Loading

Nieuwsbrief de Es 29 maart 2019

Beste ouders, verzorgers,

Hierbij een korte nieuwsbrief voor de komende periode, met hierin:

  • Succes!Spiegel (tevredenheidsonderzoek)
  • Afscheid Ina Staman
  • Kunst op de Es
  • Koningsspelen 2019
  • Bezoek aan Westerbork
  • TSO-vacature
  • Flyers

Een heel goed weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

Robbert

Eens in de zoveel tijd wordt er stichtingsbreed een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder personeel, ouders en leerlingen (van groep 5 tot en met 8). Met dit tevredenheidsonderzoek ontvangen we gegevens over zaken waar ouders, leerlingen en personeel heel tevreden over zijn, maar komen er ook altijd zaken naar voren die extra aandacht behoeven. Voor ons ontzettend waardevolle gegevens, omdat het ons inzicht geeft in de dagelijkse gang van zaken op de Es en ons aanknopingspunten biedt om ons op te kunnen verbeteren. Deze vragenlijst moet ingevuld worden via een link die u van ons ontvangt in de week 15 (8 - 12 april). De sluitingsdatum is op 12 april en we vragen u via deze weg nadrukkelijk om deze vragenlijst in te vullen.

We hanteren daarbij het volgende tijdpad:

29 maart: Aankondiging Succes!Spiegel middels deze nieuwsbrief

5 april: Informatieverstrekking over afname Succes!Spiegel

8 april: U ontvangt een link via mail naar het tevredenheidsonderzoek

12 april: Sluitingsdatum

Afscheid Ina Staman

Vrijdag 12 april bent u van harte uitgenodigd om afscheid te nemen van Ina Staman, die bijna veertig jaar groepsleerkracht op onze school is geweest. De afgelopen twee jaar heeft zij wat ondersteuning geboden in de midden-/bovenbouw. Mocht u oud-leerlingen en of ouders kennen die Ina de hand willen schudden, dan zijn zij van harte uitgenodigd.

In de bijlage vindt u de uitnodiging. We rekenen erop dat er genoeg belangstelling zal zijn.

En Albert Einstein kon het weten!

Dat we op de Es bezig zijn over het thema kunst zal niemand ontgaan zijn… Wat worden er prachtige dingen gemaakt! Er wordt geschilderd, leerlingen zijn met linoleum en zeefdruk aan de gang, van klei worden potjes gemaakt en thuis aan tafel wordt er gesproken over Mondriaan, Corneille, Keith Haring en Kandinsky. Er is zelfs een groep bezig geweest met het vervalsen van kunst. U ziet... op de Es worden de kinderen breed geschoold.

Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden, hieronder een impressie van werken die in school hangen:

De Es: Ontdekken, durven, doen!

Koningsspelen 12 april 2019

koningsspelen 2019
Onderbouw: De Voordam.
Bovenbouw: Sportpark Hulsen

Op deze dag beginnen alle leerlingen gewoon om 08.30u op school, waar ze starten met het koningsontbijt. Ervaring leert dat dit voor veel leerlingen niet voldoende is, dus ons advies is om wel wat brood mee te geven naar school.

Om 09.15u lopen de leerlingen van de onderbouw (groep 1 – 4) naar sportpark de Voordam waar meester Tom de koningsspelen organiseert. Voor meer info: Zie zijn mail van maandag 25 maart. Voor vragen kunt u contact opnemen met Tom via t.holleboom@es-ikt.nl.

Leerlingen van groep 5-8 stappen om 09.45u op de fiets richting het sportpark van Hulzense Boys. Hier organiseert Reggesteyn de koningsspelen voor de bovenbouwgroepen van alle basisscholen uit de gemeente Hellendoorn.

Voor meer info over indelingen, tijden, programma en locatie zie:

Eindtijden:

De leerlingen van groep 1-4 zijn om 12.30u weer terug bij school. U kunt de kinderen hier gewoon ophalen.

De leerlingen van groep 5-8 zijn rond 14.30u klaar bij de Hulzense Boys. Om 14.15u is de prijsuitreiking, daarna zijn de kinderen vrij. We fietsen dan met de groepen terug naar Hellendoorn.

Groep 8 naar Westerbork

Groep 8 heeft maandag een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. Aan de hand van persoonlijke verhalen en opdrachten werd de geschiedenis van het kamp verteld. Na een bezoek aan het museum en een mooie wandeling, werd groep 8 door een gids rondgeleid over het voormalige kampterrein. De verhalen die in het museum waren verteld kregen hier nog meer inhoud. Zo blijft het indrukwekkend om de 102.000 rode steentjes te zien die symbool staan voor het aantal mensen die doorgevoerd werden naar andere kampen en nooit meer terugkeerden. Datzelfde geldt voor de omhooglopende spoorrails en de oude treinwagon waaruit namen klinken… Opdat wij nooit vergeten.

Zo'n dag die meer zegt dan 10 geschiedenislessen...
Indrukwekkende dag
Aankondiging:

4 mei: Herdenkingsbijeenkomst begraafplaats Hellendoorn

Elk jaar is er op 4 mei op de algemene begraafplaats aan de Ninaberlaan een herdenkingsplechtigheid ter nagedachtenis aan omgekomen verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Om 18.30u start een korte wandeling langs graven van oud-verzetsstrijders, wordt er bij deze graven even stilgehouden en leggen we bloemen neer. De wandeling eindigt bij het monument voor omgekomen vliegeniers. Een monument dat wij als basisschool de Es hebben geadopteerd van de stichting 4 en 5 mei. Hier wordt als afsluiting een bloemstuk neergelegd en dragen twee kinderen uit groep 8 van De Es een gedicht voor. Bij deze plechtigheid zijn tevens nabestaanden van mensen uit het verzet en van de vliegeniers aanwezig. Via deze weg worden kinderen en ouders uitgenodigd om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn.

Vacature

TSO-ouder gezocht

De ouders van de TussenSchoolseOpvang zijn op zoek naar versterking. Als TSO-ouder helpt u de (onderbouw) leerlingen tijdens het eten en houdt u toezicht op het plein. Hebt u interesse of wilt u meer info, dan kunt u contact opnemen met Jolanda Toeters of José Marsman (overblijven@es-ikt.nl)

Flyers:

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.