Loading

ANews Buletinul informativ lunar al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Serie nouă (III). Nr. 151, august 2020

În cuprins: Știri. Evenimente. Perspective de învățare: Ziua Internațională a Tineretului 2020 ——Patrimoniu și educație: să învățăm pentru viață! – Zilele europene ale patrimoniului —— Colecția de toamnă a evenimentelor internaționale organizate de Agențiile Naționale Eraamus+ din Europa —— Erasmus+ și educația digitală în România, în perioada pandemiei —— Noul Europass —— #ErasmusDays2020 —— Pactul Ecologic European —— #DiscoverEU —— Ai încercat EVE – Erasmus+ Virtual Exchange? —— ////—— Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021: Două noi apeluri deschise pentru proiecte în domeniul învățământului profesional și tehnic și pentru componenta Roma —— Școală de vară cu… mai puțin pe-afară - un proiect al CJRAE Argeș ——////—— Învățământ universitar în Erasmus+: 24 de noi alianțe ale Universităților Europene în 2020 ——////—— Învățământ profesional și tehnic în Erasmus+: STRATAGAME – un parteneriat strategic pentru dezvoltarea abilităților sociale prin joc —— Îmbinând teoria cu practica E+uropeană medicală! —— ////—— Educație școlară în Erasmus+: Sondaj UNESCO dedicat domeniului educației școlare —— Project-Based Learning to Enhance Key Competences – ofertă educațională School Education Gateway ——////—— Proiecte Erasmus+ pentru educația adulților: JIMINY - O călătorie pentru îmbunătățirea abordării inteligenței emotionale, a competențelor digitale și a unui stil de viață antreprenorială ——////—— Tineret în Erasmus+: Link Volunteers – un proiect centralizat al CECIS - Tg. Jiu —— ////—— Corpul European de Solidaritate: Set the Tempo în Timișoara —— Donează sânge, donează viață! ——////—— Eurodesk România te informează ——////—— Multilingv. Multicultural: Certificatul Lingvistic European 2020 – Apel pentru depunerea de candidaturi ——////Publicațiile Eurydice ——////—— Recomandările lunii august ——////—— Utile

Știri. Evenimente. Perspective de învățare

Ziua Internațională a Tineretului 2020

Începând cu anul 1999, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a propus ca data de 12 august să fie desemnată Ziua internaţională a tineretului, promovată drept oportunitate de a face auzite vocile, acțiunile și inițiativele tinerilor, precum și implicarea lor în luarea deciizilor care îi vizează în mod direct.

Având în vedere provocările globale contemporane, precum: situația tinerilor din zonele de conflict, slaba reprezentativitate a persoanelor sub 30 de ani în sistemele politice și decizionale, discrepanțele și inegalitățile sociale și economice cu care se confruntă oamenii, inclusiv tinerii, din zone diferite ale lumii, și, în mod evident, pandemia generată de virusul Covid-19, tema aleasă pentru acest an este "Youth Engagement for Global Action – Implicarea Tinerilor pentru Acțiune Globală".

Astfel, se aduce în discuție importanța implicării tinerilor în luarea deciziilor la nivel local, național și global pentru consolidarea proceselor și instituțiilor din comunitate.

Implicarea tinerilor în mecanismele politice formale crește echitatea proceselor politice prin reducerea deficitelor democratice, contribuie la formularea și implementarea unor politici mai bune și mai durabile și are o importanță simbolică prin aceea că poate contribui la restabilirea încrederii în instituțiile publice, în special în rândul tinerilor. În plus, marea majoritate a provocărilor cu care se confruntă omenirea în prezent, cum ar fi epidemia de COVID-19 și schimbările climatice, necesită acțiuni concertate la nivel mondial, precum și implicarea și participarea semnificativă a tinerilor.

Europe Goes Local

Cu această ocazie, este oportun să vă prezentăm proiectul “Europe Goes Local” , implementat într-un parteneriat strategic din care fac parte 25 de agenții naționale, 4 organizații internaționale și 120 de municipalități și căruia i s-a alăturat și agenția noastră, în luna martie a acestui an.

Proiectul a fost inițiat, în anul 2016, de Agenția pentru Tineret din Belgia (JINT) și are ca scop creșterea calității activităților de tineret organizate la nivel local de municipalități și ONG-uri. “Europe Goes Local” este în prezent cea mai mare rețea care se adresează sectorului de tineret și care implică agențiile naționale care implementează Programul Erasmus+ Tineret, precum și stakeholderi internaționali.

Rezultatul principal al proiectului îl reprezintă „Carta europeană privind activitățile pentru tineret desfășurate la nivel local”, un instrument prin care municipalitățile și organizațiile își pot evalua și îmbunătăți activitățile cu și pentru tineri. În prezent se lucrează la un nou instrument, un toolkit cu resurse menite să ajute organizațiile în aplicarea principiilor și îndrumărilor din Cartă.

În fiecare țară există un grup național de lucru, format din reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ONG-urilor, care contribuie la promovarea și utilizarea Cartei în contexte locale.

La începutul lunii octombrie vom organiza un eveniment online de lansare oficială a proiectului „Europe Goes Local“ în Romania, la care vă vom invita să participați – vom reveni cu detalii în numărul următor. Între timp, dacă aveți contexte (evenimente, întâlniri cu tinerii sau cei care lucrează cu tinerii și nu numai ...) în care se poate promova Carta, dați-ne de veste.

Patrimoniu și educație: să învățăm pentru viață! – Zilele europene ale patrimoniului

Zilele europene ale patrimoniului, marcate la fiecare început de septembrie în toate cele 50 țări care au aderat la Convenția culturală europeană, este unul dintre cele mai de succes programe comune ale Consiliului Europei și Comisiei Europene. De obicei, în fiecare an, circa 20 milioane de europeni participă la manifestările dedicate patrimoniului, vizitând situri istorice, monumente, muzee, discutând, cercetând zone mai puțin cunoscute sau accesibile. Ediția din acest an va sta însă sub semnul virtualului. Toți apărătorii, promotorii, iubitorii moștenirii noastre culturale vor fi nevoiți să se replieze în online pentru a pune bariere în calea valurilor insidioase de Covid-19.

Din anul 1992, facem parte din suita țărilor care celebrează patrimoniul ca valoare europeană comună, definitorie pentru identitatea, cultura și evoluția continentului nostru. Inițiativa de a celebra Zilele europene ale patrimoniului a apărut în anul 1985 și a aparținut Consiliului Europei, după care, în 1999, Comisia Europeană s-a alăturat acestui demers, oferindu-i o susținere de durată. Tot din 1999, programul a căpătat un slogan permanent – “Europa, un patrimoniu comun”. Fiecare ediție are o temă, cea curentă fiind Patrimoniu și educație: să învățăm pentru viață! (Heritage and Education: Learning for Life!).

Zilele europene ale patrimoniului urmăresc ca, prin proiecte participative care să atragă toate categoriile de oameni, de la copii la vârstnici, să informeze publicul despre bogăția și diversitatea culturală a Europei, să creeze un climat care să stimuleze respectul față de mozaicul cultural european, să combată în acest fel rasismul, xenofobia și să încurajeze dialogul între culturi și popoare. Atât autoritățile, cât și oamenii obișnuiți sunt chemați să apere acest patrimoniu de degradare, de amenințări, să îl promoveze ca pe un factor de coeziune și dialog în societatea actuală.

De multe ori, manifestările dedicate acestor zile capătă forma unor „porți deschise ale patrimoniului”, iar participanții, în primul rând tinerii, au prilejul să învețe despre valorile comune perpetuate de acest patrimoniu, despre modul în care această moștenire poate fi conservată și pusă în valoare pentru generațiile viitoare. Pentru că este important să știm de unde și cu ce bagaj venim, să știm cine suntem în această lume tot mai globalizată.

De ce ediția 2020 are ca temă Patrimoniul și educația? Pentru că încă de la început programul a propus folosirea potențialului uriaș al patrimoniului ca resursă pentru învățare, ca sursă de inspirație pentru viitor. Este de menționat totodată că, la finalul lui 2018 – Anul european al patrimoniului cultural, Comisia Europeană a subliniat necesitatea ca toate statele să încurajeze proiectele educaționale axate pe istoria culturală și pe înțelegerea valorilor patrimoniului cultural de către tineri, acestea fiind fundamente ale comunicării și dialogului între culturi și între state. La evenimentul de încheiere de la Viena (6-7 decembrie 2018), Comisia Europeană a prezentat primul Cadru european de acțiune pentru patrimoniul cultural, o premieră la nivelul Uniunii Europene. Acesta stabilește 5 arii importante în care se recomandă să fie promovat patrimoniul în anii viitori:

 • Patrimoniul cultural pentru o Europă inclusivă: participare și acces pentru toți.
 • Patrimoniul cultural pentru o Europă sustenabilă: soluții inteligente pentru un viitor coeziv și sustenabil.
 • Patrimoniul cultural pentru o Europă combativă: salvgardarea patrimoniului aflat în pericol.
 • Patrimoniul cultural pentru o Europă a inovării: dinamizarea cunoașterii și cercetării.
 • Patrimoniul cultural pentru parteneriate globale mai puternice: întărirea cooperării internaționale.

Există chiar un patrimoniu al educației ca atare, iar acesta deschide o nouă fereastră către patrimoniul european comun – să nu uităm, de exemplu, că limba latină a avut un rol important în școlile europene din Evul Mediu, iar terminologia din multe științe provine din latină sau greacă.

Pentru că probabil anul acesta vom celebra patrimoniul comun european mai ales stând acasă, cu degetele alergând pe o tastatură, vă invităm la o evadare virtuală în lumea inimaginabil de bogată a patrimoniului pe care ni l-au lăsat înaintașii spre păstrare și spre a ne netezi drumul spre civilizație. Așadar, vă invităm să consultați câteva pagini de resurse, să găsiți inspirație pentru viitoarele proiecte și să vă bucurați de valoarea și frumusețea patrimoniului nostru cultural:

Patrimoniul nu este doar pentru zile speciale”, se menționează pe site-ul programului, “acesta are potențialul de a oferi soluții creative problemelor și ne ajută să ne reimaginăm cum putem folosi trecutul pentru a găsi noi idei pentru un altfel de mâine. Cu prilejul #EuropeanHeritageDays2020 vrem să regăsiți conexiunea cu tradițiile, cunoașterea și abilitățile care au definit zona voastră și astfel să vă imaginați din nou ce ar putea însemna educația în secolul al XXI-lea“.

Rodica Precupețu, Expert relații interetnice și interculturale

Colecția de toamnă a evenimentelor internaționale organizate de Agențiile Naționale din Europa

După mai mult de 4 luni în care activitățile de cooperare transnațională au fost suspendate, harta evenimentelor internaționale de formare sau constituire de parteneriate începe să prindă contur. Așa cum era de așteptat, multe dintre activitățile propuse urmează să se desfășoare online, însă atât procesul de candidatură, cât și cel de selecție nu se modifică față de cele standard. Altfel spus, se păstrează și sunt aplicate criteriile de calitate privind organizarea activităților de învățare finanțate prin programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.

Activitatea online "Let's volunteer" se adresează atât lucrătorilor de tineret, cât și profesorilor interesați de proiectele de voluntariat din cadrul Corpului European de Solidaritate.

