Pinsekirken 2016 SANDVIKA

Anette & Morten Aune, pastorer i Pinsekirken Sandvika

Bibelen snakker ofte om ikke å glemme. I vår iver etter å se fremover ligger det en viktig faktor i å se bakover med den hensikt å ikke glemme hva Gud har gjort for oss. I Salme 103:2 står det: "Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle Hans velgjerninger". Etter snart fire år som pastorer for Pinsekirken i Sandvika kjenner vi på en utrolig takknemlighet og stolthet over å få lov til å være nettopp her, akkurat nå. 2016 har vært nok et godt år for kirken vår. Vi opplever at Guds velsignelse hviler over kirken og vi får lov til sammen med et fantastisk lederskap rundt oss å forvalte den visjon vi opplever Gud har gitt oss for Pinsekirken i Sandvika.

Vi vil bygge en sunn og betydningsfull menighet gjennom livsnære relasjoner og Guds kraft

Takk til alle medarbeidere

Vår første takk går til alle medarbeidere vi har i Pinsekirken som har stått på gjennom hele året. Vi teller +/- 200 personer som uke etter uke sørger for at maskineriet fungerer godt. Vi vil rette en spesiell takk til alle våre riggere og erklære de til 2016-heltene. Uten dere hadde vi ikke kunnet gjennomføre våre søndagsgudstjenester.

Morten Hannisdal og Kjell Morten Hamre i aksjon

Økonomi, kjøkken og administrasjon

Jørgen Bjelke, Kirsti Borgen Kolsrud og Marius Rødven

2016 ble et bra år for Pinsekirken økonomisk. Med en totalomsetning på rundt 5 mill sørger Jørgen som økonomileder sammen med Økonomirådet for at regnskap og styring av budsjetter skjer på en trygg og god måte. Økonomirådet kjørte i 2016 fastgiverkampanjen "16i16" der målet var å få inn 16 nye fastgivere. Resultatet ble 20 nye fastgivere. Tusen takk til alle som er med og sår inn i Guds rike.

Kirsti har hatt ansvaret for at servering på ulike arrangementer blir gjennomført. Alt fra kafé etter søndagsgudstjenestene til ChurchOut. Det er veldig mange forskjellige arrangementer i løpet av et år der kjøkkenteamet sørger for servering. Tusen takk til alle som har vært med!

Marius leder Administrasjonsrådet som holder i mye av det praktiske rundt driften av Pinsekirken. Det er alt fra eiendom, vaktmestertjeneste, kommunale avtaler, teknisk, inventar og utstyr m.m. 2016 har vist at vi virkelig trenger et oppegående administrasjonsråd.

MISJON

Arne Mella, misjonær Bulgaria

Misjon har alltid vært noe Pinsekirken har engasjert seg i og er noe vi ønsker å fortsette med. Vi er kalt til å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. 2016 ble spesielt spennende opp imot Bulgaria og vårt nye senter i byen Nova Zagora. Sammen med Arne Mella, vår misjonær og Kalin Chepilev som er vår mann i Bulgaria fikk vi gleden av å innvie vårt nye senter for trening av pastorer og ledere for ca. 35 sigøynerkirker. Se video under.

Øystein Husvik, misjonær Ukraina

Sammen med Øystein Husvik har vi fått være med på en lang reise med virksomhet i Bobruisk i Hviterussland, Romania og sist Ukraina. Nå etter mer enn 25 som misjonær har Øystein Husvik begynt å trappe ned sin misjonsvirksomhet. Høsten 2016 gikk Øystein av med pensjon. Han kommer likevel til å opprettholde noe reisevirksomhet videre for å holde kontakt med alle de stedene vi har vært involvert.

Morten Aune fikk sammen med Øystein besøke Bobruisk våren 2016 etter mange år.
Martin Gulbrandsen, funksjonsleder Sang & Musikk

Sang og musikk har stor plass i Pinsekirken. I 2016 tok Martin Gulbrandsen over som leder av dette store arbeidet. Sammen med Kristin Nilsen, Rebecca Rognsvåg og Anette Aune leder de en stor gjeng på rundt 40 sangere og musikere som uke etter uke løfter oss inn i Guds nærhet. Vi fikk en fantastisk lovsangsfest i september vi kalte for "JESUS" og en helt utsolgt julekonsert i desember.

