Loading

Vlaamse ardennen in onze hoofdstad floriofoto februari 2018

Vrijdag 23 februari, voor mij de laatste kans om een bezoek te brengen aan de Christo tentoonstelling in de ING gallerij te Brussel. Ik vertrek in Oostende met de trein. Door een toeval beland ik het Brussel Noord station. De opstelling was langer dan het perron op Brussel Centraal. We stonden ondergronds stil. samen met een medereiziger die ook wou afstappen hadden we het pas door wanneer de wagon terug in beweging kwam.

Bij het buitenkomen van het station merk ik een verhuurpost voor fietsen. Men doet zijn best om me in gebroken Nederlands te helpen, zelfs wanneer ik de mensen in het Frans repliceer. Tof! Voor 10€ kan ik naar hartelust rondtoeren.

Hoewel ik voor mijn studies vier jaar in Brussel heb gewoond, was ik vergeten dat de stad op verschillende heuvels ligt. Gelukkig komt er na elke bitsige klim ook een heerlijke afdaling!

klikken om te vergroten

Christo, van Bulgaarse afkomst wou kunstenaar worden. Zijn ouders raadden hem echter aan om de iets meer werkzekere architectuur richting te volgen. Al gauw kwam zijn creativiteit in botsing met de gevestigde waarden. Gefrustreerd door de beperkingen die het toenmalige regime hem oplegden besloot hij zijn inspiratie anders te benutten.

Hij verliet zijn vaderland om naar Europa en New-York te trekken. Het is daar dat hij Jean-Claude leert kennen met wie hij zal huwen. Samen werken ze nog steeds rond architectuur, maar ze breken los uit het vaste stramien.

Wist je dat er van alle ontwerpen ooit slechts 45% tot uitvoering kwamen? Heel vaak kreeg het koppel niet de nodige vergunningen of verzekeringen.

De verkoop van voorstudies en maquettes zoals hierboven zorgden voor de nodige inkomsten, zodat Christo alle uitgevoerde projecten zelf kon bekostigen.

een beeld van de ING tentoonstellingsruimte, niet Christo, maar het licht levert de toegevoegde waarde

Na deze tentoonstelling fiets ik door de binnenstad naar het Jubelpark. Daar loopt o.a. een Europalia tentoonstelling over Oceanië. Een kleine tentoonstelling met traditionele kunstobjecten waar beetje weinig uitleg bij wordt verschaft. Maar de twee zaal werd gewijd aan een moderne kunstenaar die er reeds veertig jaar met hout, stenen en landschap experimenteert. Heel interessant !

Created By
Dirk Wullus
Appreciate

Credits:

floriofoto bezoekt

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.