Старі фото Ямполя з одного сімейного архіву Мілобендзький Рудольф Калікстовіч (18??-1932) до 1880 року працював фотографом у Варшаві. Після одруження перебрався у Ямпіль Камянець-Подільської губерні у 1882 році відкрив у місті фотосалон.

У сімейному архіві фотографа збереглись роботи тих часів. На них - Ямпіль з його жителями, а також його околиці з 1882 року.

На одному фото відбиток печатки фотосалону Рудольфа Мілобендзького в Ямполі, на іншому - паспарту фотографа
Портрети Рудольфа Мілобендзького та його дружини Марії
Ось так вигладала приймальня фотографа. Над етажеркою розміщений портрет господаря будинку. У кутку кімнати православна ікона і католицьке зображення Діви Марії. Вгорі над великою рамою з фотографіями - герб польських дворян. Фото 1913 року
Фото тогочасних околиць Ямполя зроблених у 1895-1911 роках. На останьому фото - міст через річку Русава
Повінь в садибі Мілобендзьких від розливу річки Руссави. На знімку справа - задня частина будинку зі зруйнованою кухнею. Фото датоване 14 лютим 1911 року
Фотопортрети зроблені Рудольфом Мілобендзьким, нажаль імена людей на фото не збереглись
Created By
drgbl net
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.