Bilder fra lovsangskonserten "JESUS" høsten 2016
Julekonserten "NOEL"

Sandvika Kreative Skole

Sandvika Kreative Skole har i 2016 hatt undervisning i piano, gitar, band og sang. Vårsemesteret hadde vi 22 elever og høstsemesteret 19 elever. Det tilbys individuell undervisning hver uke, og vi har løpene elevopptak gjennom semesteret. SKS tilbyr også kurs i musikkproduksjon der elevene lærer å gjøre innspillinger av forskjellige instrumenter, lage egne beats og får innføring i hvordan man lager den musikken de hører på til daglig.

Ole-Anders F. Hegland, leder for SKS

2016 ble et kjempebra år for ungdomsarbeidet i Pinsekirken med disse ungdomslederne i spissen!

Helene Hamre, Miriam Østbu, Martin Gulbrandsen, Rikke Fjeldberg og Simon Mella

Ungdomsarbeidet fikk i 2016 et nytt navn; PKung. PKung består av PULS på fredager, eventer, weekender, misjonsturer og TenTro-arbeidet for konfirmanter. PULS samler ungdommer i alderen 13-24 år, og i 2016 gjennomførte de nærmere 40 samlinger. Gjennomsnittlig møter det 50-60 personer på PULS. Ved større events, som for eksempel JULEPULS, kan de være opp mot 80 personer.

Etter mange år som funksjonsleder i ungdomsarbeidet ønsket Thomas Almnes å tre av. Vi takker Thomas for det fantastiske arbeidet han har lagt ned i ungdomsgruppen, for hans oppofrelse og nidkjærhet etter å se Jesus i nye generasjoner og opplæring av nye ledere.

Thomas Almnes

Første helgen i mars arrangerte Pinsekirken på nytt Connect-konferansen, etter stor suksess året før. Konferansen utfordret og oppmuntret ungdomsmiljøet, og vi så et hjerte for å være med å bidra. Rundt 60 medarbeidere deltok og flertallet var ungdommer. Vi fikk besøk av David Andre Østby, Jesus Loves Electro og Sebastian Asklund fra Livets Ord i Uppsala. I tillegg ledet vårt eget band, Connect, lovsangen og pastor Morten Aune talte.

OMSORG

Aud og Tom Aune, ledere for omsorgsfunksjonen.

Omsorgsfunksjonen omfatter, omsorgsteam, forbønnsteam, seniorarbeid, familiearbeid, besøkstjeneste og samtaler. En torsdag i måneden er det "torsdagstreff" der vi samler rundt 40 personer til fellesskap med sang, musikk og litt godt å spise. Vi hadde også i 2016 vår seniorfest som ble godt besøkt med rundt 70 mennesker. Dette året hadde vi gleden av å ha besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk. Tusen takk til alle som er med og bidrar inn i denne viktige tjenesten.

God stemning på seniorfest

FAMILIE

Britt og Jan Pedersen, ledere for familiearbeidet.

I mange år har Britt og Jan hatt familie og ekteskap på sitt hjerte. Mange ønsker samtale og råd rundt samliv og familierelasjoner. 2016 har også vært et år der Britt og Jan har fått være til stor hjelp og støtte for mennesker.

LINK, Pinsekirkens vertskap

Viggo Fjeldberg, Funksjonsleder LINK

LINK er Pinsekirkens kontaktteam og vertskap, og er de som ønsker alle velkommen til våre søndagsgudstjenester og samlinger. I løpet av 2016 ønsket LINK rundt 12.000 besøkende velkommen til våre samlinger. LINK har gjort en utrolig bra jobb med å sørge for at alle som kommer til Pinsekirken skal føle seg sett og velkommen. Kontaktteamet har et eget bord i Kulturhusets kafé reservert for nye mennesker som ønsker å slå av en prat. En viktig del av LINK sitt arbeid er å koble nye mennesker med kirken og hjelpe de som ønsker å tjene i menigheten, inn i oppgaver. Takk til alle i LINK som har vært med og satt sitt varme preg på Pinsekirken.

