Loading

nieuwsbrief de Es 11 januari 2019

Beste ouders, verzogers,

Komende week is het dan zover! De officiële (her)opening van de Es en het Groene Eiland. Vandaag hebben alle kinderen al een poster meegekregen en een informatieboekje over de openingsweek. In deze nieuwsbrief ontvangt u nogmaals deze informatie en wat extra informatie.

Wat kunt u in deze nieuwsbrief vinden?

  • Openingsweek en openingsboekje
  • Open huis en Open huis? Wat is het verschil?
  • Nieuwe website en App
  • Flyer (Taart-actie)
  • Verzoek van de TSO...
Impressie de Es

Openingsweek de es

Komende week staat volledig in het teken van de heropening. U hebt vast gemerkt dat we volop in beweging zijn en dat er veel gebeurt om de school nog mooier te maken. Afgelopen week zijn er quotes uit kinderboeken geplaatst op de wanden, is ons nieuwe logo aan de voorzijde van school bevestigd, is er nog een avond flink geklust met een aantal vaders en heeft de Technische Dienst nog een aantal glasborden opgehangen. We vonden onze school al prachtig, maar het blijft maar mooier en mooier worden.

Van dinsdag tot vrijdag zijn er een aantal activiteiten in het kader van deze openingsweek. Alle kinderen hebben hier vandaag een informatieboekje over meegekregen. Deze vindt u ook in de link hieronder.

Programma komende week:

Maandag 14 januari: Normale lesdag

Dinsdag 15 januari: Normale lesdag + 19.00u opening voor ouders met workshops

Woensdag 16 januari: Normale lesdag + opening voor (oud)leerkrachten, team en genodigden.

Donderdag 17 januari: 08.30u - 15.15u: Feestdag voor kinderen (zie infoboekje)

Donderdag 17 januari: 14.00u - 17.00u: Officiële opening de Es (zie infoboekje)

Donderdag 17 januari: 17.00u - 19.00u: Open Huis voor geïnteresseerden

Vrijdag 18 januari: 08.00u - 20.00u: Open Huis voor nieuwe ouders.

Flyer Open Huis de Es

Open huis?

Komende week organiseren we twee keer een Open Huis. Wat is het verschil?

Donderdag 17 januari van 17.00u - 19.00u is het Open Huis bestemd voor iedereen die graag een keer wil zien hoe de Es geworden is, hoe de inrichting van school is en op welke manier wij lesgeven.

Vrijdag 18 januari is het Open Huis bestemd voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind. Van 08.30u - 12.30u zijn alle kinderen op school, daarna worden geïnteresseerde ouders ontvangen door mensen van school.

Kent u ouders in uw omgeving die wellicht op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren), wilt u hen dan van harte uitnodigen om een bezoek te brengen aan de Es?

Screenshot van onze nieuwe website.

Nieuwe website en App

Achter de schermen zijn we de afgelopen weken druk bezig geweest met onze nieuwe website en daarbij behorende app. De website is klaar en wordt op dit moment omgezet naar ons huidige web-adres. Dit gebeurt nu waarschijnlijk komende maandag.

Gelukkig kunnen we u onze nieuwe website al wel laten zien: klik hiervoor op onderstaande button.

App

Naast een nieuwe website hebben we vanaf nu ook de beschikking over een app. Met deze app kunnen we u nog sneller en beter voorzien van informatie. De app is vanaf heden te downloaden. Een download-instructie vindt u onder de button hieronder.

Een deel van de app is 'openbaar', net als de website van school. Hierbij moet u denken aan nieuws, contactgegevens, jaarkalender, overzicht van vakanties en welkom. Een ander deel van de app is afgeschermd vanuit privacy-oogpunt. Zo is het onderdeel groepen alleen zichtbaar als u uw kind aanmeldt voor die groep. U doet dit door een login aan te vragen. Tekst en uitleg hierover vindt u in onderstaande brief.

Tot de voorjaarsvakantie zullen we onze weekmails op de oude manier versturen. U hebt tot die tijd de gelegenheid om de app te downloaden, uzelf aan te melden. Na de voorjaarsvakantie zullen we de app gaan gebruiken als communicatiemiddel vanuit de groepen.

Win een taart!

Alle kinderen hebben vandaag een poster meegekregen naar huis. Tijdens de open dag kiezen we ad random vier namen en gaan we kijken of de poster achter het raam hangt. Hangt deze er, dan krijgt deze leerling een slagroomtaart. Hangt deze er niet? Dan loten we een nieuwe naam.

Vraag van de TSO:

Tussen de middag is er TSO. Zij verzorgen de opvang van de kinderen die overblijven. De TSO is er van 12.15u tot 12.45u om de toezicht op het het groene eiland te verzorgen. Kinderen die niet overblijven zijn dus vanaf 12.45u weer welkom.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.