Digital Youth Work Academy – timp de 4 săptămâni, reprezentanții organizațiilor de tineret din întreaga Europă sunt invitați să învețe și să exploreze diversele forme și bune practici îmbrăcate de activitățile digitale de tineret.

Forumul Inclusion&Diversity își propune să ofere o mai mare vizibilitate incluziunii și diversității și să conecteze experiențele tuturor actorilor activi și implicați în proiecte dedicate tinerilor cu oportunități reduse. Sunt invitați să participe lucrători și lideri de tineret, cercetători, formatori, manageri de proiect.

Cursul de formare IMPACT+ are ca obiectiv înțelegerea conceptului de evaluare a impactului, identificarea rezultatelor din proiectele derulate și schimbările pe care acestea le pot aduce în comunitate și oferă metode pentru o diseminare eficientă a acestor rezultate. Evenimentul va avea loc în Slovenia.

Conferința Youth Work – The lessons from the crisis își propune să creeze spațiul și contextul pentru împărtășirea de idei, experiențe, provocări, dar și prezentarea unor soluții propuse de organizațiile de tineret, în situația de criză adusă de pandemie. Conferința va fi găzduită de Agenția Națională Erasmus+ din Austria.

ANPCDEFP propune o serie de trei evenimente online – denumite generic SoliDARE – în care se va explora câte o temă, plecând de la contextul actual, cel specific Corpului European de Solidaritate, cât și cel mai larg, dat de pandemie.

SoliDARE Covid-19!

Primul eveniment este dedicat explorării conceptului de solidaritate și modului în care acesta s-a transformat în contextul COVID-19. Vom vorbi despre rolul Corpului European de Solidaritate din această perspectivă și despre cum pot fi atinse cel mai bine obiectivele pe care și le propune programul.

SoliDARE your community!

În cel de al doilea te provocăm la... comunitate. Abordăm solidaritatea în comunitatea ta locală, așteptăm să ne spui cum arată aceasta și cum pot contribui activitățile programului la consolidarea ei.

SoliDARE internationally!

În cel de al treilea eveniment, mărim miza la solidaritate internațională. Ne concentrăm pe valoarea adăugată a cooperării internaționale în cadrul programului și pe modul în care facem trecerea de la a fi parte dintr-o comunitate locală la a fi parte a solidarității internaționale.

Erasmus+ și educația digitală în România, în perioada pandemiei

În luna mai 2020, ANPCDEFP a derulat un sondaj pe bază de chestionar, prin care a urmărit să analizeze efectele produse în toate cele cinci domenii ale educației și învățării de implementarea proiectelor finanțate prin Programul Erasmus+ și prin Corpul European de Solidaritate care au vizat utilizarea tehnologiei informațiilor și comunicației (TIC). Sondajul a evidențiat efectele pe care le-au avut aceste produse dar și activitățile desfășurate în proiecte, în general, asupra capacității instituțiilor și organizațiilor de a gestiona mai bine situațiile de risc sau criză. Este de menționat capacitatea personalului, elevilor, studenților și voluntarilor implicați anterior în proiecte de a se adapta și de a face față acestor situații cu mai multă atenție, răbdare și disponibilitate spre acțiune.

Din analiza datelor, completată cu o serie de informații și clarificări privind utilizarea unor produse software foarte diverse (o parte din ele testate pe parcursul realizării studiului), a rezultat o publicație pe care o puteți folosi în activitățile de formare, predare - învățare - evaluare, în toate domeniile.

Noul Europass

A apărut noul Europass – un cadru care oferă un set de instrumente și informații online pentru a sprijini transparența și înțelegerea competențelor și calificărilor. Toate acestea contribuie la facilitarea mobilității, a progresului și a învățării pentru angajați și angajatori, sprijinind astfel extinderea mobilității în Europa.

#ErasmusDays2020

Organizează un eveniment și înscrie-l în baza europeană #ErasmusDays 2020!

până în momentul publicării numărului curent al revistei, erau aprobate doar 5 evenimente pentru România

Ediția a IV-a se va desfășura pe 15, 16 și 17 octombrie 2020. Puteți descărca sigla evenimentului, în două alternative cromatice, pentru a începe promovarea acestuia pe site-ul organizației sau al instituției pe care o reprezentați, precum și pe canalele de comunicare socială pe care le utilizați în relațiile cu partenerii și cu colaboratorii.

În urma unui sondaj, efectuat recent la nivelul agențiilor naționale care au organizat până acum #ErasmusDays și la care au răspuns ofițerii de comunicare responsabili cu gestionarea evenimentelor la nivel național, principalele subiecte ale acestei noi ediții ar trebui să se concentreze pe:

 1. Învățarea la distanță/Mobilitatea virtuală/Utilizarea noilor tehnologii
 2. Ecologie
 3. Sănătate/Reflecție cu privire la criza COVID și impactul acesteia asupra Programului Erasmus+

Vom reveni în numărul următor cu informații legate de derularea evenimentului în România.

Pactul Ecologic European

Transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 este cea mai mare provocare și oportunitate a epocii noastre. Pentru a reuși să facem acest lucru, Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european, cel mai ambițios pachet de măsuri care ar trebui să le permită cetățenilor și întreprinderilor din Europa să beneficieze de tranziția către o economie verde și durabilă. Măsurile sunt însoțite de o foaie de parcurs inițială a principalelor politici și variază de la reducerea ambițioasă a emisiilor și investițiile în cercetarea și inovarea de vârf până la conservarea mediului natural al Europei.

Susținut de investiții în tehnologii ecologice, soluții durabile și noi întreprinderi, Pactul ecologic poate fi o nouă strategie de creștere economică a UE. Succesul său depinde în mare măsură de implicarea și angajamentul publicului și al tuturor părților implicate.

Mai presus de toate, Pactul ecologic european stabilește o cale de tranziție justă și echitabilă din punct de vedere social. El este conceput în așa fel încât marea transformare care ne așteaptă să nu lase în urmă pe nimeni – niciun om, nicio regiune.

#DiscoverEU

Dacă ești unul dintre câștigătorii unui permis de călătorie DiscoverEU, iar călătoria ta a fost amânată din cauza crizei generate de Covid-19, trebuie să știi că se analizează toate modalitățile pentru a te bucura de acest lucru.

A fost prelungită perioada de călătorie pentru tinerii care au câștigat un permis de călătorie DiscoverEU la runda din noiembrie 2019 până la data de 31 august 2021.

Participanții pot contacta direct contractantul la hello@start-discover.eu

De îndată ce va fi posibil, DiscoverEU va reveni cu o rundă care va oferi noi posibilități de a câștiga un permis de călătorie!

Tinerii pot să organizeze întâlniri cu alți participanți ai inițiativei DiscoverEU și își pot face planuri comune de călătorie prin intermediul grupului DiscoverEU de pe FacebookÎnscrie-te în grup pentru a beneficia și de experiența și propunerile celorlați tineri călători!

Ai încercat EVE – Erasmus+ Virtual Exchange?

Fie că ești interesat de un curs de formare, fie că vrei să fii parte a unor schimburi virtuale de tipul dialogului și dezbaterilor facilitate, Erasmus+ Virtual Exchange oferă contextul ideal pentru experiențe de învățare interculturale și vine în sprijinul celor care nu pot lua parte la activități de mobilitate de învățare.

Propunând un spațiu de învățare sigur și confortabil, care depășește barierele geografice, și fiind facilitate de experți și formatori experimentați, schimburile virtuale aduc o recunoaștere ce poate fi adăugată experiențelor educaționale anterioare, te ajută să cunoști alți tineri și să îți faci vocea auzită în comunitățile tematice care corespund intereselor tale profesionale!

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021

Termenele limită pentru apelurile dedicate proiectelor din domeniul învățământului profesional și tehnic și componentei Roma s-au extins până în luna octombrie 2020

Școală de vară cu… mai puțin pe-afară – un proiect al CJRAE Argeș

Proiectul ”Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii” - 2018-EY-PICR-R1-0012, finanțat prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021, prin Granturile Spațiului Economic European (SEE), este un proiect al Centrului Județean de Resurse și Asistență Argeș fiind și prima inițiativă cu finanțare nerambursabilă accesată și gestionată de echipa instituției. Cu durată de desfășurare de 2 ani, început în moiembrie 2018, proiectul utilizează aproximativ 97.700 EUR pentru a crește incluziunea elevilor romi în cinci dintre școlile cu minim 20% populație Roma, aflate în zonele defavorizate ale județului Argeș. Toate activitățile de proiect sunt îndeaproape susținute de Mihaela Tăbăcaru, expert educațional reprezentând partenerul norvegian NewSchool, din Oslo, cunoscătoare a culturii din România și care adaptează întotdeauna metodele de lucru și conținuturile la beneficiarii noștri și care a coordonat o echipă de formatori și profesori psihologi experimentați și inovatori.

Prima etapă a proiectului, desfășurată în decembrie 2018 – ianuarie 2019, a fost reprezentată de formarea a 72 de cadre didactice din școlile țintă, prin cursul de formare continuă ”Competențe aprofundate de integrare a elevilor romi în școală”, acreditat de Ministerul Educației. Timp de un an, în școlile partenere s-au desfășurat atât activitățile de proiect cu elevi și părinți, cât și implementarea unor programe școlare noi, pentru discipline având la bază dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor, care să răspundă nevoii locale privind incluziunea, disponibile pe site. Formatorii au construit proiectul de programă și materialele de lucru necesare desfășurării unei școli de vară, disponibile pe site-ul proiectului. Proiectul a intrat așadar în anul 2020 cu toate activitățile realizate la timp și cu probabilitatea de a respecta planificarea activităților întocmai, mulțumită unor echipe de cadre didactice și personal administrativ implicate și creative din toate școlile partenere.

Declanșarea pandemiei de COVID-19 a determinat însă modificarea activităților prevăzute în perioada de restricții, astfel încât să se atingă obiectivele proiectate și să se evite ruperea legăturii dintre activități. După mai bine de o lună de colaborare strânsă între Operatorul de Program, Promotorul de Proiect și școlile partenere, școala de vară ”Aceeași școală pentru noi toți” a fost transformată într-o școală de vară de tip blended-learning, cu 4 zile de activitate on-line și o zi de activitate față în față, astfel încât să fie dezvoltată corespunzător dimensiunea socială a abilităților privind incluziunea.

În perioada de pregătire, cu eforturi intense ale echipei de proiect a coordonatorului susținute îndeaproape de echipa Operatorul de Program, au fost recalculate și transformate categoriile bugetare astfel încât să servească noului format de lucru, în condițiile legislației în vigoare. Au fost achiziționate 100 de tablete, pentru toți cei 100 de participanți prevăzuți pentru școala de vară și 2 modem-uri pentru conexiunea la internet în zonele izolate. Tabletele au fost formatate cu ajutorul unei echipe de studenți voluntari de la Universitatea din Pitești și pregătite în timp record cu ajutorul distribuitorului platformei G-Suite în România, care a activat conturile utilizatorilor și a oferit acces gratuit. Au fost distribuite materiale de protecție în toate școlile partenere și facilitatorii din școli s-au asigurat de distanțarea necesară între elevi, în fiecare dintre zilele când au avut loc activități față în față. În școli s-au mobilizat echipe de facilitatori care au sprijinit activitatea on-line a elevilor și au asigurat servirea mesei în condiții de maximă siguranță. Toate acestea au însemnat foarte mult pentru elevii participanți. Formatorii care au lucrat de la începutul proiectului alături de echipele din școli, au restructurat conținuturile și metodele didactice pentru a se potrivi noului format al activității de proiect.

