Hva skjedde 7. Mai 1915? Den siste reisen

RMS Lusitania var et britisk skip eid og drevet av Cunrad Line. 7. Mai 1915 ble det senket av den tyske ubåten U-20 og sank på under 20 minutter.

7. mai 1915 ble Lusitania torpedert uten varsel og sneket av en tysk ubåt utenfor Irlands sørkyst. Skipet sank på mindre em 20 minutter og 1198 omkom, blant dem 128 amerikanere. Dette bidrog til et tyskfiendtlig opinion fra USAs side, så de forberedte deres inntreden i den første verdenskrigen.

"Og ubåtkrigen følger med"

Første verdenskrig brøt ut for fult i 1914, og gikk for det meste utover europeere - og ubåtkrigen følger med. Tyskerne ville ta over, og startet den kjente ubåtkrigen hvor de torpederte båter og skip de mistenker kunne være til fare for de, det vil da se om de hadde med seg våpen eller ammunisjoner ombord. Dette var også grunnen til at Lusitania ble torpedert.

Siden britene hadde bestemt seg for å stenge kystgrensene for all trafikk for tyskerene, så tyskerene seg nødt til å handle på andre måter, nemlig ved å ha ubåter. På denne måten kunne ikke britene se de når de krysset grensene.

Skipet seilet fra New York 1. Mai 1915 med hele 2198 passasjerer og et mannskap på 850 om bord. På grunn av omstendighetene og krigen, ble det bestemt at den ikke skulle gå fortere enn 21 knop. Hun løp parallelt med den irske sørkysten og ble ikke oppdaget av den tyske ubåten U-20 før den var rundt 17,7 kilometer utenfor Old Head of Kinsale.

"Walther Swcheiger var ansvarlig for torpederingen av Lusitania "
Walther Schweigers personlige ubåtlogg og dagbok.

I utrdraget fra dagboken til Walter beskriver han hvordan han skjøt den ene torpedoen inn i siden (styrbord) på Lusitania og at det ble en voldsom eksplosjon fra styrbord. Dette mente han kom av at passasjerskipet hadde med seg våpen, og derfor var et reelt mål for tyskerene. Det var nemlig ikke lov å frakte ammunisjoner på passasjerskipene som ble sjøsatt.

Audrey Lawson-Johntson var den siste overlevende som er registert i verden fra Lusitania. Døde 11. Januar 2011 95 år gammel

Audrey Lawsson-Johntson var på RMS Lusitania med familien når båten ble topedert. Far til Audrey hadde fått et jobboppdrag i London og tok med to av 6 barn, barnepiken og konen. Hun var selv bare tre måneder gammel når hun var ombord på skipet, men har blitt fortalt i senere tid hva som skjedde av sine foreldre som også var ombord. Hadde det ikke vært for at barnepiken hennes var der, hadde hun også druknet. Audrey, mor og far var de som kom seg fra skipet i livet, både søsteren og barnepiken til Audrey druknet.

Audrey har fått mange spørsmål om skipet, men har sagt flere ganger at dette ikke er et tema hun liker å snakke om. Det preget livet hennes på mange måter og sa selv at hun hadde mareritt om det lenge etter. Audrey så ofte bilder av båten og sa at hun kunne se seg selv og familien. Dessverre døde Audrey i 2011 og var også den siste personen som var registret som passasjer på Lusitania.

Submarines XXI og XXIII er ubåter av førsteklasse helt lik som U-20 var.
"1 eller 2?"

Det spekuleres mye i om det var en eller to torpedoer som ble avfyrt av U-20. I loggen til ubåten står det at det kun ble avfyrt en fra deres side, men siden det var ammunisjon i båten førte det til at det ble en mye større eksplosjon enn først forventet. De som var ombord i skipet mente klart og tydelig at det ble avført to torpedoer siden både smellet og røyken ble så stor, dessuten sank skipet på under 20 minutter, og det mente mange passasjerer og forskere rundt ikke kunne være mulig uten at mer enn en torpedo ble avfyrt.

I september 1915 bestemte Tyskland seg for å innstille ubåtkrigen. Den ble imidlertid gjenopptatt i februar 1917. Deretter erklærte USA krig mot Tyskland den 6. april 1917 fordi de var både sure og irritert over at de hadde senket det de mente var et uskyldig passasjerskip.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.