Loading

Cloud Energy Optimizer Energie besparen, comfort verbeteren en het ontzorgen van de gebouwbeheerder gaan hand in hand samen bij het Provinciehuis Overijssel in Zwolle.

Energie besparen en het oplossen van klimaatproblemen in gebouwen lijkt vaak onmogelijk met de huidige regeltechniek. Het oplossen hiervan vraagt veel management aandacht en structurele oplossingen zijn vaak ingrijpend en duur. Cloud Energy Optimizer is een online dienst die bedrijven de mogelijkheid biedt om 17 tot 34 procent minder energie te verbruiken voor het klimatiseren van een gebouw. Dit zonder grote aanpassingen aan het gebouw of de klimaatinstallatie. Het voorziet gebouwbeheersystemen van aanvullende informatie waardoor het systeem de klimaatinstallaties nog beter kan aansturen. Daarnaast worden duurzame energiebronnen effectiever ingezet. Door te sturen op de benodigde energiestromen om een gebouw aangenaam te klimatiseren wordt het comfort verbeterd. Doordat de energiestromen automatisch geregeld en bewaakt worden vraagt het systeem minder aandacht van de gebouwbeheerder.

Provinciehuis in Zwolle

Het provinciehuis in Zwolle is een kantoorgebouw uit 1970 met ruimte voor 750 werkplekken. Het bedrijfsoppervlak van 32.300 m2 is in 2006 grootschalig gerenoveerd. Het gebouw bestaat uit drie met elkaar verbonden delen, alle delen hebben een eigen karakter en omvang. Daarom heeft ieder deel van het gebouw zijn eigen methode van verwarmen. Zo wordt gebruik gemaakt van all air, radiatoren en lucht- en vloerverwarming. Door middel van twee waterpompen die op een bron zijn aangesloten wordt warmte opgewekt. Tevens zijn er twee ketels actief. Een groot deel van de luchtbehandeling kent 60-80 graden batterijen.

Het is een grote uitdaging om het Provinciehuis van de juiste warmte te kunnen voorzien en deze warmte op de juiste plek te kunnen krijgen. Voor de implementatie van Cloud Energy Optimizer in het Provinciehuis wordt samengewerkt met Kropman Installatietechniek. Kropman Installatietechniek verzorgt al meerdere jaren het beheer en onderhoud voor de provincie Overijssel.

Van de Klippe over Cloud Energy Optimizer

Wibo van de Klippe is Vastgoedbeheerder bij de provincie Overijssel. Hij vertelt over de implementatie van de Cloud Energy Optimizer in het Provinciehuis:

“Vlak na de installatie van het nieuwe systeem bleek dat er verborgen onbalans zat tussen de instellingen van de Cloud Energy Optimizer en de instellingen in het GBS”. Na nader onderzoek heeft Niels de jong van Cloud Energy Optimizer dit keurig bijgesteld. We maken nu bijna een jaar gebruik van Cloud Energy Optimizer en zijn dik tevreden. In het begin waren er wat extra klachten over het binnenklimaat maar nu merken we helemaal geen verschil meer!"

"De samenwerking is heel goed gelopen, Niels is echt betrokken en voelt het belang van het goed functioneren, wanneer er puntjes van aandacht zijn pakt hij dit gelijk op. We zijn heel erg tevreden over wat de Cloud Energy Optimizer voor ons kan betekenen. Op dit moment komen de besparing uit op 22%, dat is boven verwachting. We waren al langer op zoek naar een ander systeem voor in het Provinciehuis en kregen het systeem aanbevolen door onze installateur Kropman en waren gelijk enthousiast. Ik geloof in de kracht van big data en het slimmer functioneren van systemen. Regeren is vooruitzien, dat geldt ook voor techniek. Doordat het systeem vooruit kijkt kunnen we anticiperen op het klimaat."

"Wanneer je vooraf kunt voorspellen hoef je achteraf niks aan te passen. Zodoende is ook het comfort verbeterd, er zijn minder pieken in de temperatuur. Doordeweeks is het klimaat in het gebouw constanter en dus aangenamer. We zijn altijd opzoek naar innovatie en we geloven echt in de kracht van dit instrument. Ik zou de Cloud Energy Optimizer zeker aanbevelen bij andere partijen.”

De Jong over Cloud Energy Optimizer

Niels de Jong is product manager bij Cloud Energy Optimizer. Hij vertelt wat we doen en hoe het werkt:

“In overleg met de klant en vaak de huisinstallateur analyseren we de huidige situatie in het gebouw. Dit betreft het huidige comfort, eventuele klimaatklachten of wensen, duurzaamheidsdoelstellingen, bijzonderheden aan het gebouw en de technische installatie voor het klimatiseren. Op basis van de verkregen informatie werken wij een voorstel uit. Hierin staat eenduidig wat wij verwachten te realiseren en op de energiebesparing geven wij een besparingsgarantie af."

"Na ontvangst van de opdracht stemmen wij met de opdrachtgever en/of huisinstallateur af wat en wanneer we gaan doen. Alle energiestromen in het gebouw van opwek tot afgifte worden in detail door ons geanalyseerd en er wordt een model gemaakt dat deze energiestromen simuleert en continu optimaliseert. Er wordt een beveiligde koppeling gemaakt met het gebouwbeheersysteem. Op deze manier kan Cloud Energy Optimizer de besturing overnemen en informeren of iets aandacht vraagt."

