Print print print! Een compositie van één voorwerp

Bekijk volgende afbeeldingen en beantwoord de vragen die onder de afbeeldingen staan op een kladblad.

 • Uit hoeveel verschillende vormen (bv; een bal, een vliegtuig, een ijsje, ...) bestaat een afbeelding?
 • Welke vormen zijn er gebruikt in de verschillende afbeeldingen?
 • Zijn de vormen ingewikkeld met veel details?
 • Zijn de vormen even gedetailleerd als een foto van dezelfde vorm?
 • Welke kleuren zijn er gebruikt?
 • Staan de afbeeldingen vol met vormen? Of zijn er nog delen van de achtergrond zichtbaar?
 • Kies een afbeelding. Is er op die afbeelding nog plaats om een extra vorm te zetten?
 • Is er nog plaats om 10 extra vormen bij te zetten?

Je gebruikt straks ook kleur. Welke kleuren je gebruikt dat kies je zelf. Maar je volgt volgende regels.

 1. Je gebruikt maximum 6 kleuren. Zwart mag als extra.
 2. Je gebruikt altijd kleuren vanuit de buitenste cirkel.
 3. Je gebruikt altijd 2 kleuren die rechtstreeks tegenover elkaar staan in de kleurencirkel. De kleurencirkel staat hieronder.
 • Twee kleuren die tegenover elkaar staan in de buitenste cirkel noemen we complementaire kleuren.
 • Die passen altijd bij elkaar. En zorgen voor een levendig effect.
 • Wanneer je die twee kleuren zou mengen bekom je zwart.

Aan de slag!

Volg het stappenplan dat je hieronder vindt. Begin bij nummer 1. werk dit helemaal af en ga dan verder naar 2., daarna naar 3. en zo verder.

 1. Ga op je iPad via safari op zoek naar een leuke, simpele afbeelding van 1 voorwerp. Het voorwerp moet helemaal op de afbeelding staan.
 2. Is je voorwerp niet te ingewikkeld? Een speelgoed dinosaurus is goed, een afbeelding van een vos is te ingewikkeld. Je kan bijvoorbeeld ook een gitaar, ijsje, fles, schoen, skateboard, ... kiezen.
 3. Schets (ZACHT!) de afbeelding in het midden van een tekenblad, even groot als je open hand. Een fout of iets dat niet helemaal juist is kan veel charme hebben!
 4. Je schets door eerst in je afbeelding op zoek te gaan naar vormen. Een cirkel, een vierkant, een driehoek.
 5. Die vormenen schets je ZACHT op je blad. Pas daarna voeg je details toe.
 6. Kom wanneer je klaar bent je ZACHTE schets tonen aan de leerkracht.
 7. Kleur je schets in met stift. Gebruik 2 complementaire kleuren.
 8. Neem een foto van je werk. Zorg dat er geen schaduw op de tekening is. Werk hem eventueel bij op je iPad.
 9. Open of download de app PicCollage. (Klik op de naam)
 10. Selecteer de foto van jouw tekening.
 11. Maak een all-over compositie met jouw tekening. Kopieer de afbeelding, draai hem, ... Maar maak hem niet groter of kleiner.
 12. Weet je niet meer wat een all-over compositie is? Kijk nog eens naar de afbeeldingen in het begin van deze pagina. De werken lijken helemaal vol te staan, maar soms is er nog plaats tussen de voorwerpen. Dat is een all-over compositie.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.