Loading

Verdensdagen for psykisk helse Tema for årets kampanje - og filmliste får du her

Foto hentet fra Å vende tilbake, Storyseller Distribution AS

Hvert år 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Siden den første markeringen av World Mental Health Day i 1992, har Verdensdagen blitt den største globale markeringen for psykisk helse.

Over 150 land markerer nå denne offisielle FN-dagen. I Norge markeres dagen over hele landet, og den skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse. Som det blir beskrevet på hjemmesidene; Vi har alle en psykisk helse:

Tema for årets kampanje er "Vær raus!"

Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse.

Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter.

Filmrommet har i anledning verdensdagen samlet flere spillefilmer, kort- og dokumentarfilmer med fokus på psykisk helse.

En av filmene vi kan anbefale er Mike Leigh-filmen Happy-Go-Lucky. Vi møter Poppy, en fri sjel som er åpen og sjenerøs, og gleder andre mennesker med sitt glade vesen. Filmer om oppriktig glade mennesker er som regel sjelden kost, men her balanserer Leigh temaet lykke uten at det føles verken for lett eller for provoserende.

Filmen ble nominert til Oscar for Beste manus i 2009, og vant Sølvbjørnen i Berlin i 2008. Filmen vant også Norske kinosjefers pris, Gledessprederen, i 2008. Bildet er hentet fra Happy-Go-Lucky, Sandrew Metronome AS

Fotokrediteringer: Å vende tilbake, Filmbros/Storyseller Distribution AS, Infofilm fra Verdensdagen for psykisk helse.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.