Școala s-a desfășurat în perioada 29 iunie – 3 iulie. În primele 4 zile, fiecare școală parteneră și-a organizat participanții selectați în câte 2 grupuri care și-au desfășurat activitatea în locații diferite. Fiecare grup a beneficiat de un facilitator – profesor din școală sprijinit de alți colegi profesori – voluntari, care au oferit suport didactic dar și tehnic, sanitar și administrativ, în contact continuu cu echipa de suport a coordonatorului de proiect.

În toată perioada de adaptare și implementare a activității de proiect, pe lângă amenințarea continuă a siguranței participanților, facilitatorilor și formatorilor cauzată de situația sanitară, au apărut și o serie de situații și elemente care amenințau atingerea obiectivelor. Înainte de a demara activitatea cu copii, o mare parte dintre părinți și-au manifestat neîncrederea față de participarea copiilor la activitate, dar măsurile de siguranță luate i-au convins, în cele din urmă. Prima zi a școlii de vară a adus desigur cele mai multe dificultăți. Tabletele distribuite cu o zi înainte nu fuseseră verificate pentru conexiunea la internet și utilizarea conturilor, ceea ce a generat ore întregi de asistență tehnică din partea echipei de suport a coordonatorului. Dificultățile de conectare din prima zi au atras după sine îngreunarea activității formatorilor. Pe lângă activitatea online pe platformă, toate echipele din școli au petrecut mai bine de 10 ore în locațiile de desfășurare pentru a rezolva problemele tehnice apărute și pentru a prevedea activitățile din zilele următoare. De asemenea, calitatea mai slabă a aparaturii formatorilor (laptop-uri proprii sau din dotarea CJRAE) a dus la imposibilitatea înregistrării unora dintre activitățile interactive direct pe platformă, soluția găsită a fost înregistrarea video externă a activității formatorului, cu o cameră foto sau cu telefonul. Cu toate acestea, prin colaborarea strânsă a tuturor adulților implicați, activitatea s-a dovedit a fi un succes. Măsurile de siguranță au fost foarte eficiente iar gradul de satisfacție al elevilor poate fi constatat și din dovezile grăitoare de pe pagina de Facebook a proiectului.

Dintre punctele pe care le considerăm de succes în derularea școlii de vară amintim:

 • Promptitudinea cu care compania distribuitoare a platformei educaționale gratuite GoogleClassroom a realizat profilul instituțional și pe cele ale elevilor și facilitatorilor;
 • Viteza de repliere a tuturor adulților implicați pentru adaptarea cu succes a activității;
 • Entuziasmul și implicarea activă a elevilor mai ales în condițiile temerilor manifestate de familiile lor;
 • Sprijinul continuu și implicat al Operatorului de Program;
 • Elevii au primit aparatură nouă de calitate, formatată special pentru activitatea școlii de vară, dar care a fost transferată apoi spre utilizare școlilor, astfel încât să fie utilă și altor activități didactice viitoare;
 • Elevii au primit două mese consistente în fiecare zi din școala de vară, ceea ce pentru unii dintre ei a însemnat singura hrană de care au beneficiat în această perioadă și o ușurare a situației pentru familie.
 • Au existat mai multe solicitări de participare din partea elevilor, astfel că au fost create conturi pentru toți elevii solicitanți, fiecare dintre școli asigurând participarea acestora cu puținele resurse tehnice din dotare sau cu telefoane personale.

Din punctul meu de vedere, școala de vară a ieșit mai bine decât credeam - copiii chiar au răspuns la întrebări, unii copy-paste (bănuiesc că puțin ghidați fie de profesori, fie unii de alții), alții chiar au depus efort. Oricum ar fi, sunt mulțumită că măcar jumatate din ei au trecut prin întrebări. Ceea ce nu e rău!” (Mihaela Tăbăcaru, Expert NewSchool, Norvegia)

Școala de vară ar fi fost o provocare și în situația inițial proiectată, fără restricții și amenințări sanitare, pentru echipa de proiect care se află la gestionarea primului proiect de o astfel de anvergură. În condițiile date considerăm activitatea un real succes și mulțumim tuturor factorilor implicați!

Prof. Psih. Mihaela Lungu, Manager de proiect și Contabil Veluța Elisabeta Dumitru, Responsabil cu evaluarea și monitorizarea

Partenerul norvegian, Newschool este o agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care facilitează experiențe de învățare adecvate nevoilor actuale. Agenția pune accent pe inovare în domeniul tehnologiei educației și este membră a Centrului nordic pentru inovare socială.

Învățământ universitar în Erasmus+

24 de noi alianțe ale Universităților Europene în 2020

Universitățile europene sunt alianțe transnaționale ale unor instituții de învățământ superior din întreaga UE, care se aliază în beneficiul studenților, al profesorilor și al societății în ansamblul ei. Pe 9 iulie 2020, Comisia Europeană a anunțat cele 24 de noi universități europene care se alătură primelor 17 alianțe ale instituțiilor de învățământ superior, selectate încă din 2019. Beneficiind de sprijin financiar din partea programelor Erasmus+ și Orizont 2020, ele sporesc calitatea, incluziunea, digitalizarea și atractivitatea învățământului superior european.

Selectate dintre 62 de candidaturi, cele 24 de universități europene noi implică 165 de instituții de învățământ superior din 26 de state membre UE și din alte țări participante la programul Erasmus+. Ele vor adânci cooperarea dintre instituțiile, studenții și personalul lor și vor comasa resurse, cursuri, expertiză, date și infrastructură, atât fizic, cât și online. O colaborare mai strânsă va amplifica capacitatea lor de a face față provocărilor cu care se confruntă în cursul redresării și ulterior. Ea le va ajuta să promoveze tranzițiile ecologică și digitală, favorabile incluziunii, în beneficiul studenților lor și al tuturor europenilor.

Universitățile europene includ diverse tipuri de instituții de învățământ superior, de la universități de științe aplicate, universități tehnice și școli artistice de film și mass-media, până la universități generaliste și axate pe cercetare. Ele vor implica aproximativ 280 de instituții de învățământ superior din toate statele membre și din afara Uniunii, situate nu doar în capitale, ci și în regiuni mai îndepărtate ale Europei. Fiecare alianță este compusă, în medie, din șapte instituții de învățământ superior. În timp ce unele alianțe sunt generaliste și cuprind toate disciplinele, altele se concentrează, de exemplu, asupra dezvoltării sustenabile, asupra sănătății și bunăstării, asupra digitalizării și inteligenței artificiale, asupra artei, ingineriei sau spațiului.

Anul acesta, în cadrul celor 24 de alianțe transnaționale se găsesc 7 instituții de învățâmânt superior din România:

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, partener în cadrul „European Campus of City-Universities” (EC2U)
 • Universitatea Politehnica din București, partener în cadrul „European Engineering Learning Innovation and Science Alliance” (EELISA)
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, partener în cadrul „European University of Brain and Technology” (NeurotechEU)
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, partener în cadrul „European University of Technology” (Eut)
 • Universitatea din Petroșani, partener în cadrul „The European University Alliance on Responsible Consumption and Production” (EURECA-PRO)
 • Universitatea de Vest din Timișoara, partener în cadrul „UNITA - Universitas Montium” (UNITA)
 • Universitatea „Politehnica” din Timișoara, partener în cadrul „Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions” (E3UDRES2)

În total, un buget de până la 287 de milioane EUR este disponibil pentru cele 41 de universități europene selectate în 2019 și 2020. Fiecare alianță primește până la 5 milioane EUR din programul Erasmus+ și până la 2 milioane EUR din programul Orizont 2020 timp de trei ani, pentru a începe punerea în aplicare a planurilor lor și pentru a asigura accesul altor instituții de învățământ superior din întreaga UE. Finanțarea din ambele programe reprezintă un pas important în consolidarea interacțiunilor dintre Spațiul european al educației și Spațiul european de cercetare. Progresele fiecărei alianțe sunt monitorizate riguros.

Educație și formare profesională în Erasmus+

STRATAGAME – un parteneriat strategic pentru dezvoltarea abilităților sociale prin joc

Când și-au început călătoria împreună, prin proiectul STRATAGAME (2018-1-RO01-KA202-049112), partenerii din cadrul acestuia nici nu și-au închipuit cât de importantă este adaptabilitatea sau flexibilitatea la schimbările neașteptate prin care trecem astăzi. Știau că, pentru angajatori, „soft skills“, cum sunt, de exemplu, comunicarea, munca în echipă sau leadership-ul sunt competențe interpersonale care ne pun în valoare la locul de muncă, ajutându-ne să relaționăm cu ceilalți într-un mod eficient. Pentru că sunt competențe greu de format într-un timp scurt, angajatorii își doresc angajați care să le dețină la un nivel cât mai înalt, încă din momentul angajării.

Proiectul STRATAGAME se adresează atât elevilor, cât și profesorilor din domeniul VET, produsele intelectuale inovatoare dezvoltate putând fi utilizate în clasă ca instrumente didactice sau individual, pentru autoevaluare și dezvoltare continuă.

Primul rezultat al proiectului este un test, care, deși complex, este și extrem de atractiv. Este nevoie să vă creați un cont, să parcurgeți testul și, la sfârșit, rezultatul acestuia va conține informații despre competențele soft în care excelați și cele pe care le-ați mai putea îmbunătăți. Testul este format din întrebări care vă provoacă să vă plasați în situații reale din viața personală sau profesională și să alegeți răspunsul care vi se potrivește cel mai bine. Testul are mai mult de 700 de întrebări, deoarece, pentru o diagnosticare corectă a competențelor soft, ne trebuie timp și răbdare. Până la urmă, dezvoltarea personală este una dintre cele mai bune investiții pe care o putem face în și pentru noi.

Parcurgerea testului se va face trecând prin diferite capitole: adaptabilitate – flexibilitate, gândire creativă, lucru în echipă, rezolvarea problemelor și comunicare. Cele 5 competențe principale cuprind aproximativ câte 5 subcompetențe, 7 întrebări psihometrice pentru fiecare subcompetență și 5 răspunsuri diferite la fiecare întrebare. La finalul parcurgerii fiecărei subcompetențe, veți primi o scurtă evaluare, recomandări de îmbunătățire și resurse educaționale deschise, disponibile pentru dezvoltarea ulterioară. După parcurgerea acestui test, se poate descărca un cerificat care poate fi anexat la CV și care vă poate susține profilul profesional. Contul electronic creat vă poate oferi posibilitatea de a parcurge testul în etape sau de a-l relua, pentru a face o analiză a evoluției abilităților dumneavoastră în timp.

Cât de bine primit a fost acest rezultat al proiectului, am putut evalua pe parcursul activităților de multiplicare desfășurate în toate țările participante. Testul s-a dovedit a fi foarte folositor atât ca instrument didactic, cât și ca instrument pentru dezvoltarea elevilor. Merită remarcat faptul că firmele de recrutare și angajatorii s-au arătat interesați să folosească acest instrument, care a fost elaborat profesionist și este gratuit.

