Loading

VI KAN INDUSTRI KOMPETANSE FOR FREMTIDEN

En bygd som ønsker deg velkommen!

E14 og jernbanen knytter oss tett opp mot resten av verden. Det er kort vei til Trondheim Lufthavn Værnes. Her er viljen til å legge til rette for både bolyst og næringsutvikling stor. Tilgangen på kompetent arbeidskraft er til stede for nye etableringer.

Vi har tilgang på faglært og ufaglært kompetanse med opptil 30-års erfaring fra industrien. Lian legges ned, og fjellbygda står igjen med arbeidskraft, arealer og industribygg. Dette åpner opp for nye og spennende muligheter. Her finnes ansatte med fagbrev fra trevare- og bygginnrednings faget, fagbrev som møbelsnekkere m.m. Flere av de ansatte ved Lian har også mange års erfaring fra arbeid på smelteverk.

Arbeidsstokken ved vindusfabrikken representerer kompetanse innen alt fra administrative funksjoner til markedsføring, godt salgsapparat og produksjon. Bredden i arbeidsstokken er her, med arbeidskraft som har spesialkompetansen innen vindusproduksjon i tillegg til annen erfaring fra andre bransjer. Ved fabrikken i Gudå har de ansatte jobbet med leanstrategi. Du finner dyktige mennesker med detaljkunnskap om treverk som brukes i vindusproduksjon. Korrekt blanding av beis og maling er noe de ansatte kan. Utvikling er også et nøkkelord med en arbeidsstokk som har vært gjennom flere utviklingsprosjekter de siste årene. Vi finner arbeidsfolk som ønsker å jobbe og bo i hjembygda, og som er innstillt på å satse på nye utfordringer som dukker opp. Engasjementet for en nye etablering på industriområdet i Gudå eller andre næringsarealer i kommunen er stor.

Detaljkunnskap om produksjon av vindu.

Nøkkelkompetanse

  • Tilgang på industrikompetanse
  • Faglært arbeidskraft
  • Opptil 30-års erfaring
  • Salg- og administrasjon
  • Prosessindustrikompetanse
  • Lean prosess-filosofi
  • Erfaring med utviklingsarbeid
  • Detaljkunnskap om vindusproduksjon som har overføringsverdi til andre bransjer
Meråker kommune vil strekke seg langt for å tilrettelegge for etablering av ny virksomhet i kommunen. Med lange industritradisjoner og en kompetent industriarbeidskraft, skal vi være en næringsvennlig kommune som legger til rette for næringsvekst og etableringslyst i Gudå og ellers hvor det er utviklingsmuligheter i kommunen. Vi tar vårt samfunnsutvikleransvar på alvor.
Meråker er ei bygd med prestasjonskultur, og er kjent for både å lage verdens fineste silisium, Norges beste kjøttkaker og ikke minst "medaljefabrikken" ved Meråker videregående skole. Noe som ligger til grunn for dette er en lojal og stabil arbeidskraft som er opptatt av kvalitet. Samme hvor små vi er, går vi sammen når det gjelder som mest.

Lange tradisjoner

I Meråker kommune er det lange industritradisjoner. Landskapet er historisk preget av gruvedrift, en tradisjon som ledet til smelteverksetablering.

Vi har virksomheter innen kjøttforedlingsindustri, takplateproduksjon, vindusproduksjon og annen industri. Bedrifter som Meråker Kjøtt AS, Verform AS og industriklyngen i Kopperå er toneangivende i bygdas industrimiljø.

Denne historien og tradisjonen har bidratt til å bevisstgjøre og utvikle en omstillingsvennlig og mulighetssøkende industrikultur blant virksomhetenes ledelse og ansatte med sterkt lokal tilhørighet. Industrimiljøet i Meråker er kompetent og beredt til å gripe nye muligheter i samhandling med fremtidsrettede investorer.

Politisk jobbes det bredt for å få ned arbeidsgiveravgiften til et nivå sammenlignbare kommuner har. Det skjer viktige oppgraderinger av E 14 og elektrifisering av Meråkerbanen de kommende årene. (2024). Infrastruktur av stor betydning for dagens og kommende næringsetableringer i Meråker. Det er store volum innen grønn elektrisitetsproduksjon i Meråker, en viktig ressurs for nærings- og samfunnsutvikling. I tillegg satses det på etablering av framtidsrettet Hydrogenproduksjon, som energibærer i framtidens transportløsninger.

Fabrikklokalene i Gudå
Det arbeides strategisk politisk med å få til gode vilkår for næringsaktører i kommunen.

Meråker kommune er klar til å ta imot virksomheter som ser potensiale for etablering av lønnsom næringsvirksomhet med bruk av tilgjengelig kompetent arbeidskraft med forankret industriell utviklingskultur.

Meråker kommune vil ut fra sin rolle og myndighet strekke seg langt for å tilrettelegge for etablering av alternativ virksomhet med behov for kompetent industriarbeidskraft i Gudå og ellers hvor det er utviklingsmuligheter i kommunen.

Vi tar vårt samfunnsutvikleransvar på alvor.

Ordfører Kjersti Kjenes og kommunedirektør Arne Ketil Auran

Næringsmiljø

Her finner du kompetanse som kan bidra i hele verdikjeden.

Se presentasjonsfilmen om fjellbygda Meråker

Med glimt i øyet - Et mangfoldig næringsliv er viktig for Meråker kommune

Nyttige lenker:

KONTAKT OSS:

Ordfører: Kjersti Kjenes, kjersti.kjenes@meraker.kommune.no

Kommunedirektør: Arne Ketil Auran, arne.ketil.auran@meraker.kommune.no