Loading

MacLawye® Rok XII - Luty 2019

MacLawye® na platformie AdobeSpark jest specjalną publikowaną co miesiąc stroną przeznaczoną do przeglądania aktualnych artykułów Magazynu MacLawye®, która zawiera linki do najpoczytniejszych tekstów z miesiąca ubiegłego oraz jest sukcesywnie aktualizowana o linki do wpisów bieżących i działa pod niezmiennym adresem:

http://adwokatmajewski.pl

Staramy się aby Adwokacki Magazyn Publicystyczny MacLawye® zasługiwał na miano magzynu ilustrowanego. Główna - multimedialna witryna Magazynu - zawiera materiały graficzne i wideo, które oczywiście można przeglądać na smartfonach, jednakże ma to wpływ na ograniczenie szybkości działania witryny. Dlatego linki z tej platformy prowadzą zazwyczaj do witryny bloga, z którego zawsze łatwo przejść do pełnej witryny multimedialnej.

XII LAT W SIECI

Witryny MacLawye®'a

MacLawye®Multimedialny

MacLawye® Multimedialny

MacLawye®.blog

Ministerialny projekt nowelizacji KPC już w Sejmie
MacLawye®.blog
Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji d/s Petycji 13 grudnia 2018 r. Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej sprzeciwił się podjęciu prac legislacyjnych zmierzających do zniesienia zakazu zatrudniania adwokatów na podstawie umowy o pracę, twierdząc, że takie jest stanowisko przeważającej większości środowiska. Przeczą temu wyniki ankiety "Strategia dla Adwokatury". Temat kontynuujemy, ponieważ wyrażone przez Sekretarza NRA stanowisko, jest niezgodne z wnioskami prezentacji przedstawionej Naczelnej Radzie Adwokackiej przez Komisję NRA d/s Wykonywania Zawodu
FELIETONY

Adwokackie spojrzenie na wydarzenia polityczne oraz wpływ polityki na proces tworzenia prawa

Adwokatura & Adwokaci

Jan Michał Stuchly - poeta, artysta malarz, adwokat

Internet i Komputery

Logo MacLawye®
CZEKAMY NA ZIMĘ

Zapraszamy na nasze strony

Tradycja nakazuje utrzymać choinkę do 2 lutego; będzie już nowe wydanie Magazynu MacLawye®
100 Lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej

Credits:

© by MacLawye® - Jerzy Marcin Majewski

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.