Al doilea produs intelectual rezultat este serios și distractiv în același timp. Este un joc online https://stratagame.erasmus.site/ro/game-intro/ în care utilizatorul parcurge un traseu, intră în mai multe clădiri reprezintând competențele soft descrise anterior și este lăsat să treacă dintr-o cameră în alta doar dacă răspunde corect la întrebările puse de gazdă. Pe traseu se găsesc link-uri către resurse educaționale deschise iar jucătorul va descoperi indicii care îl vor ajuta pe parcursul jocului.

Pentru că aceste rezultate ale proiectului sunt destinate și profesorilor VET, aceștia au la dispoziție un ghid electronic care să îi ajute să folosească optimal instrumentele didactice, precum și un ghid cu scenarii distractive și educative, care pot fi folosite la clasă https://stratagame.erasmus.site/ro/io3/.

Toate resultatele proiectului sunt disponibile în limbile spaniolă, italiană, poloneză, turcă, română și engleză.

Proiectul a fost și pentru o provocare, dar și o invitație deosebită la creativitate, într-un parteneriat multinațional din care au făcut parte: Centrul de Dezvoltare Arad (CDA) în calitate de coordonator, MedORO scarl Italia, MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA (MEUS) Spania, AFIE - Association for Innovation and Education Polonia, InnoHub - Asociación Valencia, Spania, DANMAR Computers Polonia și MKV International Consulting Training and Trade Company Limited Turcia.

Oana Brînzan, Manager de proiect, Centrul de Dezvoltare Arad

Îmbinând teoria cu practica E+uropeană medicală!

Școala Postliceală Sanitară Slatina a finalizat cu succes proiectele de mobilitate VET ,,Stagiu de calitate - Pașaport pentru piața muncii” (2017-1-RO01-KA102-036240) și „Mobilități europene – Poartă de acces pentru piața muncii a asistenților medicali” (2018-1-RO01-KA102-047833), finanțate prin programul ERASMUS+. Proiectele au vizat organizarea de mobilități europene pentru 36 de elevi, care au realizat de stagii clinice în cadrul unităților medicale UED Luquelara SL, La Chana din Spania și ASREM, Campobasso din Italia, în calitate de instituții de primire. Elevii au avut activități practice aferente specializării de asistent medical generalist, care au constat în execuția tehnicilor de nursing în îngrijirea persoanelor vârstnice și asigurarea urgențelor medicale.

Prin parcurgerea modulelor de practică în unitățile medicale spaniole și italiene, folosind aparatura modernă și lucrând în echipă, participanții și-au dobândit noi abilități practice, și-au dezvoltat nivelul de cunoaștere și înțelegere a tehnicilor de nursing, iar școala noastră și-a îmbunătățit calitativ procesul de formare a elevilor, creând o forță de muncă competentă și calificată. Prin dezvoltarea competențelor practice ale elevilor participanți, specifice îngrijirii persoanelor aflate în dificultate, considerăm că ne-am atins obiectivele proiectelor implementate. Astfel, elevii și-au dezvoltat abilități profesionale, personale și de viață, au pus în practică idei și cunoștințe teoretice, au învățat independent și au cooperat în echipă, au planificat și organizat sarcinile, și-au gestionat timpul, s-au adaptat și au acționat în situații noi de lucru, au demonstrat deschidere și curiozitate față de noile provocări, capacitate de cooperare cu persoane din alte culturi, ceea ce a dus la creșterea încrederii în propriile abilități, cunoașterea punctelor tari și a celor slabe și sunt acum mai motivați să participe activ la viața socială a comunității.

Stagiile de practică într-o clinică europeană sunt foarte importante și relevante pentru elevii de la specializarea asistent medical generalist, îmbinând teoria studiată în țară cu practica europeană. Datorită diferențelor existente între abordarea teoretică și cea practică, stagiile europene reprezintă metoda cea mai potrivită pentru ca elevul să cunoască cu adevărat activitatea unei instituții medicale europene.

În loc de încheiere, vă lăsăm câteva impresii ale elevilor participanți la stagii:

Din punctul meu de vedere « mulțumesc » este doar un cuvânt și pălește în fața energiei și entuziasmului pe care îl am, datorită faptului că am avut șansa să particip, poate, la experiența vieții mele, fiind singura dată când am depășit granițele țării. Totul a fost o experiență inedită și menită să mă dezvolte! Mi-aș dori să le pot mulțumi îndeajuns celor care au contribuit la realizarea acestor programe Erasmus+. Cea mai importantă abilitate pe care am dobândit-o pe perioada practicii este aceea de «a zâmbi» în fața inevitabilului! Ce vreau să spun? Ei bine, clinica de noapte și zi, Luquelara, este locul unde cei care au construit lumea la un moment dat vin să își regăsească energia și pofta de viață avută cândva, dar pe care au investit-o de-a lungul vieții în toate lucrurile făcute. De ce inevitabil? Pentru că «oaspeții clinicii», (îi numesc așa fiindcă așa sunt tratați, nu ca și cum ar fi niște pacienți oarecare), au o vârstă înaintată și ireversibilă, lucru care aduce cu sine o serie de semne și simptome specifice, mulți dintre ei fiind diagnosticați cu Alzheimer. Acum, corelând cele două elemente, pot spune că aici am învățat că zâmbetul are efecte terapeutice nebănuite.” (Marius Florin Boțogan, stagiu de practică efectuat în centrul de îngrijire din Spania)

La sfârșitul stagiului de practică am tras linie și am realizat ce trebuie să îmbunătățesc la mine pentru a fi un cadru medical mai bun. Dacă aș putea, aș repeta experiența și îi sfătuiesc și pe viitorii asistenți medicali să se înscrie la aceste stagii de practică prin programul Erasmus+. Recomand tuturor, celor care vor să trăiască o experiență nouă și de neuitat să nu mai stea pe gânduri. Îi sfătuiesc să profite de fiecare moment din stagiul de practică și să se bucure de frumusețile Spaniei și ale Europei, să trăiască prezentul și să nu se gândească prea mult în viitor! Aceasta experiență m-a maturizat și m-a ajutat să mă cunosc mai bine, să mă dezvolt profesional și personal. Erasmus+ mi-a schimbat modul de a gândi și percepția despre boală, sănătate, bătrânețe, despre viață, în general. Erasmus+ poate schimba oamenii!” (Ana-Maria Mirea, stagiu de practică efectuat în spitalul din Italia)

Sondaj UNESCO dedicat domeniului educației școlare

UNESCO și Consiliul Europei recunosc faptul că pandemia de COVID-19 a pus o mare presiune asupra elevilor, profesorilor și sistemului de învățământ școlar, în general. O parte a procesului de evaluare a impactului pandemiei constă în înțelegerea modului în care a fost afectată participarea elevilor la programele de educație sau a modului în care se aude „vocea” lor. Aceasta poate varia de la simpla exprimare și relatare a experiențelor trăite până la asumarea unor roluri într-unul dintre aspectele vieții școlare.

Astfel, sondajul propus cuprinde câteva întrebări cu privire la modul în care a fost exprimată, auzită și evaluată vocea elevilor, înainte de pandemie (cu 6 luni înainte de COVID-19) și în timpul perioadei de izolare (de exemplu, din momentul în care s-au închis școlile).

Dacă școala dumneavoastră nu s-a închis în timpul pandemiei, vă rugăm să răspundeți la întrebările sondajului având în vedere perioada de timp cel mai grav afectată de criză.

Rezultatele acestui sondaj vor contribui la conținutul conferinței comune care urmează să fie organizată în cooperare de UNESCO și Consiliul Europei, în perioada 23-25 noiembrie 2020 sub titlul: „De la a face auzită vocea elevilor la participarea civică activă: rolul școlilor în era digitală”.

Profesorii care participă la acest sondaj vor fi invitați să participe la conferința online. Unele proiecte școlare pot fi selectate pentru a fi prezentate în timpul conferinței.

Project-Based Learning to Enhance Key Competences

School Education Gateway – Teacher Academy pregătește un nou curs online, pe tema „Project-Based Learning to Enhance Key Competences”, care va fi lansat pe 28 septembrie 2020. Cursul este gratuit, online și se adresează profesorilor și altor părți interesate de educație din orice țară.

Conform obiectivelor stabilite, cursul propune participanților:

 • Să reflecteze la practicile de predare pe care le-au folosit în timpul perioadei în care lecțiile s-au desfășurat online ca urmare a pandemiei de COVID-19.
 • Să analizeze randamentul învățării bazate pe proiecte, metodă folosită pentru a preda atât în scenariile la distanță și mixt, cât și în clasă.
 • Să înțeleagă scopul, procesul și maniera de evaluare a învățării bazate pe proiecte.
 • Să descopere modalitatea în care diverse componente ale învățării bazate pe proiecte pot contribui la dezvoltarea competențelor cheie.
 • Să studieze instrumentele de lucru și strategiile de implementare a învățării bazate pe proiecte la clasă.
 • Să planifice implementarea unui scenariu de învățare bazată pe proiecte derulate în clasă.

Noul curs online School Education Gateway vă va familiariza cu specificul predării bazate pe proiecte, cu motivația și maniera în care o puteți introduce în activitatea dumneavoastră de predare, pentru a potența competențele-cheie ale elevilor dumneavoastră! Plasați-vă elevii în centrul procesului de învățare, dându-le să rezolve probleme reale, în cadrul unui grup mic, moderat. Descoperiți cum să aplicați învățarea bazată pe proiecte în mediul dumneavoastră de învățare!

Orele de curs care încorporează probleme din viața reală, sub formă de proiecte experiențiale în grupuri mici, moderate, nu stimulează doar învățarea pe tot parcursul vieții, ci și prezintă parcursuri profesionale interesante. Plasarea elevilor în centrul procesului de învățare transformă elevii din elemente pasive în participanți implicați. Învățarea bazată pe proiecte (PBL) este capabilă de așa ceva! Noul curs School Education Gateway vă familiarizează cu fundamentele PBL și vă ajută să implementați această abordare în practica de zi cu zi. Vă invităm să vă înscrieți aici, pentru a descoperi exemple, idei și strategii care să vă inspire și să ajute.

Proiecte Erasmus+ pentru educația adulților

JIMINY - O călătorie pentru îmbunătățirea abordării inteligenței emotionale, competențele digitale și stilul de viață antreprenorială

În zilele noastre, un nivel scăzut de competență digitală poate constitui un dezavantaj major pentru o persoană, nu doar pe piața muncii, ci și în societate, în general.

Ca atare, există o legătură clară între dezvoltarea competențelor digitale și eforturile de a crea societăți mai incluzive și mai coerente. În consecință, atât instructorii pentru adulți, cât și solicitanții de locuri de muncă trebuie să își dezvolte abilitățile digitale.

O abilitate fundamentală pentru ca orice individ să performeze bine la locul de muncă și să se integreze mai bine în viața socială și economică a comunității sale este, de asemenea, inteligența emoțională. Conștiința de sine, autogestionarea, motivația, empatia și abilitățile sociale sunt acum recunoscute drept factori care stau la baza succesului personal și profesional.

