Rauð Panda Svo sætt

Rauðar pöndur lifa í Nepal í Asíu. Það er bara ein tegund af Rauðri pöndu þau éta bambus, gras, ber og ávexti. Rauð panda er ekki panda í alvöruni. Þau fæðast ekki rauð þau fæðast brún. Það eru 10.000 eða minna af villtum rauðum pöndum. Eina ógnin þeirra er að þau eru í útrýmingarhættu.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.