Loading

Ortak alan sigortaları

Ortak alan sigortaları

Apartman ve site ortak alanları ciddi değerler tutmakta.bu alanları sigorta teminatına almak risk gerçekleştiğinde ise kat sakinlerinden ek aidat toplamak yerine sigorta dan hasarını aldık diye bilgi vermek bir rahatlıkolsa gerek.

Kat mülkiyeti kanununa göre yöneticilerin sorumlulukları sigorta maddesi

Madde 21 – Anagayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer üzerinden sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir.

Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katıl- makla yükümlüdürler.

Sigorta hangi hasarları teminata alır

Site Yönetimi/Yönetici Sorumluluk

Yönetim hizmetleri ile bağlantılı olarak ortak alanlarda sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda;

o Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması, o Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi,

o Üçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri,

nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı ortak alan yönetimini/yöneticisini güvence altına alır.

Binaların bakım ve muhafazası da sigortalının işletme faaliyetleri çerçevesinde değerlendirilir ve binadan kaynaklanacak, sigortalının sorumluluğundaki zararlar da teminat kapsamına dahildir.

Site/Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi” Kapsamında Sunulan Teminatlar:

Yangın, yıldırım, infilak Sel, su baskını

Yer kayması

o Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Dolu

Deprem

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Dahili su

o İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

o Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması Yangın mali sorumluluğu

o Dahili su

o Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Hırsızlık

o Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlık o Bina sabit tesisatındaki hırsızlık

Taşınan Para Hırsızlık

Çalışanlar Tarafından Yapılacak Emniyeti Suiistimal İşveren Sorumluluk

o Servis aracı ile taşıma ve dış görev esnasında oluşabilecek hasarlar ve manevi tazminat talepleri Üçüncü Şahıs Sorumluluk

o Site Yönetimi/Yönetici Sorumluluk

o Site Yönetimindeki Çalışan Sorumluluğu

o Bina Parça Kopması Sorumluluk

o Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri Sorumluluk o Reklam Panosu/Totem Sorumluluk

o Kalorifer Dairesi Sorumluluk

o Anten ve Güneş Isı Kolektörü Sorumluluk

o Su Deposu Sorumluluğu

o Elektrik ve Sıhhi Tesisat Sorumluluğu

o Otopark Sorumluluk

o Motorlu Araç Sorumluluğu

o Bedeni Zararlar

o Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorumluluk

Cam kırılması

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Makine kırılması sigortası

Elektronik cihaz sigortası

Portatif elektronik cihaz sigortası Enkaz kaldırma masrafları

Yakıt sızması

Kira kaybı

Geçici adres nakil

Çalışanlara ait eşya

Eksik sigorta koruması

Enflasyon koruması

Ferdi kaza

Kat mülkiyeti kanununa göre ortak alan nelerdir ?

Madde 4 – Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şey- ler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile ta- şıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve taban- lar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve bura- lardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,(1)9

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile ka- lorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalan- ma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

BUNLARLA UĞRAŞMAYIN YÖNETİCİ MADDİ SORUMLULUĞUNA GİRMEYIN BIRAKIN SIGORTA ÖDESIN SIZ SADECE SIGORTA YAPTIRIN
Hangi hasarlar ödenir. Pratik olarak açıklarmısınız ?

Asansör dairesinde kablo koptu ve asansör ve içindeki üçüncü şahsa zarar meydana. Geldi.

Hamam ısıtma brulörünün ısıtma sistemi alev almaksızın parça yaktı. Ortak alanda parça düştü üçüncü şahsa zarar verdi .

Fırtına sonucu kaplamalar koptu camlar kırıldı

Havuz dairesi motoru yandı

Çalışanınız iş kazası geçirdi ve kusur yönetimde çıktı

Merkezi audio sistemine yıldırım düştü.

Vb..vb..vb..

Firmamız 1991 den bu güne ANTALYA da kesintisiz sigorta hizmeti vermekte olup özellikle yangın ve sorumluluk sigortaları alanında tecrübe ile oluşan bir sigortalama bakış açısı mevcuttur.

Created By
Desing By Windsör
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.