O altă abilitate care, în acest moment, nu este predată la scară largă, se referă la aplicarea eficientă a principiilor economice, care evidențiază luarea deciziilor economice corecte și capacitatea fiecăruia de a-și maximiza resursele pentru atingerea obiectivelor personale.

Obiectivul principal al proiectului JIMINY este acela de a îmbunătăți tehnicile de inteligență emoțională, conștientizare digitală și stil de viață antreprenorial în rândul membrilor grupurilor defavorizate (persoane cu calificare redusă, șomeri, adulți cu risc de sărăcie etc.) și instructorilor pentru adulți din țările partenerilor.

JIMINY (2019-1-RO01-KA204-063136) este un parteneriat strategic pentru educația adulților, finanțat de UE prin Programul Erasmus+, implementat de 7 parteneri cu experiență semnificativă în domeniile lor: ADES (România), CWEP (Polonia), SIMPLEXIS (Grecia), Midshift (Portugalia), Inno Hub (Spania), CCS (Irlanda) și LABC (Italia), în perioada octombrie 2019 – septembrie 2021.

Educația este un călătorie, nu o destinație!” este deviza Manualului JIMINY care va fi elaborat de parteneriatul JIMINY pentru a sprijini dezvoltarea diferitelor tehnici pentru îmbunătățirea celor trei tipuri de abilități: inteligență emoțională, conștientizare digitală și stil de viață/ mod de gândire antreprenorial.

Cel de-al doilea produs ce va fi dezvoltat în cadrul proiectului este „Trainerul Personal JIMINY”, care va fi un antrenor personal bazat pe inteligență artificială capabil să acționeze ca o soluție end-to-end (gata de folosit) care asigură și susține întregul proces de învățare și perfecționare. Trainerul Personal JIMINY va putea diagnostica nevoile individuale și va oferi o cale de învățare personalizată ca remediu instant.

Prin activitățile proiectului, cei șapte parteneri încearcă să îmbunătățească situația membrilor grupurilor dezavantajate, crescându-le angajabilitatea pe o piață a muncii exigentă și în schimbare rapidă, precum și să creeze instrumente pentru instituțiile care sprijină persoanele adulte defavorizate, cum ar fi: centre de educație pentru adulți, instituții de asistență socială, școli pentru adulți, universități pentru vârsta a treia, asociații care sprijină adulții defavorizați și care luptă cu excluderea socială, departamente de educație locale și regionale și instructori pentru adulți.

Câțiva pași importanți pentru bunul mers al proiectului au fost deja făcuți:

 • prima întâlnire a parteneriatului – desfășurată la Curtea de Argeș, în octombrie 2019
 • elaborarea și acceptarea de către toți partenerii a unui set de documente: planul de management, regulile de managementul financiar, planul de diseminare, planul de evaluare și calitate
 • analiza documentară și consultarea factorilor de decizie referitoare la subiectele abordate în cadrul Manualului JIMINY
 • crearea paginii de Facebook și a paginii web

Proiectul nu a fost afectat de pandemia Covid-19 având în vedere că toți partenerii au reușit să desfășoare seminariile consultative cu factorii de decizie locali înainte de declanșarea stării de urgență din țările lor. A doua întâlnire de proiect care trebuia să se desfășoare în Lisabona, pe 2-3 aprilie 2020, s-a ținut pe platforma Zoom pusă la dispoziție de partenerul italian.

Comunicarea și colaborarea la nivelul parteneriatului este eficientă datorită implicării în mod echilibrat a tuturor partenerilor în realizarea activităților proiectului. Încă de la început, au fost stabilite de comun acord strategiile necesare derulării proiectului în condiții calitative (planurile de management, de evaluare, de calitate, de diseminare, manualul de management financiar și metodologia de cercetare). Atât coordonatorul cât și ceilalți parteneri contribuie efectiv și eficient la gestionarea corespunzătoare a etapelor proiectului în sensul evitării unor eventuale riscuri cauzate de neînțelegeri ale unor responsabilități/ sarcini. În acest sens, platforma AdminProject pusă la dispoziție de partenerul polonez este de o utilitate esențială în monitorizarea etapelor de implementare a proiectului, oferind o perspectivă clară asupra evoluției activităților și rezultatelor, permițând stocarea tuturor documentelor elaborate și a istoricului conversațiilor și al realizării sarcinilor.

Asociaţia de Dezvoltare Economico-Socială (ADES), coordonatorul acestui proiect, a fost înființată în Curtea de Argeș, în 1995 cu misiunea de a induce schimbarea pozitivă în dezvoltarea socio-economică a comunităţilor din România, într-o manieră profesională, etică şi responsabilă.

Din 1995, ADES a dezvoltat și implementat (ca partener sau coordonator) cu succes peste 30 de proiecte naționale și internaționale finanțate de UE (Phare, POSDRU, POCU, Erasmus+), Banca Mondială, Programul de Dezvoltare a Afacerilor Europene, Fundația pentru o Societate Deschisă, Charity Know-how etc. ADES a lucrat îndeaproape cu comunitățile, fonduri de finanțare și parteneri de implementare pentru a implementa proiecte de dezvoltare socio-economică. Printre acești parteneri s-au numărat autorități publice locale, firme, ONG-uri și școli. Peste 600 de cursuri de formare în mai mult de 30 de meserii, pentru peste 6.000 de participanți au fost organizate în decursul timpului.

Pe lângă coordonarea proiectului JIMINY, ADES este partener în alte 3 proiecte Erasmus+, care au început în 2019 și sunt coordonate de parteneri din Polonia (iGUIDE- Guiding My Own Career, 2019-1-PL01-KA204-065089, ), România (INCREASE -INnovation Capacity building foR EnhAncing Sustainable growth and Employability, 2019-1-RO01-KA204-063804, ) și Bulgaria (UPthEM - Upskilling Pathways for Employability, 2019-1-BG01-KA204-062299, ).

Proiecte pentru tineret în Erasmus+

Link Volunteers – un proiect centralizat al CECIS - Tg. Jiu

În perioada 1.12.2018 – 31.08.2020, Centrul pentru Educație și Consultanță Instrumente Structurale (CECIS), alături de organizații de tineret din Italia (MV International), Filipine (Institute for Global Education Exchange and Intership), Peru (Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru), Argentina (Circulo Italo Argentino Raices Sarda Buenos Aires Norte) și Vietnam (Center for Development of Community Initiative and Environment), derulează proiectul internațional The Inspiration of You, co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, Consolidarea Capacității Organizaționale în Domeniul Tineretului (Capacity Building).

Proiectul și-a propus să consolideze voluntariatul în rândul tinerilor din țările partenere prin activități de formare a lucrătorilor de tineret, educarea și conștientizarea importanței voluntariatului și prin transfer de bune practici și modele de voluntariat între țările partenere. În cadrul proiectului s-au derulat activități de formare internațională pentru lucrătorii de tineret din organizațiile partenere având ca temă managementul voluntariatului, precum și un schimb internațional pentru tineri cu oportunități reduse având ca teme voluntariatul și participarea activă.

Rezultatul principal al proiectului îl reprezintă platforma www.linkvolunteers.org.

De ce linkvolunteers.org?

Pentru că voluntariatul este despre a oferi. A oferi timp, resurse, o mână întinsă, o parte emoțională și mult sprijin. Dar, dincolo de acestea, voluntariatul este și despre a primi; recunoștință, zâmbete, liniște, prieteni, experiență și inspirație.

Din aceste considerente, platforma www.linkvolunteers.org și-a propus să fie spațiul unde ne vom întâlni - organizații, evenimente și voluntari, pentru a ne regăsi, a ne conecta și pentru a fi mai buni împreună.

Cum te poate ajuta linkvolunteers.org?

 • materiale de învățare în domeniul voluntariatului;
 • resurse de învățare în procesul de management al voluntarilor;
 • evenimente de formare și activități de voluntariat pentru tineri și profesioniști implicați în educație;
 • experiențe trăite și împărtășite prin vocea voluntarilor.

Reprezinți o Organizație?

 • fii parte din linkvolunteers.org
 • parcurge resursele noastre de învățare pentru a afla mai multe despre managementul programelor de voluntariat;
 • creează un cont, postează evenimentul și utilizează acest site ca un instrument suplimentar pentru a-ți promova evenimentele de voluntariat și pentru a colabora cu tinerii din întreaga lume.

Ești Voluntar?

 • parcurge resursele noastre de învățare pentru a afla mai multe despre voluntariat;
 • utilizează instrumentul nostru de căutare pentru a găsi oportunități în zona ta și pentru a colabora cu organizații din întreaga lume;
 • împărtășește cu noi experiența și călătoria ta ca voluntar.

Centrul pentru Educaţie şi Consultanţă Instrumente Structurale, pe scurt CECIS, este o organizaţie înfiinţată în 2009, în Targu-Jiu. Prin activitățile noastre, ne propunem să susținem Educația și să contribuim la dezvoltarea holistică a copiilor, tinerilor, părinților, profesorilor și altor actori cu rol în educație, pentru armonie și bunăstare în societate.

Corpul European de Solidaritate

„Set the Tempo“ în Timișoara

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș este organizația umbrelă, cu 30 de organizații membre, înființată în 1990, al cărei scop este de a elabora, organiza și finanța programe și activități specifice pentru instruirea, educarea şi formarea tinerilor.

Pentru realizarea scopului propus, FITT administrează Casa Tineretului din Timișoara, certificată din partea Consiliului Europei cu Certificatul de Calitate pentru Centrele de Tineret. Mai mult decât atât, în vara anului 2019, FITT a transformat spațiile nefolosite ale unor centrale termice în centre de tineret, spații sigure pentru tineri, în 5 dintre cartierele timișorene, prin proiectul Youth Centres UP, finanțat prin Corpul European de Solidaritate.

În prezent, FITT derulează proiectul „Set the Tempo“, în cadrul căruia 8 voluntari internaționali administrează cele 5 centre de tineret amenajate în cartierele Timișoarei. Alți 2 voluntari urmează să se alăture activității de voluntariat de lungă durată – pentru 12 luni - odată ce situația o va permite.

Astfel, luna iulie și noile măsuri impuse pentru limitarea răspândirii virusului, i-au găsit pe cei 8 voluntari care #seteazătempoul dezvoltând o serie de activități pentru tinerii din cartierele timișorene, cu focus pe drepturile omului, cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, implicarea comunității, împuternicirea tinerilor, artă, dans, fotografie și petrecerea timpului liber. Centrele de tineret au găzduit până acum, în cadrul proiectului, 21 de evenimente proprii, organizate de voluntari și 5 în colaborare cu alte structuri de tineret, respectiv de economie socială.

Iulie a fost, de asemenea, luna în care echipa „Set the Tempo“ s-a extins și a primit cu brațele deschise 16 tineri voluntari locali, dornici să dea o mână de ajutor pentru o schimbare pozitivă în comunitatea lor și să experimenteze o vară a multiculturalității și a solidarității în centrele de tineret.

În continuare, echipa „Set the Tempo“ își dorește ca activitățile și evenimentele organizate în cadrul proiectului să ajungă la cât mai mulți tineri, să le faciliteze acestora dezvoltarea de noi competențe, a simțului inițiativei și al responsabilităților ca membri ai societății și să le ofere oportunitatea să se exprime liber în aceste spații create pentru ei.

