Loading

Aalborg Bibliotekernes regionale CB-nyhedsbrev August 2019

Velkommen

Nu er vi parate til at tage fat på et spændende efterår, hvor der venter en lang række opgaver. Én af dem, der lige nu fylder meget hos os, er arbejdet med den nye rammeaftale for centralbibliotekerne. Centralbibliotekarerne mødes, skriver på en omverdensanalyse m.v. og til september mødes vi igen med Slots- og Kulturstyrelsen og sætter flere søm i. Til januar er der planlagt et møde for alle biblioteksledere, og hvor temaet er den nye aftale. Til den tid skal vi være så godt som færdige med et udkast til den nye kontrakt/rammeaftale. Det kommer vi helt sikkert til at tale mere om, og det håber jeg også, I gør på alle bibliotekerne - for det er jo jer, der skal tage imod vores CB-tilbud.

Ny aftale

I maj 2020 underskrives den nye aftale, som dækker årene 2020-2024. Så her kender vi rammerne for de næste års centralbiblioteksopgave. Ét er vi dog allerede nu sikre på. Der vil fortsat vil være 6 centralbiblioteker. Hvordan vi i fællesskab skal løse opgaven, tror jeg, vil blive anderledes end i dag.

Statistik

Efter offentliggørelse af biblioteksstatistikken har der været en del debat i medierne om bibliotekerne, især har det faldende udlån været i fokus. Det er efter min mening en noget enøjet debat, som bestemt heller ikke passer på alle biblioteker, og som ikke tager brugen af de digitale medier med. Når vi ser på udlånstallet her i Aalborg, er første halvår 2019 på linje med udlånet i 2015, så de sidste års nedgang er vendt. Det handler om, at vi formidler rigtig meget, at mange læser på eReolen, og at vi massivt har formidlet eReolen Go til skoleeleverne. Billedet kan meget vel være det samme hos jer.

Og så er biblioteket jo meget mere end blot udlån!

Med venlig hilsen

Kirsten Boelt, bibliotekschef

Finland

Nordjylland besøgte Oodi – Helsinkis nye Centralbibliotek

I juni besøgte regionens biblioteksledere Finland med det formål at se, hvordan de finske biblioteker arbejder med partnerskaber, skoler og udvikling af biblioteksrummet. På turen gæstede den nordjyske delegation fire biblioteker i Helsinki-området, og der er gode idéer med hjem til regionen.

Oodi

Oodi er Helsinkis nye centralbibliotek i hjertet af hovedstaden lige over for det finske parlament. Er man på disse kanter er Oodi selvfølgelig ”must-see”. Oodi åbnede i december 2018 dørene til en spektakulær bygning i nordisk tradition med træ, lys og enkelthed som bærende elementer. Oodi er bygget over brokonstruktion, der skaber tre etager og rummer et væld af mødesteder, makerspaces og øverst oppe en ”bog-himmel”.

Oodi - Helsinkis nye centralbibliotek
Oodi - "bog-himmel" og børnebibliotek

Espoo

Biblioteket i Espoo-området, lidt uden for Helsinki, viste interessante muligheder for bibliotekerne i forhold til partnerskaber, der skaber spændende og relevante synergier. Sundhedsplejens konsultation er eksempelvis integreret i børnebiblioteket, der fungerer som ”venteværelse”. Et andet godt eksempel er biblioteket i Maunula 35 minutter uden for Helsinki, der i stor stil arbejder med brugerinddragelse. Her er det er borgerne, som beslutter og prioriterer hvilke arrangementer og aktiviteter, biblioteket skal planlægge.

På det kommende bibliotekschefmøde er inspirationen fra Helsinki sat på dagsordenen.

Digital transformation

Rebild og Brønderslev arbejder med digital transformation

Digital transformation er centralbibliotekernes store indsatsområde lige nu. Den digitale transformation rummer, meget kort fortalt, en gennemgribende forandring af vores samfund, institutioner og organisationer, der er større end den, digitalisering har ført med sig. Med den digitale transformation forandres kundernes behov, der skabes nye forventninger til digitale ydelser – og markedet og konkurrencen ændres og skaber en helt ny virkelighed for bibliotekerne. Det betyder, at bibliotekerne skal modne nye kompetencer og nye organisatoriske evner – og her kommer centralbibliotekernes indsats ind i billedet.

Rebild og Brønderslev Bibliotekerne

Både i 2017 og 2018 har der været afholdt et nationalt seminar om digital ledelse, og siden begyndelsen af 2019 har centralbibliotekerne tilbudt et organisationsforløb i digital transformation, som netop har til formål at klæde hele organisationen på til digital transformation. Cirka 20 biblioteker har deltaget i første runde, og i den nordjyske region har Rebild og Brønderslev Bibliotekerne været med.

Webmoduler og selvvalgt case

Organisationsforløbet er bygget op omkring fire webmoduler og en selvvalgt case. Webmodulerne rummer en række introduktionsvideoer og forskellige materialer, som gør deltagerbibliotekerne i stand til at analysere casen. Centralbibliotekerne stiller med et hold af CB-guider, som følger bibliotekerne og udgør en støttefunktion undervejs. CB-guiderne i Nordjylland er Karin Lund og Brian Stephansen.

Både i Rebild og Brøndslev arbejdes der med en case, der tager fat på formidlingen af de digitale ressourcer – mere specifikt at få den digitale formidling i et højere gear. Med organisationsforløbet er problemstillingen løftet op til at handle om mindset, strategi, organisationskultur og kompetencer.

