Regalar Somriures 30 de Gener-dia escolar de la no-violència i la pau

Ja sóc tot un noiet, com diu el pare.

Potser té raó... sí, ben segur que té raó!

Tinc sis anys i entenc més les coses.

El papa fa dos dies que ha arribat, ha estat un any i una mica més treballant molt lluny. La seva feina, diu ell, és regalar somriures.

Vosaltres ho enteneu?

Quina feina més estranya! Pensava jo.

El dia abans què marxes, vaig estar hores fent-li morros, no entenia per què havia d'anar a regalar somriures tan lluny i tant de temps.

Són nens i nenes que no tenen res, ni menjar, ni joguines...

M'era ben igual el què em digués, jo estava ben enrabiat, no volia que el meu papa marxés!

Un dia, va arribar un sobre gran, a dins hi havia uns dibuixos .

Me'ls havien fet per a mi aquells nens i nenes què no tenien res. En cada full hi havien dibuixades cares somrients i al costat un nom ben estrany.

Aquella nit vaig preguntar a la mare...

Mama, com ho fa el papa per regalar somriures?

Al lloc on és el papa, molts no tenen cases ni menjar ni joguines, no poden anar a escola, estan malalts...

Perquè?

Sovint, son llocs on hi ha hagut guerres.

Vaig estar una bona estona sense dir res, pensant el què la mare acabava de dir.

Guerra? Bombes, trets.... com de vegades es veu a la tele?

Això mateix!

Vosaltres sempre m'heu dit que cal parlar, que no calen baralles per arreglar les coses...

Què no ho saben això en aquests països? Què no els hi van explicar els seus pares quan eren petits?

Segur que si fill, però de vegades no sabem escoltar, o senzillament s'ens oblida!
El pare els ajuda, els cura, els abraça, els somriu i... el somriure s'encomana.

Em vaig adonar que jo també somreia...

El dia que va arribar, també em va regalar un somriure, i em va omplir de petons i abraçades!

El pare és un heroi!

Created By
Antònia Molera
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.