Loading

De Schoolweetjes Nummer 1 || 14 augustus 2020

We gaan weer beginnen

Beste lezers van onze Schoolweetjes,

Op de laatste dag van de zomervakantie kunnen we zeggen dat deze met kou en regen is begonnen en in deze week met tropische temperaturen is geëindigd. Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. "Lekker weg in eigen land" of toch de grens over? Wat belangrijk is dat u van uw rust hebt genoten en dat u misschien bent toegekomen aan dingen die nog ergens op een to-do lijstje stonden. Dat u tijd heeft kunnen besteden aan de mensen die u lief zijn. Kortom dat u een fijne vakantie heeft gehad. Wij zijn er klaar voor om aan een gloednieuw schooljaar te beginnen.

Vandaag ontvangt u deze eerste nieuwsbrief. Omdat we volgende week gaan beginnen willen we nu al enkele onderwerpen onder uw aandacht brengen. We zullen het in dit nummer vooral hebben over de maatregelen die we nog steeds moeten nemen in verband met het Coronavirus. Enkele regels hebben we wat aangepast, het is dus goed om hiervan kennis te nemen.

Alle leerlingen naar school

Alle leerlingen gaan naar school. Als uw kinderen niet naar school gaan, moeten we van u de reden weten. Waar nodig wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld als we het vermoeden hebben van ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaren zullen in de komende periode steekproefsgewijs controles houden op de scholen. Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim van leerlingen.

Afstand

 1. Tussen leerlingen hoeft zoals u weet geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 2. Tussen leerlingen en de juf en meester hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 3. Tussen personeelsleden onderling houden we 1,5 meter afstand, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

Hygiëne

 1. We gaan zoveel mogelijk door met het wassen van de handen met water en zeep. Gebruik van desinfecterende handgel blijft mogelijk.
 2. Kinderen worden indien nodig door 1 ouder gebracht of gehaald.
 3. Ouder(kind)gesprekken blijven digitaal en/of telefonisch.
 4. Vaste vrijwillers, studenten en ambulant zorgverleners mogen wel weer op school komen, mits de 1,5 meter afstand gehandhaafd wordt.

In en om het schoolgebouw

 1. De looproutes en vaste breng- en ophaalplaatsen blijven voor de groepen 3 t/m 8 gehandhaafd.
 2. Groep instroom-1 en groep 2: ingang Slotmansweg. Groep 3 en groep 4: ingang achterzijde Arend Stegemanweg. Groep 5 en groep 6: ingang slagboom Noetselerbergweg. Groep 7 en groep 8: hoofdingang Noetselerbergweg.
 3. We brengen de leerlingen tot aan het hek.
 4. Een belangrijke verandering is er voor het ophalen van de leerlingen van de groepen instroom-1 en groep 2. De ouders van instroomgroep-1 halen hun kinderen op het kleuterplein op en verlaten het plein via het hek aan de Noetselerbergweg. De ouders van groep 2 halen hun kinderen op het grote plein op en verlaten het plein via het hek aan de Slotmansweg. We denken dat we hiermee goed op 1,5 meter van elkaar kunnen blijven. Op de volgende momenten worden deze ouders 10 minuten voordat de school uitgaat op school verwacht: dinsdagmiddag (14.20 uur) woensdagmiddag (12.20 uur) en donderdagmiddag om 14.20 uur. Op de maandagmiddag en vrijdagmiddag kunt u om 12.00 uur uw kinderen ophalen.

Schooltijden

 1. We hanteren onze normale schooltijden.
 2. De verschillende ingangen zoals we deze nu gebruiken blijven we gebruiken.
 3. Alle poorten gaan om 8.25 u open. Leerlingen wachten op de afgesproken plek op hun leerkracht. Kom dus niet te vroeg op te school.

Leerstofaanbod en activiteiten

 1. Wij blijven onze gymlessen tot de herfstvakantie zoveel mogelijke buiten geven.
 2. De pauzes zullen voor alle leerlingen gelijk zijn.
 3. Traktaties bij verjaardagen worden toegestaan, mits in verpakte vorm meegegeven aan het kind.
 4. Veel sportactiviteiten zijn afgelast, denk aan fietscross etc. Hierover meer in De Schoolweetjes van volgende week.
 5. De kennismaking van onze nieuwe leerlingen in de instroomgroep 1 vindt plaats op maandagmorgen om half elf. De ouders die dit betreft hebben hiervoor een uitnodiging en informatie ontvangen.

Schilderen en zonwering

De kozijnen in de groepen 2, 3 en 4 zijn in de laatste week van de vakantie geschilderd en voorzien van warmtewerende zonwering. De schilders begonnen 's ochtends om zes uur omdat het wel erg warm werd in de lokalen. De weersverwachting is dat het volgende week wat koeler wordt. Daar hopen we op.

Tegeltjeswijsheid

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.

Phil Bosmans weet wat we nodig hebben.

Compleet

Alle teamleden starten na de zomervakantie als vanouds. Iedereen is weer aanwezig.

Een fijn weekend en een goede start

Erg ongebruikelijk om in de laatste vakantieweek al een Schoolweetjes naar u te sturen. Wel een mooie gelegenheid om u allen een fijn weekend toe te wensen. Een hartelijke groet van het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Unknown - "Children, summer, school, boy, children's, morning ..." • Titus Haug: Surf at Swamis; Tookapic - "paint brushes bucket" • mploscar - "sunflower summer yellow"  en Prinses Marijkeschool