Een infosessie volgen bij JES Opleidingen Deze winter

Deze winter staan er bij JES Opleidingen weer een hoop infosessie op de stapel voor jongeren tussen 18 en 35 jaar oud. alle infosessie vinden plaats bij JES Opleidingen Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Tenzij anders vermeld.

Horeca

oriëntatie horeca, screening horeca, opleiding kamermeisje en ontbijtmedewerker (Brusselaars tot 35 jaar)

Contact: Marjan Van der donk marjan.vanderdonk@jes.be 0499 695 382

dinsdag 17 januari 2017 om 10u, dinsdag 21 februari 2017 om 10u, dinsdag 21 maart 2017 om 10u

Bouw

oriëntatie bouw, screening bouw (Brusselaars tot 35 jaar)

Contact: Tim Vanderlinden tim.vanderlinden@jes.be

donderdag 12 januari 2017 om 10u, dinsdag 31 januari 2017 om 10u, dinsdag 7 maart 2017 om 10u

Logistiek

vooropleiding logistiek (Brusselaars tot 35 jaar)

Contact: Tim Vanderlinden 0499/ 695 383 tim.vanderlinden@jes.be

Geen infosessies meer. Individueel aanmelden bij Tim Vanderlinden mogelijk.

Screening COOVI Voeding

opleiding bakkersgast, opleiding slagersgast, opleiding grootkeuken(hulp)kok, opleiding (hulp)kok

Contact: Jamina Mertens 0493 220 886 jamina.mertens@jes.be Famke Heylen 0493/137 978 famke.heylen@jes.be

Opgepast deze infosessie vindt plaats bij CVO COOVI, E. Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht. Je moet een niveau 1.2. Nederlands hebben om te kunnen starten bij CVO COOVI.

dinsdag 3 januari om 10u (Uitzonderlijk bij JES Opleidingen Werkhuizenstraat, 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek)

Screening COOVI hovenier

opleiding hovenier

Contact: Nils De Clercq 0499/ 695 366 nils.declercq@jes.be

woensdag 11 januari om 10u

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.