Mythologischewezens Xenia maes

Ontwerpen wezen.

STAP 1: Kies de onderdelen van de dieren die je wil gebruiken. (Maximum 3!)

BIJVOORBEELD: de romp van een paard, de kop van een olifant, de vleugels van een libelle.

STAP 2: Knip de onderdelen uit en plak ze aan elkaar.

AANDACHT: Denk aan verhoudingen! Onderstaande voorbeelden zijn fout!

Tekenen wezen.

STAP 3: Neem een foto van je wezen met je iPad. Bovenaanzicht!
STAP 4: Teken jouw wezen door van je iPad.
  1. Leg je tekenpapier op je iPad.
  2. Teken over de lijnen die je ziet op de foto.
  3. Duw niet te hard op je potlood!

Enkele voorbeelden:

Uitwerken wezen

STAP 5: Neem je pen en doe er inkt op.
  • Pot inkt: steek je pen in de pot.
  • Tube inkt: duw op de achterkant van de tube om de inkt op je pen te krijgen.

AANDACHT: Pas op voor vlekken! Schud je pen eerst af op een kladblad.

STAP 6: Oefen een aantal technieken op een kladblad.
STAP 7: Werk je tekening uit.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.