Fästingar Fästingar är parasiter som livnär sig på att suga blod från djur och människor. De trivs bäst i fuktiga och skuggiga skogspartier och på ängar, och det är ofta i dessa områden som hunden och katten kommer i kontakt med dem.

När en fästing biter sig fast i ditt husdjur kan det orsaka hudirritation och obehag – men den kan också överföra farliga sjukdomar som t.e.x. borrelia och TBE. Seresto är ett enkelt och bekvämt sätt att skydda ditt husdjur mot fästingar. Med en långtidsverkande skyddsbarriär både avvisas och dödas fästingen innan den biter.

Hur fästingar sätter sig fast och suger blod

När en fästing sätter sig på husdjuret och suger blod skär den sönder blodkärlen under huden så att blod ansamlas (1). För att inte blodet ska levra sig injicerar fästingen saliv som innehåller en antikoagulerande substans. Därefter kan den suga i sig blodet (1). Fästingens saliv kan innehålla organismer som kan orsaka allvarliga sjukdomar som t.ex. borrelia, anaplasmos och babesios (1).

 • Fästingar finns på många platser utomhus, inklusive skogsmarker, gräsmarker och parker.
 • Ett husdjur får lätt fästingar när de rör sig genom vegetationen.
 • Fästingar kan sitta kvar i flera dagar, men överför vissa sjukdomar i stort sett omedelbart.
 • En fästing kan rutinmässigt producera upp till 3 000 ägg och kan till och med producera så många som 22 000 (2).

Fästingar kan överföra farliga sjukdomar till ditt husdjur

Förutom att fästingbett kan orsaka smärta och obehag, kan fästingar även föra med sig farliga sjukdomar. Infekterade fästingar kan överföra sjukdomar som borrelia, anaplasmos och TBE. Flera av dessa sjukdomar överförs direkt när fästingen biter, eller inom några få timmar.

Vikten av att avvisa fästingar

Fördelen med att använda Serestos fästingskydd är att det avvisar och dödar fästingar som kommer i kontakt med din katt eller hund. Detta genom att lägga sig som en osynlig sköld över hela huden. Trots att Seresto dödar fästingar, är det ur smittskyddssynpunkt ännu viktigare att fästingen avvisas och inte lyckas bita ditt husdjur överhuvudtaget. Genom att hindra den från att bita, kan du samtidigt förhindra att den injicerar sjukdomsframkallande organismer i ditt husdjurs blod. Läs mer om fästingburna sjukdomar här!

Hur Serestos skyddsbarriär avvisar och dödar fästingar

Fästingarna får små mängder av de aktiva substanserna i Seresto på fötterna när de kryper omkring på ett husdjurs behandlade hår och hud. Detta leder till ett undvikande beteende som kan kallas “heta fötter”-effekten – som motsvarar människors bara fötter på het sand – fästingen kommer att försöka fly undan. Strax därefter blir fästingen förlamad och faller av husdjuret innan den har haft en chans att fästa eller suga blod från husdjuret. Seresto har alltså en avvisande- och anti-blodsugningseffekt.

Seresto avvisar och dödar fästingen innan den biter, vilket skyddar både hund och katt mot fästingburna sjukdomar.

Hur man tar bort en fästing

Många ser kanske fästingar på sina husdjur och undrar vad de ska göra. Det bästa förhållningssättet i den situationen är att ta bort fästingen så fort som möjligt. Har din hund eller katt redan fästingar på sin hud när du ska sätta på vårt fästinghalsband rekommenderar vi dig att ta bort dem för hand. När du har satt på halsbandet är ditt husdjur skyddat mot fästingar inom 48 timmar.

 • Med hjälp av en pincett med spetsiga skänklar, en fästingborttagare eller dina fingrar tar du tag i fästingens kropp vid fästpunkten, så nära huden som möjligt.
 • Med en stadig och beslutsam rörelse drar du fästingen rakt ut från huden.
 • KLÄM ALDRIG på fästingkroppen eftersom detta kan injicera mer saliv i ditt husdjur medan fästingen sitter fast.
 • När fästingen har tagits bort rengör du området med mild tvål och vatten.
 • Om en liten del av fästingen bryts av, försök att ta bort den på samma sätt som du skulle ta bort en flisa. Lossnar den inte helt, brukar det inte orsaka några bekymmer.
 • Håll det påverkade området under uppsikt under några dagar efter att fästingen har avlägsnats. Om en kvardröjande rodnad uppstår bör du kontakta din veterinär.
Hundar och katter förtjänar friska och aktiva liv! Med ett medel som både avvisar och dödar fästingar innan de biter, minimerar du risken för fästingburna sjukdomar som borrelia och TBE – och maximerar möjligheten för gemensamma äventyr!
 1. Drummond R. Ticks and What You Can Do About Them. 3rd ed. Berkeley, CA. Wilderness Press; 2004.
 2. Sonenshine DE. Biology of Ticks. Vol. 1 and 2. New York: Oxford University Press; 1991 and 1992.

Produktinformation

Seresto vet. för katt och hund (imidakloprid, flumetrin), receptfritt halsband. För behandling och förebyggande av lopp- och fästingangrepp. Farmakologisk grupp: Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel.

Varningar: Låt inte små barn leka med halsbandet och stoppa det i munnen. Husdjur som använder halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, speciellt inte barn.

Marknadsföringstillståndsinnehavare: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland.

Ombud: Bayer A/S (Danmark) Tel: 08-580 223 00.

För ytterligare information: www.fass.se.

Senaste översyn av produktinformation (SPC): 2015-08-31

Created By
Camilla Toft
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.