שילוב של כושר גופני ולחימת ידיים ריקות באימון אישי לגברים חיזוק הגוף וכושר גופני - הגנה עצמית אפקטיבית

תוכל לבנות ולחזק את גופך, לשפר גמישות וכושר גופני, להעלות יכולות פיסיות

ולרכוש מיומנות לחימה אפקטיבית בידיים ריקות

תכנית העבודה היא אישית ומותאמת לך

האימון מכוון לבניית הגוף והכנתו לעומסים, חיזוק רגליים, ידיים וחגורת כתפיים, בטן ושרירי ליבה החשובים לפיתוח עוצמה

רכישת מיומנויות לחימה

פיתוח עוצמה

מיומנות לחימה מול כלי נשק קרים כמו מקל וסכין

מכיוון שמדובר באימונים אישיים

אתה בוחר את המקום ואת זמני הפעילות

ולבסוף על המורה

איציק כ. ראש טאי שין קאן, דאן 7 בקראטה, דאן 5 בלחימה צבאית בידיים ריקות, דאן 4 בריוקיו-קובודו

למידע נוסף התקשר

054-8054488

Created By
Itzik Cohen
Appreciate

Credits:

Itzik Cohen www.teishinkan.co.il

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.