Arne Mella, Funksjonsleder for LIFE

LIFE er smågruppefellesskapet i Pinsekirken. Gruppene møtes i hjemmene 1-3 ganger hver måned til fellesskap, bønn, omsorg og bibel. Vi har et felles tema for måneden som utgangspunkt for samtale. Gruppene bestemmer selv møtedag og har ulik profil. Gruppene er geografisk spredt mellom Lysaker og Tranby. Totalt hadde vi 17 LIFE-grupper ved årets slutt, inkl. LIFEabc som er et bibelkurs over 6 kvelder for nye kristne. I løpet av året ble det startet 4 nye grupper, hvorav 3 gjennom delvis deling og trening av assistenter i eksisterende grupper. 2 grupper fikk også nye ledere. Vi er veldig fornøyd med at gruppene vokser og starter nye grupper. Vi ønsker selvsagt at alle i Pinsekirken skal være en del av en LIFE-gruppe!

Wanda Håbrekke, funksjonsleder for barn

Ukentlig kommer det nye barn til kirken og barnearbeid er et stort og viktig arbeid. 2016 har vært et år hvor mange barn har deltatt i forskjellige barnesamlinger, ledet av mange dyktige, trofaste og kreative barneledere. Vi teller rundt 60-100 medarbeider og ledere og rundt 200 barn. Gjennom søndagsskolen, barnekoret BIT, XP, SloraCamp og andre samlinger, ser vi barna bli gode venner med hverandre og bedre kjent med Jesus. Det er en glede å se flere og flere familier aktive i kirken vår.

Hvert navn teller og og hvert navn representerer en Guds gave som vi ønsker å forvalte på best mulig måte.

mp3-senteret

Vårt mp3 senter blir mer og mer besøkt og mange langt utenfor kirken klikker seg inn for å høre taler fra Pinsekirken. Rapporter kommer inn om hvordan Gud virker i menneskers liv gjennom vårt mp3-senter som også er en viktig tjeneste. Ta gjerne turen innom og få med deg noen gode taler fra 2016. Klikk HER

Gjestetalere 2016

Egil Svartdal, Jarle Waldemar, Sebastian Asklund, Martin Cave, Leiv Holstad, Elin Fagerbakke og Åge Åleskjær

Høydepunkter 2016

Jentekveld, ChurchOut, Guttas kveld og Nyttårsfest

CD-utgivelse

I 2016 ga BIT ut sin tredje CD med en blanding av egenskrevne og oversatte sanger. Søndag 29. mai inviterte de til en fantastisk releasekonsert i et fullsatt Bærum Kulturhus. En stor takk til Tove Gulbrandsen og alle hennes medarbeidere, for den viktige og gode jobben dere gjør.

Nye tiltak 2016

AfterChurch

I 2016 startet vi med AfterChurch. AfterChurch skjer i etterkant av våre familiegudstjenester, siste søndag i måneden. Da inviteres alle med til å dele fellesskap og bli kjent med nye mennesker. Henriette og Thor-Henry Spjelkevik står i spissen for dette kjempeflotte initiativet.

Lene Rødven, leder språkkafé

Høsten 2016 startet Lene opp språkkafé i Pinsekirken. Her kan man komme og praktiserer norsken sin for de som ønsker å lære det, få hjelp til papirarbeid, lekser osv. I tillegg er det selvsagt kjempesosialt og et flott utadrettet arbeid.

”Gi Herren ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling”

I 2.Kor.9:6 står det at: "den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Den som sår rikelig, skal høste rikelig. Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs og kan ha overflod til all god gjerning"

Om du kjenner i ditt hjerte at etter å ha lest igjennom denne rapporten at du ønsker å være med å så inn i Pinsekirkens visjon og arbeid så kan du gjøre det på flere måter. Du kan gi via bank. Kontonummeret til Pinsekirken er: 9791.10.06018 eller du kan bruke VIPPS og sende til #15875 og merke overføringen med "GAVE" i meldingsfeltet. Gud velsigne deg!

Created By
Pinsekirken Sandvika
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.