Loading

Què estem aprenent?

Sensibilització i reflexió sobre les injusticies socials
L'oportunitat d'ajudar a la comunitat amb el que estic aprenent
Anàlisi de situacions injustes al món per desenvolupar un espirit crític
treball en grup
Desenvolupament d'estratègies per tenir cura del nostre mediambient

Som aprenentatge i servei a la comunitat

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.