Loading

Boek

De buurt waar historische sfeer, toeristische aantrekkingskracht en prettig wonen samenkomen...

Dit rijk geïllustreerde boek gaat op zoek naar meer dan duizend jaar Europese en Gentse geschiedenis.

Wil je er graag ook een exemplaar van? (191 pagina's, met harde kaft­čĹŐ)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.