Loading

Gestorven aan XTC of aan water? Wat veroorzaakte de dood van twee vrouwen op tomorrowland?

Op Tomorrowland stierven twee jonge vrouwen. Ze hadden allebei XTC ingenomen, dronken nadien te veel water en kregen daardoor een watervergiftiging. Maar zijn ze nu gestorven door drugs of door water? Verschillende kranten leggen verschillende accenten. Ze berichten anders over hetzelfde verhaal.

In dit artikel voor abonnees legt Het Nieuwsblad het accent op het feit dat de dood van de twee vrouwen drugsgerelateerd was. Het overmatig water drinken wordt beschreven als een omgevingsfactor.

Dood van twee vrouwen die overleden na Tomorrowland was drugsgerelateerd

“Maandag maakt het parket van Antwerpen bekend dat uit onderzoek wel degelijk gebleken is dat de inname van XTC, in combinatie met omgevingsfactoren, de oorzaak is van hun overlijden.”

In dit artikel voor abonnees legt De Standaard het accent op hoe je een watervergiftiging krijgt.

Waarom te veel water dodelijk is

“Nieren kunnen ongeveer één liter water per uur verwerken. Maar tijdens fysieke inspanningen neemt de urineproductie af, doordat het lichaam meer van het hormoon vasopressine aanmaakt. Zo hou je meer vocht op, wat het risico op watervergiftiging verhoogt. Ook xtc stimuleert de productie van dat hormoon.” “Niet alleen drugsgebruikers kunnen een watervergiftiging oplopen. Ook sporters kunnen ongezond veel drinken.”

In dit artikel van Het Laatste Nieuws wordt in de titel al meteen het verband gelegd tussen het XTC-gebruik en het overmatig water drinken.

Twee festivalgangers Tomorrowland stierven door watervergiftiging na XTC-gebruik

“Die zogenaamde waterintoxicatie heeft tot de dood geleid. Het oorzakelijk verband tussen de genomen drugs en het overlijden staat volgens de deskundige onderzoeken vast.”

Zo zie je maar dat verschillende kranten ook op een verschillende manier berichten over hetzelfde nieuws. Al moet gezegd dat deze kranten meer dan één artikel over dit nieuws hebben geschreven. In sommige artikels leggen ze het accent op de watervergiftiging, in anderen op de gevaren van XTC. En soms nemen ze berichten ook van elkaar over.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.