Skjaldbökur Axel örn heimisson

skjaldbökur lifa mest í heitum sjó við miðbaug jarðar. Flestar skjaldbökutegundir lifa á jurtum. Ógnir staða að skjalbökum vegna loftlagsbreitinga. það eru 295 þektar tegundir að skjaldbökum í heiminum. skjaldbökur eru friðuð dýr. Þær eru ólöglegar á ísland vegna hættu á salmonellu. Þær voru samt fluttar inn áður en að það var sett inn flutnings bann á þær þannig að það eru en til hér á landi. Skjalbökur geta orðið meira en hundrað ára gamlar. skjaldbökur eru ein dýrategund/ættbálkur skriðdýra.

Upplýsingar eru teknar af Visindavefur.is myndir í video af Adobe spark og mynd af google, sjá slóð að mynd hér að ofan.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.