Bente Kristoffersen, bibliotekschef i Brønderslev, giver organisationsforløbet disse ord med på vejen:

”Det digitale er en del af alting, det er overalt og glider helt naturligt ind i vores hverdag og brugen af bibliotekernes services – CB’ernes indsats omkring digital transformation er helt rigtig, set med mine øjne, og derfor sagde vi på Brønderslev Bibliotek straks ja tak til at være med.
Hos os har vi været en mindre arbejdsgruppe, som under kyndig vejledning fra CB-guiden har arbejdet i workshop forløb med modulerne i digital transformation på baggrund af en helt konkret case, ligesom vi har haft en fælles workshop i regionen. Ind imellem og efterfølgende har vi selv arbejdet videre med casen på baggrund af de input vi har fået undervejs. Der er tre spor i vores arbejde – et strategisk spor, et medarbejderspor og et casespor, som vi nu arbejder videre med ud fra fokus på slutbrugerne, økosystem, mindset og en agil tankegang. Digital transformation er en proces og en måde at se verden på, og undervejs er vi blevet meget klogere på, hvor vi er som bibliotek og hvilke veje, der er at gå fremad. Jeg vil på det varmeste anbefale andre biblioteket at være med i forløbet”

Til efteråret kører centralbibliotekerne en ny runde af organisationsforløbet, og der er plads til flere nordjyske biblioteker. Du kan læse mere her.

Næste måneder

Det sker de næste måneder

Det regionale ledermøde

Midt i september er der igen regionalt ledermøde. På mødet skal KL’s bibliotekspolitiske synspunkter blandt andet drøftes, og KL er med og igangsætter debatten. For nogle måneder siden kom centralbibliotekernes analyse af materialeområdet, og den sætter vi også på dagsordenen med oplæg fra analysens forfatter, Torben Harder. Analysen indgår i arbejdet med rammeaftalen, men den indeholder også en masse lavthængende frugter, som vi kan tage fat på allerede nu.

CB-rundtur

Hvert andet år besøger centralbiblioteket regionens biblioteker. Sidste rundtur var i 2017, og derfor kommer vi nu igen rundt til en snak om jeres biblioteker og centralbibliotekstilbuddet. Denne gang spreder vi turen ud over september, oktober og november, og første stop er Læsø. Vi ser som centralbibliotek utrolig meget frem til rundturen, der giver en masse nye tanker og ideer – og en god indsigt i, hvad der optager bibliotekerne rundt i regionen.

Debat

Nu går Bibliotekerne i gang med deres nye debatarena

Med Aalborg som tovholder går Brønderslev, Mariagerfjord, Morsø, Rebild og Thisted Bibliotek nu i gang med sit fælles projekt om at af- og undersøge koncepter for debataktiviteten i biblioteksregi.

Projektet skal kort fortalt udvikle bibliotekernes faglighed ift. debat og finde metoder til, hvordan bibliotekerne kan igangsætte debatskabende aktiviteter i lokalsamfundet - både på og udenfor biblioteket. Som noget centralt skal personalet på bibliotekerne rustes til at facilitere debatter, sådan at borgernes demokratiske dannelse og lokale debat-kultur styrkes.

I projektet udvikles:

  • Et træningsforløb, der kan klæde biblioteks-medarbejderne på til at facilitere og moderere debat på biblioteket.
  • En visuel identitet, kit og scenografi
  • Nyfortolkning af allerede kendte koncepter i bibliotekskontekst
  • Konkrete koncepter og værktøjer til at facilitere og moderere biblioteksdebatter - eksempler kunne være: debatspil, samtalesalon, litteraturdebat, klassikerkamp, debatskoler, biblioteket som forsamlingshus, klassisk debat mm.

Projektet løber fra september 2019 – august 2020 og får hjælp af journalist og konsulent Palle Steffensen som tidligere har lavet kompetenceudviklingsforløb for bibliotekerne.

Der har som bekendt været afsøgt støtte fra Udviklingspuljen til initiativet og desværre blev midlerne ikke tilkendt i denne omgang. Projektets mål og perspektiver har imidlertid været så vigtige, at de seks regionale biblioteker har besluttet at gennemføre det for egen tid og midler.

Initiativet får fra Aalborg Bibliotekerne kommunikationsmedarbejder Jes Folden Hyldig som projektleder, og tilknyttes et projektteam der indtil videre består af Inge Tang Nannerup og Ane Righolt. Så snart organiseringen er afklaret ude på de øvrige biblioteker, skydes projektet i gang .

Vi glæder os til at fortælle jer mere om debatinitiativets fremskridt og eventuelle landevindinger i et fremtidigt nyhedsbrev.

For yderligere information skriv til jes.hyldig@aalborg.dk

Yndlingscitat

Hele Danmarks yndlingscitat

Livet er en dejlig gave. Jorden er en herlig jord. Der er øller i min mave. Der står krokus på mit bord (Halfdan R.).

I forbindelse med efterårets litteraturtema ’Med andres ord’ indgår Temasamarbejdet med Danmarks Biblioteksforening i samarbejdet om nomineringen og kåringen af danskernes yndlingscitat. Der har i år været et formidabelt sammenfald mellem foreningens årlige biblioteksuge, og temaet om klassikerne til, at vi forsøger os med et fælles fremstød.

Bibliotekerne har kunnet tilmelde sig biblioteksugen og herigennem kunnet få postkort produceret til anledningen, hvor man kan prikke en taleboble ud, og afgive sit forslag til danskernes yndlingscitat.

Forslag indstilles via postkort, der fås på bibliotekerne eller via hjemmesiden yndlingscitat.dk. Sidste frist for indsendelse er fredag den 30. august kl 11.00, hvorefter den samlede beholdning af danskernes forslag går forbi et større dommerpanel.

Det vindende citat kåres kort herefter og optrykkes på en række deluxe-postkort, der kan rekvireres via de danske biblioteker.

Vi ser meget frem til afgørelsen af en vidner på basis af de indsendte forslag.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.