spark music Esiintyjiä keikoille, keikkoja esiintyjille

Jos etsit keikkaa tai esiintyjää, tämä on sinun juttusi.

Mikä spark ja Miksi se on olemassa?

Spark Music on ohjelmatoimisto, joka perustettiin huutavaan tarpeeseen. Tänä päivänä monet huippulahjakkaatkin artistit soittavat omissa komeroissaan, eikä kukaan tiedä heidän olemassaolostaan. Me haluamme auttaa kaikkia keikoille haluavia bändejä pääsemään keikalle

Samaan aikaan kun mahdollistamme keikkailun myös aloittelevalle bändille, tarjoamme yksityishenkilöille, ravintoloille ja muille taitavia esiintyjiä kohtuuhinnoin.

Credits:

Created with images by gornostai_nastya - "concert performance light" • Unsplash - "drummer cymbals drum kit"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.