"De zelflerende software voorspelt de energiebehoefte om een gebouw zo aangenaam mogelijk te klimatiseren. Dit gebeurt minstens 24 uur vooruit. Hierbij houdt het rekening met het gebruik van het gebouw, de specifieke eigenschappen van het gebouw, de technische installatie die er in zit en de weersvoorspelling. Op basis hiervan wordt 24 uur vooruit de energiestrategie en planning gemaakt voor alle aanwezige energie opwekkers. Dit zijn bijvoorbeeld de gasketel, warmtepomp, koeling, WKO en WKK. De warmte- en koude bronnen worden op hun beurt zo energie efficiënt en duurzaam als mogelijk ingezet."

"De geproduceerde energie wordt vervolgens overeenkomstig de energie afgifte strategie overgedragen aan de diverse ruimtes in het bebouw door middel van radiatoren, lucht inblaas, vloerverwarming of betonkernactivering.”

De praktijk

In de praktijk zien we dat de installatie op een lagere temperatuur gaat stoken en ongeveer 30% minder start/stops heeft. De Cloud Energy Optimizer weet van tevoren al dat over een aantal uur de zon flink wat warmte zal geven en houdt daar direct rekening mee. Zo voorkomen we dat het gebouw eerst gaat verwarmen en dan vervolgens gelijk gaat koelen, door de voorspelling is er minder energieverspilling. Doordat we de benodigde energiestromen van tevoren weten kunnen we andere keuzes maken, we zetten een duurzame waterpomp zo veel mogelijk in en een gasketel zo min mogelijk. Bij meerdere projecten levert dit een besparing op van 40% van het gasverbruik.

Energie en comfort borging

De benodigde energie om een gebouw zo aangenaam, duurzaam en efficiënt mogelijk te klimatiseren wordt 24 uur van tevoren voorspeld en vergelen met de werkelijke waarden. De zelflerende algoritmes in de software optimaliseren dit voortdurend. Als er een afwijking ontstaat signaleren we dit direct, dan is er extra aandacht nodig om energievoorspelling te voorkomen en/ of het juiste comfort te behalen. Een conventionele regeling die op temperatuur stuurt zou meer energie het pand in sturen en hier geen melding van maken. Door energiestromen in het gebouw continu in kaart te brengen en te monitoren, borgen we het comfort en signaleren we direct energieverliezen. Gebouwbeheerders besteden zodoende minder tijd aan het gebouwbeheersysteem, ze zien in één oogopslag wat hun aandacht vraagt, verder regelt het systeem het automatisch. De gerealiseerde besparing wordt maandelijks gerapporteerd en uiteraard zijn er analyse tools aanwezig.

De huisinstallateur van het Provinciehuis : Kropman Installatietechniek B.V.

Menck Hartholt is Regiomanager Noordoost Nederland bij Kropman en deelt met ons zijn bevindingen over de installaties van de Cloud Energy Optimizer bij het Provinciehuis:

“Het toepassen van de Cloud Energy Optimizer heeft zich bewezen als een erg goede manier én de kans om tegen relatief lage kosten en zonder ingrepen energetische verspillingen te voorkomen, juist in bestaande installaties. Dit levert een grote energiebesparing op. Deze innovatieve toegepaste vorm van big data is nieuw binnen de installatiewereld. Het maakt de doelstellingen om een gebouw duurzaam en intelligent te maken relatief eenvoudig. Hiermee dragen wij bij om het aardgasverbruik sterk te reduceren, wat tevens een doelstelling van het kabinet is."

"Bijkomend voordeel is dat deze nieuwe techniektoepassing nieuwe inzichten in installaties geeft, die hiervoor niet zichtbaar waren. Hierdoor ontstaat een nieuwe kans om bestaande installaties effectiever met een betere borging van comfort in te zetten. Nieuwe updates zorgen voor aanvullende mogelijkheden; ook op het vlak van effectiever koelingen in de zomerperiode. Ik verwacht dus voor 2019 dezelfde waarnemingen; cloud-technieken zullen de komende jaren een bepalende rol gaan spelen in het automatisch aansturen van gebouwen. De verwachting is dat naast het realiseren van een lager energiegebruik, de voorspelbaarheid van installaties zal toenemen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld verstoringen vroegtijdig worden opgelost en zullen onze opdrachtgevers minder afgeleid worden van hun primaire proces”.

Energie besparingsresultaten Provinciehuis Zwolle

Het energieverbruik is vergeleken met de periode voordat Cloud Energy Optimizer geïmplementeerd was. Hierbij is gebruik gemaakt van de erkende graaddagen methodiek om het verbruik goed te kunnen vergelijken. De comptabele energiemeters zijn van een erkend meetbedrijf.

Energiebesparing (energetisch, MJ) 22% • Gas (m3) 20% • Elektra (kWh) 51% Financiële besparing € 14.009,- en CO2 besparing 96 ton.

©2018

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.