Am 24 de ani și în ultimele aproape 6 luni am lucrat ca voluntar în România. Deși numele inițial al centrului pe care îl coordonez s-a schimbat, iar acest lucru m-a dezamăgit, ceea ce nu m-a dezamăgit este munca uimitoare pe care am reușit să o fac cu oamenii uimitori pe care i-a reunit o clădire. Împreună cu voluntarii locali din echipa mea am reușit să creăm un program care să conțină totul, de la artă și politică, până la curățenie și aducerea de schimbări pozitive în cartier. Astfel, încrederea mea în tinerii din Timișoara crește - văd la voluntarii locali, pasiunea pentru muncă și dorința de schimbare a realității lor. Ceva de care sunt extrem de mândră este faptul că am organizat prima activitate în cadrul proiectului și, de asemenea, că am colaborat cu celelalte centre de tineret pentru a crea evenimente, care fac parte dintr-o campanie de promovare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, un club de creație literară, o serie de evenimente de promovare a egalității și un proiect de artă foarte mare, pe care ne gândim să îl transformăm într-un proiect de parteneriat strategic. Așadar, chiar și în perioada pandemiei și a tuturor dificultăților cu care ne-am confruntat și a experiențelor mai puțin bune, am reușit să începem să creăm ceva frumos, care sperăm să devină un far de schimbare pozitivă pentru cartierul Dâmbovița din Timișoara.” (Marietta, Grecia – textul a fost tradus din engleză)

Pentru demararea activităților din centrele de tineret a fost nevoie de puțin timp. Începutul a fost cu adevărat plin de stres: curățarea, încercarea de a găsi soluții pentru a pregăti centrul și, în același timp, organizarea altor activități în mediul online, ceea ce a lungit procesul. Însă, pentru mine și coechipierul meu a existat mereu speranța că în curând urma să începem organizarea de activități în centrul de tineret. Apoi, nu a fost nu numai speranța, ci și ceva care a devenit realitate. Activitățile au început cu un eveniment care promova poveștile din cartier. Începutul a fost frumos și ne dorim să continue la fel. În prezent, nu avem foarte multe activități în centrul nostru, dar suntem foarte entuziasmați să dezvoltăm cât mai multe.” ( Alisa, Armenia – textul a fost tradus din engleză)

Dacă vreți să fiți la curent cu voluntarii schimbă-lume, vă invităm să urmăriți paginile de Facebook ale celor 5 centre de tineret:

Donează sânge, donează viață!

Ce faci pentru tine, dispare odată̆ cu tine, ce faci pentru alții, rămâne pentru eternitate.

Suntem la Craiova, în Asociația Națională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România, vara anului 2020. Da, știm că ți-au trecut fiori când ai citit “2020”. Este un an complicat pentru fiecare dintre noi. Anul 2020 nu alege preferențial, nu îl interesează rasa, continentul, etnia și nici funcția pe care o deții. Dacă nu ești precaut, te ia prin surprindere. Și totuși, o echipă de 10 tineri, îndrumați minuțios de niște coordonatori curajoși caută „super eroi“, începând un proiect de voluntariat provocator care urmărește să încurajeze “donarea de sânge”. Spun “provocator” pentru că deși toți vor să fie ajutați când ajung în situații limită, totuși se tem să ajute.

Statisticile naționale spun că în România doar 2% din populație donează anual sânge, iar asta nu este destul pentru a acoperi un minimum necesar în spitale, fără să discutăm de realizarea unor rezerve. Sunt în proiect de aproape o lună și deja am învățat o mulțime de lucruri noi, lucruri elementare care pot fi de un real folos pentru a salva vieți. Încă de la început, am avut ocazia să facem cursul de acordarea primului ajutor, susținut de cei de la Crucea Roșie. Deși văzusem de multe ori în filme cum se fac manevrele de resuscitare, niciodată nu am știut anumite detalii care neaplicate corect, pot face mai mult rău. Am avut și ocazia să aplic deja unele cunoștințe acumulate cu ajutorul acestui proiect.

Ne promovăm activ pe rețelele de socializare, distribuim materiale scrise de noi, ceea ce ne îmbunătățește abilitățile creative, transmitem informații oficiale celor care ne urmăresc, astfel încât ei să fie mereu la curent cu schimbările, dar vorbim și despre experiențe personale pe care le trăim în proiect. De curând am început și lucrul în teren, împărțim flyere trecătorilor și le explicăm necesitatea stringentă de donatori de sânge. Numim donatorii de sânge “super eroi”, acest lucru crescând nivelul de atenție pe care îl acordă trecătorii proiectului nostru. Nu așteptăm rezultate imediate, însă știm că omul care a primit de la noi acea broșură, va merge acasă și se va gândi. Important este că am plantat o sămânță în mintea lui, oferindu-I informația necesară, iar acea sămânță cu siguranță că va da roade. Mă bucură mult faptul că suntem o echipă de entuziaști, o echipă cu idealuri și viziune. Știu că fiecare coleg al meu, simte acest proiect ca și cum ar fi ceva personal, de aceea implicarea noastră este maximă. Ne dorim să informăm cât mai multă lume despre donarea de sânge, și încetul cu încetul, printr-un efort colectiv și prin generozitatea celor din jur donarea de sânge să devină o normalitate.

Lucrăm astăzi pentru generațiile viitoare. Ne dorim o societate sănătoasă și implicată! Motivația zilnică ne-o luăm din speranța că prin proiectul nostru ajutăm real multă lume, dar și de la trecătorii care ne încurajează și ne mulțumesc pentru toată treaba minunată pe care o facem! Simt că acest proiect mă transformă într-un cetățean mult mai activ, mă ajută să evoluez și să fiu un exemplu bun. Îmi doresc să cred că suntem cei care fac poteci și că după noi va rămâne un lucru cu adevărat util. Nu uitați că schimbarea începe cu fiecare noi!

Liuba Oncescu, voluntar al Asociației Naționale de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România, care coordonează proiectul „Donează sânge, donează viață“, finanțat prin Corpul European de Solidaritate

te informează...

Eurodesk împlinește 30 de ani

Eurodesk întâmpină 2020 și noul deceniu cu aniversarea celor 30 de ani de existență

Povestea Eurodesk a început în 1990 cu un mic proiect regional în Scoția, având ca scop dezvoltarea unui nou serviciu de informare privind schimburile europene de tineri. Cu misiunea “de a sensibiliza tinerii cu privire la oportunitățile de mobilitate și de a-i încuraja să devină cetățeni activi”, rețeaua Eurodesk numără acum 1100 de experți în domeniul tineretului, în 36 de țări.

Descoperirea propriilor puncte tari reprezintă un proces pe termen lung. Potențialul nostru este de a răspunde acestor noi dificultăți pe care fiecare decadă le aduce și de a ajuta tinerii la această vârstă fragedă să ia decizii mai ușor.”, a declarat președintele Eurodesk, Ingrida Jotkaitė.

2020 reprezintă un punct de reper pentru rețea, de aceea au fost planificate numeroase activități offline și online în acest an, care au început odată cu recepția Eurodesk 30, care a avut loc în data de 23 ianuarie la sediul Eurodesk Brussels Link.

Vor urma diferite activități dedicate acestei aniversări. Iunie a fost luna Eurodesk Awards, în timp ce luna octombrie este luna campaniei Time to Move – campanie emblematică a Eurodesk, care oferă șansa celebrării alături de tineri.

Cu scopul de a aduce un omagiu trecutului, adoptând în același timp schimbările necesare pentru viitor, publicația “Greening Youth Information Services” a fost lansată anul acesta, în iunie, cu recomandări privind moduri în care munca de tineret poate fi mai durabilă în Europa. Noul Portal european pentru tineret, a cărui restructurare a fost realizată în strânsă colaborare cu Comisia Europeană, va fi, de asemenea, lansat în 2020.

S-au schimbat multe lucruri în ultimii 30 de ani. Istoria Eurodesk reflectă evoluția domeniului privind informarea tinerilor și a proiectului european. Stakeholderii și tinerii sunt invitați să parcurgă activitățile și evenimentele desfășurate conform cronologiei celor 30 de ani aniversari care dezvăluie punctele de transformare și realizările din istoria Eurodesk și a activităților din domeniul tineretului din Uniunea Europeană în ultimele trei decenii.

Eurodesk România s-a alăturat rețelei în 1998 odată cu Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria.

Concurs de antreprenoriat al tinerilor cetățeni

Tinerii din întreaga lume care vor să creeze schimbări pozitive în comunitățile lor, care au idei de afaceri inovatoare care contribuie la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt invitați să își prezinte cele mai bune idei și proiecte în cadrul celor 2 categorii: Antreprenoriat – tineri cetățeni (13 – 19 ani) și Antreprenoriat – cetățeni adulți (peste 30 de ani).

Candidaturile pot fi depuse pentru:

Zece finaliști din fiecare dintre cele două categorii vor fi stabiliți în conformitate cu algoritmul definit printr-un "Indicator de activitate personală". Aceștia trebuie să prezinte un videoclip de cel mult 3 minute despre ideea/proiectul lor. Un juriu va selecta dintre finaliști trei câștigători (Marele Premiu, Premiul II și Premiul III) pentru fiecare categorie.

Premiul publicului va fi acordat candidatului cu cel mai mare număr de voturi din fiecare din cele două categorii.

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei ceremonii virtuale în data de 10 decembrie 2020.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 30 septembrie 2020. Termenul limită pentru vot și comentarii online este 30 octombrie 2020.

Momentul meu magic în cadrul Corpului European de Solidaritate

Participă la concursul foto #EUSolidarityCorps – Tema lunii august este: Care este momentul tău magic în cadrul Corpului European de Solidaritate atunci când lucrezi cu persoane în vârstă?

Voluntarii ESC sunt invitați să prezinte momentul magic pe care l-au trăit în timpul activităților desfășurate în cadrul Corpului European de Solidaritate și pot să câștige un kit de promovare și un voucher în valoare de 100 de euro.

Concursul se adreseaza tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. Pentru a participa trebuie să te conectezi la contul tău deschis pe Portalul Corpului European de Solidaritate, să încarci cel mult 5 fotografii și să oferi o scurtă descriere a acestora, având acordul persoanelor din imagini. Fotografiile trebuie să reprezinte idealurile, valorile și adevăratul spirit al Corpului European de Solidaritate.

Vor fi aleși până la cinci câștigători în fiecare lună care vor primi un kit de promovare a Corpului European de Solidaritate și un voucher în valoare de 100 de euro.

În plus, în fiecare lună, va fi selectată o singură fotografie câștigătoare a lunii. Persoana care trimite fotografia câștigătoare a lunii va primi un bilet Interrail pentru a călători către cel mult șapte destinații din UE, pentru maximum o lună sau un voucher cu o valoare echivalentă.

Termene limită:

 • 31 august 2020 – concurs foto – ”lucrând cu persoane în vârstă”;
 • septembrie 2020 – concurs foto – “copii”;
 • octombrie 2020 – concurs de cântece;
 • decembrie 2020 – concurs de desene/schițe;
 • martie 2021 – concurs foto – “lucrând cu persoane cu dizabilități”;
 • mai 2021 – concurs video.

