Življenje in delo Izidorja Modica 17. 3. 2017, Knjižnica ivana Čampa Nova vas

Življenje in delo Izidorja Modica je predstavila Eva Petan, ki je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani napisala magistrsko delo z naslovom Analiza notranjskih pravljic Izidorja Modica iz Štrekljeve zapuščine.

Izidor Modic, rojen leta 1884 na Lahovem na Blokah, je bil eden izmed zbiralcev, ki so pri zbiranju narodnega blaga pomagali Karlu Štreklju. Gradivo mu je pošiljal kot študent slavistike in germanistike na Dunaju, pa tudi kasneje kot profesor na učiteljišču v Ljubljani. Štrekelj se mu je v sklopu Slovenskih narodnih pesmi zahvalil za 154 pesmi, 11 pravljic, 35 vraž in nekaj pregovoro ter rekov z Blok. V Štrekljevi zapuščini so ohranjene tudi njegove pesmi in ljudsko pripovedno gradivo. Padel je leta 1915 v Renčah na Goriškem.

Eva Petan

Poslušali smo pravljico Mož, žena in hči, ki jo je zapisal Izidor Modic. Martina Zakrajšek jo je prebrala jo je v bloškem narečju.

.

France Škrabec je nanizal spomine na sorodnike Izidorja Modica

Jože Lavrič Cascio je osvetlil družinsko drevo družine Modic.

Franc Hiti se je spomnil dogodkov o Izidorjevem bratu Francetu, ki je bil prijatelj Hitijevega starega očeta.

Prišli sta vnukinji Izidorja Modica, Nevenka in Alenka in še pravnukinja Andreja.

Dogodek je pripravila Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica v sodelovanju s skupino Stareslike.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.