teori og erfaring. Det å kjenne til team prosesser, team dynamikk, hva og hemmer og fremme team er viktig i tiden fremover. Det å raskt få team på banen, bli kjent, vite og eie og ville gå mot felles mål, har etablert spilleregler og hva som skal kjennetegne teamet, og samtidig kjenne hverandre og hverandres adferd er viktig. DRIW har og trener på å bruke team verktøyene: LIFO for bedre kommunikasjon og samspill i team, Suksessfulle TEAM (Lencioni), Identitet, Spilleregler, Treningsplaner, FUELbox for å bli kjent i teamet og Feedback

Og vi fortsatte med å fortelle litt om trenger og inspirasjon rundt organisasjonsutvikling. Boktips "Reinventing organizations av http://www.reinventingorganizations.com/

Patric Lencioni har forsket og skrevet om hva som kjennetegner dysfunksjonelle team. Trude presenterte dette, og gruppen jobbet med utgangspunkt i dette, - med hva som skal kjennetegne team leveranse i DRIW. Vi startet i bunn, - grunnfundamentet i enhver relasjon er tillit. Gruppen kom med innspill til hvordan sikre tillit til hverandre. Vi jobbet videre med hvordan håndtere konflikter og uenighet, og tok neste nivå, - hvordan skape mere engasjement. De to siste nivåene, - hvordan sikre at vi holder hverandre ansvarlig og jobber mot samme mål, tas på en samling der alle er tilstede. Oven har ansvar.

Innspill fra alle på hvordan vi kan skape TILLIT til hverandre i team leveranse.

I

Praktiske tips til verktøy.

Samling av de mest foretrukne innspillene til hvordan vi i team leveranse kan skape TILLIT til hverandre. Lære hverandre bedre å kjenne. Møtes og gjøre en SWOT per person og dele. Ta ansvar. Gi og ta i mot anerkjennelse. Tips fra Jon Vidar; " sagt om hverandre."

Gruppen kom med innspill til hvordan vi i leveranse vil håndtere konflikter og uenigheter oss i mellom.

Innspill til hvordan sikre enda mere engasjement i team leveranse.

Vi jobbet med hvordan vi i team leveranse vil ha det hos oss for å sikre at vi får enda mere TILLIT til hverandre, for dernest å kunne håndtere nødvendige UENIGHETER og KONFLIKTER for å sikre utvikling og innovasjon. Når vi har tillit og lærer oss å håndtere uenigheter og konflikter, vet vi at vi sammen får til nødvendig ENGASJEMENT. Da blir det lettere å holde hverandre AVSVARLIGE og jobbet mot kollektive MÅL og være opptatt av de RESULTATENE vi skaper sammen, fremfor meg og mitt og hver for oss.

Ideer, tanker og refleksjoner om seg selv og teamet i løpet av dagen.

Videre aksjoner:

  • Bli bedre kjent - Pizza & SWOT Ansvar Oven med input fra Jon Vidar
  • Ferdigstille LENCIONI hos oss med ansvarliggjøring og kollektive mål. Lage spilleregler; slik vil vi ha det hos oss og dette skal kjennetegne team leveranse. Knytte opp mot DRIW verdier : Kvalitetsbevisste Engasjerte Modige. Ansvar: Oven med hele teamet.
  • Felles maler. Invitere alle inn til en gjennomgang av dagens maler, best practise og finne smarte felles løsninger til det beste for helheten.
  • Ta opp i ledelsen og organisasjonen innspill om mulighet for faste team.

Linker for deg som er interessert i mere.

Lurer du på noe tar du bare kontakt med Trude Falck Bjånes, RightOn Consulting, 90839886, trude@rightonconsulting.no, www.rightonconsulting.no

Nyt deilige vårdager i en kanonfin bedrift som er avhengige av al alle tar ansvar, viser engasjement, endringsGLEDE og mot.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.