Op de set van De Grote Zwaen Fotografie Anja Daleman | A-Shots photography

In het Amsterdamse Bos werd vanmiddag een sleutelscene uit de film De Grote Zwaen gedraaid. Een film van Max Porcelijn met oa. de acteurs Michiel Romeyn, Ruben van der Meer en Peter van de Witte. Er was dramatisch veel regen nodig en daarom werd een regenmachine het bos ingesleept en de acteurs droegen wetsuits onder hun kleding of plastic zakken.

Regisseur Max Porcelijn
Ruben van der Meer
Ruben van der Meer luistert naar aanwijzingen van Max Porcelijn.

Ruben van der Meer speelt Rijksrechercheur Willem, Michiel Romeyn speelt hasjdealer Clyde en Peter van de Witte speelt schrijver Gerard F. Zwaen.

De film werd goed ontvangen, de acteerprestaties zijn van erg hoog niveau met ijzersterke dialogen.

Fotografie Anja Daleman | A-Shots Photography

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.