Galway and Rijeka: Capitale europene ale culturii 2020 - Rijeka (Croația) și Galway (Irlanda).

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, Rijeka (Croația) și Galway (Irlanda) dețin titlul de capitale europene ale culturii pentru un an.

Rijeka este primul oraș din Croația care deține acest titlu. Având ca motto “Portul diversității / Port of Diversity”, programul cultural al orașului Rijeka se concentrează pe teme precum apa, munca și migrația, identitatea orașului, dar și pe o serie de probleme actuale din întreaga lume. Festivitățile oficiale de deschidere vor avea loc în perioada 1-2 februarie 2020.

Galway este al treilea oraș din Irlanda care deține acest titlu, după Dublin în 1991 și Cork 2005. Motto-ul programului cultural Galway este “Lasă magia să intre/Let the Magic In” și urmărește să îmbine teme locale referitoare la limbă, peisaj și migrație cu teme europene și universale relevante. Galway 2020 va începe în februarie 2020, odată cu Imbolc, sărbătoare celtă din calendarul antic precreștin al Irlandei. Programul cultural se va derula în jurul festivalurilor celtice Imbolc, Bealtaine, Lughnasa și Samhain.

Inițiativa capitale europene ale culturii a fost inaugurată în 1985 și urmărește să evidențieze bogăția și diversitatea culturii din Europa, având un impact pe termen lung, nu numai asupra culturii ci și din punct de vedere social și economic.

Amiens – Capitala europeană a tineretului 2020

Capitala Europeană a Tineretului este un titlu acordat de Forumul European al Tineretului unui oraș european pentru o perioadă de un an, în timpul căreia orașul organizează evenimente și proiecte menite să demonstreze rolul activ și esențial jucat de tineri și organizații de tineret în societate.

În calitate de Capitală europeană a tineretului (EYC) 2020, Amiens își propune să împuternicească tinerii prin modelarea și transformarea orașului în mai multe moduri inovatoare.

Tema Capitalei europene a tineretului Amiens 2020 este “Amiens pentru tineri/Amiens for Youth”. Scopul este de a crea spații prietenoase și inovatoare pentru tineri. Amiens 2020 vrea ca tinerii să fie în centrul procesului de decizie în toate domeniile și la toate nivelurile. Amiens pentru tineri vrea să fie un facilitator pentru tineri și toți partenerii activi în domeniul tineretului, cum ar fi stakeholderi în domeniul economic, cultural și social pentru a pune în practică proiecte. Amiens EYC 2020 oferă, de asemenea, de-a lungul întregului an un program de evenimente culturale în domeniile muzică, cinema și teatru.

Multilingv. Multicultural

Secțiune dedicată promovării educației lingvistice și interculturalității, în toate formele lor, și comunității celor care organizează și promovează Certificatul lingvistic european (European Language Label)

Certificatul Lingvistic European 2020 – Apel pentru depunerea de candidaturi

Până pe 28 august puteți depune o candidatură pentru ca proiectul lingvistic pe care îl implementați (în calitate de coordonator sau de partener) să intre în competiția finalizată cu atribuirea Certificatului Lingvistic European/European Language Label 2020.

Vă invităm să trimiteți spre evaluare un proiect care se adresează predării/învățării limbilor străine și educației lingvistice în general, indiferent de context, de vârsta celor care învață și indiferent de sursa de finanțare a acestuia, prin completarea formularului de candidatură. Și în acest an, încurajăm participarea proiectelor eTwinning la competiție. În urma evaluării, proiectului dvs. i se poate acorda Certificatul lingvistic european (European Language Label) 2020.

Prioritățile pentru anul în curs se referă la:

 1. Dezvoltarea unor școli care să susțină incluziunea și educația de calitate și să sprijine profesorii și directorii școlilor în promovarea diversității.
 2. Eliminarea barierelor lingvistice cu scopul creării unor regiuni de frontieră mai dinamice.

Proiectul eligibil trebuie să fie depus de o instituție din România care a coordonat sau a fost parteneră în proiect. De asemenea, proiectul trebuie: a) să nu se fi încheiat dar să aibă deja rezultate a căror utilitate să fie clară, simplu de prezentat și de evaluat, sau b) să se fi încheiat recent, iar rezultatele sale să fie încă utilizate.

Rezultatele evaluării vor fi anunțate pe site-ul www.erasmusplus.ro iar certificatele se vor acorda în cadrul unui eveniment virtual de valorizare despre care veți fi anunțați ulterior.

Termenul limită de trimitere a candidaturilor este 28 august 2020.

Vă rugăm să aveți în vedere că accesul la formular se face doar pe baza unei adrese de Gmail și că formularul nu permite editarea ulterioară (fiecare candidatură va fi completată integral, într-o singură intrare).

Vă dorim mult succes!

Acum câteva zile mi-am cumpărat prima carte în “limba moldovenească”. Este, de fapt, o carte publicată în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, scrisă în limba română, dar în alfabetul chirilic. Așadar, de atunci stau și citesc câteva pagini pe zi, silabisit, că și cum aș fi încă în clasa întâi. Ceea ce mă intrigă nu este doar exotismul modului de a lectura sau particularitățile ortografice impuse editurii respective de la Kremlin, ci paradigma comunicării: cum poate ceva atât de simplu și autohton să îmi pară atât de străin, atât de îndepărtat?

Pentru mine asta înseamnă cunoașterea limbilor, mai mult sau mai puțin străine. Am crescut într-un mediu bilingv, având ca limbi “native” româna și engleza. Adică limbile în care visez cel mai des, în care număr stelele de pe cer și în care înjur atunci când mă tai cu cuțitul de unt. Cunoașterea unei limbi străine nu este ceva mecanic, teoretic, ceva ce se învață dintr-o carte, de la un profesor. Aceea este superficială. Cunoașterea adevărată a unei limbi ține de interiorizarea acesteia, de modul în care relaționăm cu ea și o înțelegem.

Plecând cu două limbi native în desagă, încă învăț limba germană, din clasa a 5-a: “Viața este prea scurtă pentru a învață germana” - Oscar Wilde. Spre deosebire de alte limbi, germana are un stil aparte de a fi interesantă prin complexitatea ei. Și prin interesantă vreau să spun complet imposibilă, întrucât mulți vorbitori nativi precum străbunicii și ceilalți strămoși ai mei se lasă complet vexați în fața ei.

Așadar, pentru a lua o pauză de la tortura auto-impusă ce înseamnă învățarea limbii germane, am început să învăț limba neerlandeză. Nu credeam să învăț a vorbi vreodată fluent neerlandeză în doar 6 luni, însă majoritatea succesului îl datorez prieteniei pe care am avut-o cu profesorul meu belgian. Astfel, pe la vârsta de 16 ani vorbeam la perfecție 2 limbi și mai știam bine încă 2.

Pentru majoritatea oamenilor acest prag poate fi suficient, însă pentru mine a fost doar începutul. Din aproape în aproape am învățat limba afrikaans, limba-fiica a olandezei vorbita în Africa de Sud. Mai mult de atât, profesorii excepționali de limba latină mi-au deschis un apetit nu doar către latină ci și către limbile romanice care acum concurează cu afinitatea mea față de limbile germanice.

Întrebarea logică care survine acum este “la ce îmi trebuie?”, “ce pot să fac mai departe?”. Facultatea de limbi străine rămâne pentru mine o opțiune reală, într-adevăr, însă visul meu este să merg la Berlin pentru a studia dreptul european din perspectiva dreptului german și nu numai. Așadar, în noua dinamica a dreptului în Europa și nu doar în acest domeniu, consider că este absolut esențială cunoașterea cât mai multor limbi străine.

Cuvintele nu au valoare intrinsecă: valoarea acestora este dată de cei ce le rostesc. Prin urmare, ce poate fi mai plăcut decât să poți vorbi cu un om în limba în care acesta cugetă, deci există? Consider că următorul citat sintetizează cu succes conceptul de comunicare: “La început era Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul”.

David Cercel, clasa a XII-a, Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc“, București

Webinare adresate educației lingvistice și multilingvismului

EAQUALS (Evaluation and Acreditation of Quality Language Services - Asociația pentru evaluarea și acreditarea serviciilor lingvistice de calitate) a fost fondată în 1991 și este o asociație non-profit înregistrată în Anglia și Țara Galilor. Webinarele și resursele acoperă o serie de teme relevante pentru profesori, formatori de profesori, manageri academici și directori de studii și furnizează studii de caz privind trecerea la livrarea online a cursurilor.

O idee pe lună ...

A few things you need to achieve exceptional results:

 • Quantity: You take lots of shots.
 • Quality: You take thoughtful shots.
 • Consistency: You keep shooting for a long time.
 • Feedback: You take better shots over time.
 • Luck: You get a few favorable bounces.

(...de la James Clear – autorul cărții Atomic Habits, antreprenor și fotograf)

EURYDICE

Rețeaua Eurydice își propune să faciliteze cooperarea europeană în domeniul educației. Publicațiile realizate în cadrul rețelei reprezintă o foarte bună sursă de documentare – prin furnizarea de informații clare, concise, actualizate și bine documentate. Publicațiile Eurydice pot să fie descărcate gratuit.

Educația antreprenorială în școlile din Europa

Raportul Eurydice surprinde cele mai recente evoluții din Europa, oferind informații actualizate și detaliate cu privire la strategii, curriculum și rezultate ale învățării, sistemele de finanțare și cele de formare a profesorilor. Raportul se axează pe învățământul primar, pe cel secundar inferior și general superior, precum și pe învățământul profesional și tehnic inițial, realizat în școală (IVET). Sunt incluse informații pentru anul 2014/15, din 33 de țări participante la rețeaua Eurydice. În plus, fișele naționale oferă o imagine de ansamblu a educației antreprenoriale în fiecare țară componentă a reţelei Eurydice.

În contextul acestui raport, educația antreprenorială se referă la dezvoltarea de competențe și atitudini de către cei care învață pentru a fi capabil să transforme ideile creative în acțiune antreprenorială. Aceasta este o competență-cheie pentru toți cei care învață, care sprijină dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea socială și capacitatea de inserție profesională.

Țările se află în diferite etape de dezvoltare a politicilor privind educația antreprenorială

Din cele 38 de sisteme educaționale care au participat la studiu, în 11 aveau în anul 2014/1511 o strategie specifică privind educați antreprenorială, în timp ce 18 aveau o strategie mai amplă care acoperea și alte domenii de politică iar 9 nu aveau nicio strategie națională relevantă în acest domeniu. În general, strategiile care se axează exclusiv pe educația antreprenorială sunt considerate a oferi o mai bună acoperire a acestui domeniu, cu o gamă mai amplă de acțiuni și un sprijin sporit pentru implementare.

Strategiile specifice privind educația antreprenorială sunt concentrate în nordul Europei și în regiunea Balcanilor de Vest

În țările nordice există o preponderență a strategiilor mai evaluate cu privire la educația antreprenorială. Danemarca, Suedia, Finlanda și Norvegia sunt țările ale căror angajament privind inovarea (care este strâns legată de educația antreprenorială) este evident, din faptul că ocupă în mod constant primele locuri în clasamentele internaționale referitoare la inovare. In Balcanii de Vest, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei există, de asemenea, strategii specifice pentru educația antreprenorială. Politicile UE pun accentul pe educația antreprenorială (de exemplu prin Small Business Act asumat de către Comisia Europeană, precum și pe baza rezultatelor preconizate în domeniul VET ale concluziilor Riga) şi includ cerințe în materie de politici educaționale, ca parte integrantă a procesului de aderare la UE, monitorizate la nivel național și european.

