Loading

ÚDOLÍ LOIRY ZÁMKY Z DOB NEJVĚTŠÍ SLÁVY FRANCIE A ZAHRADY OD NEJTALENTOVANĚJŠÍCH ARCHITEKTŮ SVÉ DOBY. NAVŠTÍVÍME MÍSTA, KDE SE PSALA HISTORIE TOHOTO NÁRODA V KOUZELNÉM PROSTŘEDÍ ÚDOLÍ ŘEKY LOIRY. NAVÍC UVIDÍME I DALŠÍ ZNÁMOU ČÁST FRANCIE – ALSASKO.

1.DEN

Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2.DEN

Naše poznávání údolí řeky Loiry začneme v Orléans, kdysi významném obchodním a kulturním centru Francouzského království spojené např. s Janou z Arku a místní univerzitou. Hlavním lákadlem je ovšem gotická katedrála svatého kříže, kterou mnozí Francouzi považují za památník národní hrdosti.

Odpoledne nás čeká procházka okolo největšího zámku celé oblasti - Chambord a vnitřní prohlídka prostor zámku Cheverny. Na závěr dne okusíme atmosféru zámečku Clos Lucé, kde dožil Leonardo da Vinci. Připomínkou tohoto génia je místní muzeum s modely jeho vynálezů.

3.DEN

Po snídani nás čeká královský hrad Chinon ve stejnojmenném městě tyčící se nad řekou Vienna. Následuje opatství Fontevraud s náhrobky anglických králů rodu Plantagenetů a Chateau de Breze, jeden z nejzajímavějších zámků celé oblasti kvůli podzemní pevnosti. Poté se můžeme rozhodnout mezi zámkem Ussé, který je spojen s pohádkou o Šípkové Růžence, a nádhernými ornamentálními zahradami zámku Villandry. Přejezd na ubytování v Alsasku.

4.DEN

Pro poznání Alsaska zajedeme do Štrasburku – „křižovatky Evropy". Historické jádro Štrasburku v čele s katedrálou Notre Dame je zapsáno na seznamu UNESCO, čtvrť Petite France (Malá Francie) s hrázděnými domy, říčními kanály a krytými mosty nás pohltí svou neopakovatelnou atmosférou. Možností bude výstup na vyhlídkovou terasu s panoramatickým výhledem na celé město či plavba lodí po říčních kanálech. Celou prohlídku zakončíme jízdou tramvají k nejstaršímu parku Orangerii s příjemnou procházkou i možností relaxace nebo návštěvou Muzea čokolády. Poté odjezd domů zpět do ČR.

5.DEN

Příjezd v ranních hodinách.