Loading

Engelska - åk 6 LÄRARE: David Lancelot Sjövall

Textuppgifter - klassiker

För de av er som läst engelska länge nu har ungafakta.se plockat ut några korta stycken ur kända klassiker att läsa själva eller i grupp. Det finns en ordlista och instuderingsfrågor till materialet.

Alice in Wonderland (pdf)

Peter Pan (pdf)

The Surprising Adventures of Baron Munchausen (pdf)

The Wizard of Oz (pdf)

Läs- och kunskapsförståelse på mellanstadiet

Rosana Månsson bloggar på Lärarnas Riksförbund om just reading theory (läs- och kunskapsförståelse på engelska). Ett utdrag från hennes artikel presenteras här nedan:

Hur mäter jag elevernas framsteg?

Alla som gör pre-testen börjar från nivå 3. Svarar man 90% rätt på frågorna, går man vidare till nästa nivå. Svarar man under 70% rätt, får man en text på en lägre nivå. Annars kvarstår man på nuvarande nivå.

Programmet baseras på Lexile® som mäter komplexitet av texterna och har inget djupt pedagogiskt syfte utan vill bara underlätta för att se elevernas framsteg i diagram-form. Det motsvarar inte direkt CEFR (Europeiska Referensram) men kan ge en uppfattning av elevernas nivå. Det finns även kunskapspoäng KP (knowledge points) som eleverna kan samla på sig genom att:

  • 1KP: svara rätt på en fråga.
  • 2KP (+1KP för en rätt fråga): svara rätt på en utmanande fråga.
  • 15KP: blir godkänd på ett quiz.
  • 30KP: svara perfekt, det vill säga; alla rätt på ett quiz.
  • 1-25KP: svara ett skriftligt svar. Poäng ges av läraren på ett skriftligt test.

Digital bokläsning

  1. Läs boken här.
  2. Besvara frågorna som läxa om du inte hunnit läsa boken under veckan (cirka 1 kapitel per vecka).
  3. Förbered dig inför ett test som kommer komma...
ACROSS 1. A singel and virgin 40-year old person may have bottles with alcohol around his/ners... 5. The name of the capital city in German. 6. A tradition in germany when you leave things you own outside your house so other people may take them for free. 8. The german city in our text. 9. The drink that people drink at the october festival in Germany. DOWN 2. There are more than one hundred of those in the city... 3. "Thank you" in german language. 4. A popular singer in Germany that sings about ballons... 7. The high speed train that travels to the capital city travels on a lot of...

Vårterminen 2020

Under VT jobbar vi bland annat med filmen Holly Hobbie (10 delar = 10 veckor framöver). Här jobbar vi med att titta på ett avsnitt VARJE onsdag och diskutera det avsnittet. Varje fredag jobbar vi med arbetshäfte och har det vi inte är klara med till tisdagen veckan därpå. VARJE onsdag innan filmerna har vi glosförhör på några av orden från varje filmavsnitt.

Utöver detta tränar vi på att skriva dikter, uttrycka känslor, diskutera, prata engelska och förklara obekanta ord samt skriva längre texter (olika texttyper).

Lärandematris i engelska

Lärmatrisen här nedan är för hela engelskan i årskurs 6 eftersom den följer betygsskalan. Som lärare sedan följer jag kunskapskraven och en bedömningsmatris (även kallad betygsmatris) för att sätta ett definitivt betyg på dig i slutet av terminerna i åk 6. För muntlig läsning och läsförståelse i engelska finns även en mer tydlig lärmatris längre ner på denna sida. Fråga mig gärna om det är något du INTE förstår eller som du tycker är OKLART eller OTYDLIGT (=diffust).

Denna matris ovan är för dig som läser engelska, åk 4-6. Mitt mål är att du skall kunna förstå vart du ligger i matrisen och hur du kommer vidare till E-> C-> och A-nivå. Inspirationen till denna matris fick jag år 2017 av Fontinskolan i Kungälv, men där jag själv och även mina elever upptäckte att språket behövde brytas ner ytterligare genom konkretisering.

Öva gamla muntliga nationella prov

Ljudfiler och glosor till kapitlen i textbook

Engelska, årskurs 6

Lärmatris för muntlig läsning och läsförståelse i engelska

Bild: lärmatrisen är till för dig i åk 6, läsåret 2019/2020 av David Lanelot Sjövall.

Läs en trevlig bok på engelska online

Lärarens egna länkar (fungerar bara för läraren): "The Horn" (19102_The_horn.pdf).

Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Har skapats med bilder av Geo Chierchia - "untitled image" • Samantha Hentosh - "Kaboom Bookstore"