Ocuparea forței de muncă este un obiectiv comun în toate strategiile privind educația antreprenorială

În conformitate cu datele actuale oferite de cercetări, în raport au fost analizate patru obiective ale strategiilor: (i) cetățenie activă, (ii) antreprenoriat social, (iii) crearea de întreprinderi și (iv) ocuparea forței de muncă. 20 de țări/regiuni abordează cel puțin trei dintre aceste obiective, ocuparea forței de muncă fiind cea mai întâlnită în toate țările europene. Acest accent este în concordanță cu dezvoltarea eforturilor politice pentru a combate rate ridicate ale șomajului în rândul tinerilor în multe țări europene.

Rezultatele învățării legate de educația antreprenorială rămân fragmentate și nu reprezintă încă o prioritate strategică

Cu toate că rezultatele învățării sunt clar identificate ca fiind de o importanță deosebită în dezvoltarea educației antreprenoriale, ele nu apar ca o acțiune prioritară în strategiile celor mai multe dintre țări. Într-adevăr, includerea în curriculum a diferitelor categorii de rezultate ale învățării legate de educația antreprenorială (atitudini antreprenoriale, competențe antreprenoriale și cunoștințe antreprenoriale) este neuniformă în Europa. Doar aproximativ 15 de țări/regiuni includ o gamă mai cuprinzătoare de rezultate ale învățării antreprenoriale. În general, lipsa actuală a rezultatelor globale ale învățării privind educația antreprenorială poate fi identificată ca fiind printre principalele obstacole în calea dezvoltării unei educații antreprenoriale eficiente și de înaltă calitate. Includerea rezultatelor învățării în procesul de evaluare este, de asemenea, un indicator cheie al importanței pe care o are educația antreprenorială în cadrul curriculumului.

În toată Europa trebuie să fie dezvoltate surse de finanțare stabile și cuprinzătoare

În Europa, dezvoltarea și implementarea educației antreprenoriale este finanțată din surse naționale și/sau europene. 27 de țări/regiuni participante la studiu alocă fondurile naționale pentru educația antreprenorială, mai ales pentru implementarea strategiei pe care o au în acest domeniu. Suplimentar față de finanțarea națională, 24 de țări/regiuni beneficiază de fonduri UE pentru educația antreprenorială, iar câteva se bazează exclusiv pe această sursă de finanțare. În toată Europa încă trebuie să fie instituite fluxuri de finanțare pe termen lung, cu toate că mai mult de jumătate din țările europene alocă finanțare națională și europeană pentru a dezvolta implementarea educației antreprenoriale.

Educația antreprenorială se bucură de recunoaștere sporită în învățământul primar, dar este mai frecvent întâlnită în învățământul secundar superior

În jumătate dintre țările care fac obiectul raportului, educația antreprenorială este inclusă în curriculumul de la nivel primar ca obiectiv transversal; în anul şcolar 2014-2015, educația antreprenorială a fost integrată în discipline obligatorii la nivel primar în 14 țări.

La nivelul secundar superior, educația antreprenorială este mai frecventă, iar abordările sunt mai variate: poate fi întâlnită ca disciplină separată sau ca parte integrantă atât a disciplinelor obligatorii cât și a celor opționale (mai ales în domeniul științelor sociale, studii economice și de comerț). Cu toate acestea, raportul subliniază faptul că este mai puțin probabil ca toți elevii să beneficieze de educație antreprenorială (situaţia țărilor unde educația antreprenorială este inclusă în disciplinele opționale sau acolo unde aceasta nu reprezintă o temă interdisciplinară).

În mai mult de jumătate dintre țări, nu există sau sunt foarte puține ghiduri referitoare la metodele de predare a educației antreprenoriale

Chiar dacă majoritatea țărilor raportează includerea educației antreprenoriale în programele lor de studii, acestea recomandă foarte rar profesorilor o anume metodă de predare/învățare și, în consecință, le acordă profesorilor o mare autonomie. Atunci când sunt formulate recomandări, acestea sunt de obicei realizate la nivelul școlii (situaţie întâlniă mai ales pentru nivelul secundar superior general de educaţie și pentru IVET). Cercetările sugerează că metodele care implică elevii în experiențe desfășurate în afara clasei și care îi conectează pe aceştia la lumea reală, sunt esențiale pentru educația antreprenorială. Cu toate acestea, raportul identifică doar câteva țări care includ experiențele practice de antreprenoriat în mod obișnuit și obligatoriu în curriculum (cum ar fi crearea de mini companii sau activități în cadrul unui proiect). Este important ca profesorii să beneficieze de ghiduri clare, atât pentru a avea o perspectivă comună asupra metodelor cele mai adecvate în predarea educației antreprenoriale, cât şi pentru a crea premisele dobândirii cu succes a competențelor vizate.

Educația antreprenorială este rareori inclusă în formarea inițială a profesorilor, dar este mai frecventă în dezvoltarea profesională continuă a acestora

Analizarea educației antreprenoriale în formarea inițială a profesorilor (ITE) reprezintă o sarcină complexă, întrucât mai mult de trei sferturi din țările/regiunile analizate, fie acordă autonomie instituțiilor de formare cu privire la aspectele curriculare, fie nu au deloc regulamente/ recomandări cu privire la educația antreprenorială pe parcursul ITE. Doar 7 sisteme educaționale includ educația antreprenorială ca disciplină obligatorie în cadrul anumitor etape ale formării iniţiale a viitorilor profesori; numai o singură țară realizează acest lucru pentru toții viitorii profesori.

În cadrul dezvoltării profesionale continue (CPD), furnizarea de cursuri privind educația antreprenorială este mai bine dezvoltată. 28 de țări/regiuni au cursuri specifice disponibile. Uneori acest lucru se realizează de către organizațiile care se ocupă de CPD dar sunt situaţii în care formările sunt delegate unor organisme/asociații care activează în domeniul antreprenoriatului. Acești parteneri joacă un rol-cheie în ITE și CPD, precum și în dezvoltarea de materiale didactice și acordarea de sprijin de specialitate pentru profesori.

Până în prezent nicio țară nu a integrat pe deplin educația antreprenorială

Prin integrarea educației antreprenoriale se înţelege faptul că: (1) strategia aferentă este implementată de mai mulți ani, (2) este monitorizată în mod sistematic, (3) există mecanisme solide de finanțare și (4) rezultatele învățării sunt evaluate. De asemenea, aceasta însemnă că educația antreprenorială este complet integrată în ITE și CPD. Acest lucru nu este valabil în prezent pentru niciuna dintre țările care fac obiectul raportului. Progresul este foarte necesar în două domenii rezultatele învățării și formarea profesorilor. Este esențială dezvoltarea rezultatelor cuprinzătoare și coerente ale învățării, aplicate la mai multe niveluri de învățământ și evaluate în mod specific. Mai mult decât atât, integrarea educației antreprenoriale în ITE și CPD pentru toți profesorii, indiferent de obiectul și nivelul de învățământ la care predau, este fundamentală din perspectiva furnizării unei educații de calitate pentru elevi. În final, datele arată că existența unei strategii specifice poate fi cea mai eficientă cale pentru țările care doresc să integreze pe deplin educația antreprenorială.

Titlul original: Entrepreneurship education at school in Europe

Recomandările lunii august:

Teatrul Odeon - proiect educațional

„Oameni care au făcut lumea mai bună“ este un proiect educativ pentru copii realizat de Teatrul Odeon în parteneriat cu Editura Litera. Cele 11 episoade realizate până în prezent vorbesc despre viața și realizările unor binecunoscuți oameni de știință, compozitori sau chiar... magicieni. Le găsiți pe toate pe canalul de Youtube al teatrului:

La ce te pricepi și cum vrei să-ți câștigi existența?

My Next Move este un instrument interactiv pentru cei care caută un loc de muncă dar și pentru aceia care doresc să-și continue studiile, pentru a afla mai multe despre opțiunile pe care le au în carieră. Site-ul acoperă o listă extinsă de competențe, abilități, interese și alte categorii de informații pentru mai mult de 900 de cariere diferite. Utilizatorii pot face un test (O*NET Interest Profiler) pentru a primi sugestii personalizate privind cariera sau parcursurile educaționale și profesionale care li se potrivesc cel mai bine, pe baza intereselor și a nivelului de experiență pe care îl au, pot căuta după cuvinte cheie și pot afla detalii despre diferitele competențe solicitate în diverse industrii care angajează diferite tipuri de lucrători.

Utile

ANews este publicația lunară a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Dacă sunteți implicați în proiecte din domeniile educației, formării profesionale sau tineretului și doriți să publicați articole despre acestea în revistă, dacă aveți recomandări sau dacă doriți doar sa ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. Avem rugămintea ca materialele pe care le trimiteți să întrunească următoarele cerințe tehnice pentru publicare: maxim 1 pagina A4, text scris cu diacritice, stil jurnalistic care să evidențieze în primul rând experiența de învățare, continuare (follow-up) și impact asupra activităților profesionale și/sau personale. Fotografiile care însoțesc textul vor fi de minim 300 dpi, atașate separat în email, nu inserate in documentul Word.

Toate informațiile din articolele despre proiectele finanțate cu sprijinul Comisiei Europene reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenția și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare neadecvată a acestora.

Created By
Agenția Erasmus+
Appreciate

Credits:

Created with images by yns plt - "untitled image" • Norbert Kundrak - "untitled image" • Sarah Shaffer - "untitled image" • Nomadic Julien - "untitled image" • Dimitry Anikin - "Héré's triumphal arch at Place Stanislas square in Nancy, France." • Thought Catalog - "If you use this image, we’d appreciate a link back to our website www.quotecatalog.com." • Adam McCoid - "untitled image" • NOTAVANDAL - "shadows" • Ed van duijn - "untitled image" • Nine Köpfer - "A day at the sea. Family vacation with a lot of fun and wind ;) She is clothed with strength and dignity; she can laugh at the days to come. Proverbs 31,25" • Balazs Busznyak - "Choo Choo" • Alina Grubnyak - "untitled image" • Ben Mullins - "untitled image" • Ani Kolleshi - "Destist student. #dorinabeqiraj" • Alec Cooks - "Close up landing" • Maarten van den Heuvel - "Chess" • Lee Campbell - "Listening To Music" • National Cancer Institute - "Children in a Classroom. In the back of a classroom, are children about 11 years old with a female teacher talking about the subject - If Someone in Your Family Has Cancer. Photographer Michael Anderson" • Tuân Nguyễn Minh - "Workers" • Daniel Chekalov - "untitled image" • Duy Pham - "untitled image" • Clark Tibbs - "Do Something Great" • Lucas Benjamin - "untitled image" • Maxime Naillon - "untitled image" • Charles Postiaux - "untitled image" • Devon Rogers - "untitled image" • Juan Marin - "untitled image" • Eric Weber - "Lava Highway" • Mika Baumeister - "Protective masks, normally used for surgery, are now in use to fight the Corona Virus SARS-nCov-19. "