Zeur Niet logo project Colin de Romph

Mijn vooronderzoek (dit zijn niet mijn logo's)
Mijn schetsen
Kleurenschema
Typografie
De logo's gemaakt in Illustrator, typografie die er onder staat kan veranderd worden naar keuze.

Ik heb het logo in elkaar kunnen zetten met de inspiratie van de logo's in mijn vooronderzoek, op vele zijn hoofdjes en boeken te zien, deze heb ik er zelf ook in gedaan omdat deze goed bij het beeld van een koor passen. De kleuren zijn van de website van het koor overgenomen en van de kleding kleur die in de foto's gedragen is. In de designs heb ik 3 verschillende lettertypes gebruikt, die steeds iets dikker worden. Deze lettertypes zijn niet definitief per design en kunnen nog worden gewisseld in de logo's.

Created By
Colin de Romph
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.