Loading

Vernieuwend en uitdagend, met een sterk accent op de inhoud verslag Nationaal Multidisciplinair Congres voor Wondprofessionals 12 oktober 2017

Donderdag 12 oktober is voor de 11e keer het nationaal multidisciplinair congresvoor wondprofessionals georganiseerd met als onderwerp “Goede wondzorg, wat is dat?”.

Openingsfilm

De in de openingsfilm gepresenteerde casus van de 63-jarige Wim Pierik laat op indringende wijze zien hoe een wond het leven van een patiënt volledig overhoop kan gooien en hoe goede wondzorg het verschil kan maken.

Dagvoorzitters Stella Amesz en Louk van Doorn

Dagvoorzitters Stella Amesz, verpleegkundig specialist bij Quality Zorg, en Louk van Doorn, verpleegkundig specialist UMC Leiden, onderstrepen dat de sleutel tot goede wondzorg ligt in de samenwerking tussen alle betrokken disciplines en het benutten van elkaars kennis en kunde.

De openingsspreker dit jaar is de Belgische schrijver, bioloog en filosoof Ruben Mersch die op humoristische wijze laat zien dat ook in de wereld van de wetenschap niet alles zo is als het wel lijkt. Er is lange tijd gedacht dat als mensen maar de juiste, wetenschappelijk verantwoorde, informatie zouden krijgen, dat ze dan ook automatisch correcte standpunten in zouden nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat het helaas niet zo simpel werkt. Mensen kunnen heel goed rationeel nadenken, maar niet als het gaat over standpunten waar ze a priori al een andere opvatting over hebben. Dan wordt het heel lastig om mensen te beïnvloeden en op basis van feiten hun mening te laten veranderen. Ruben Mersch sluit zijn boeiende lezing af met een mooie take home boodschap: ‘Wetenschap is een collectief strompelen op de weg naar een beetje meer waarheid. En we kunnen er alleen verder mee komen als we bereid zijn uit de bubbel van ons eigen gelijk te komen.’

VERNIEUWING

Een opvallende vernieuwing is trouwens wel dat iedere lezing wordt afgesloten met een interactieve quiz, waarbij alle deel­nemers in de zaal via hun telefoon op een app live kunnen reageren op een aantal stellingen die betrekking hebben op het juist besproken onderwerp. Beide dag­­voor­zitters gaan aan de hand van de resultaten het gesprek met de zaal en de spreker aan. Een mooie interactieve vernieuwing die steeds weer genoeg voer voor discussie oplevert.

Na de openingslezing vertelt vaatchirurg Jacques Oskam iets over de kwaliteitsstandaard complexe wondzorg. Hij legt uit wat er vernieuwend is aan deze voorgestelde standaard en hij benadrukt dat dit politieke document momenteel nog langs de verschillende partijen in wonden­land gaat.

Vervolgens wordt er meer op de inhoud ingegaan door vaatchirurg Gwendolyn Cazander die in een boeiende voordracht wondinfecties behandelt, hoe deze te herkennen en te behandelen. Zij werpt daarbij de interessante vraag op of behandeling met antibiotica of met complementremmers de toekomstige standaard voor effectieve bestrijding van wondinfecties gaat worden.

Gwendolyn Cazander

Na de eerste drie lezingen volgt een interactief programma op de beursvloer waar de 17 deelnemende bedrijven worden voorgesteld door ‘wondzusters’ Antoinette Zunnebeld en Ellen Kuijper, die optreden als interactieve spelleiders. Een vernieuwend idee dat helaas door wat akoestische problemen niet helemaal op waarde kan worden geschat.

Interactief programma op de beursvloer waar de 17 deelnemende bedrijven worden voorgesteld.
Eerbetoon aan de overleden Tjaarda Weber.

Het middagprogramma start met een indrukwekkend eerbetoon aan de recent overleden columnist en NTVW- medewerker Tjaarda Weber.

Het programma wordt voorgezet met een lezing van professor Tom Coenye over biofilm. Hij gaat in op de rol die biofilm speelt bij (het verhinderen van) de genezing van complexe wonden. En hij vertelt meer over mogelijk nieuwe methoden waaraan gewerkt wordt om de biofilm te bestrijden.

Prof. dr. Tom Coenye

Verpleegkundig specialist Steven Smet geeft in zijn lezing een beeld van de stand van zaken rondom de negatieve druktherapie. Waar staan we, wat kunnen we nu en wat kan er in de toekomst nog meer van deze therapie worden verwacht?

Steven smet, wondzorgspecialist wondzorgcentrum Gent

De presentaties worden afgesloten met een lezing van Jacques Duiven, werkzaam als adviseur bij verzekeraar CZ. In zijn presentatie geeft hij de laatste stand van zaken over de pilots die de verzekeraar in verschillende regio’s heeft opgezet en hij maakt duidelijk dat optimale samenwerking binnen de keten de belangrijkste voorwaarde is voor het verbeteren van de kwaliteit van de wondzorg.

Jacques Duiven

Consultant en wondzorg goeroe Ron Legerstee vat afsluitend de dag op de hem bekende manier kort en bondig samen. Er is heel veel gezegd, heel veel waardevolle informatie gegeven, neem het mee en kijk kritisch wat u er in de dagelijkse praktijk mee kunt doen. En dat is een zeer terechte opmerking. De verbinding tussen theorie en de toepassing daarvan op de werkvloer is uw verantwoordelijkheid als wondprofessional.

Graag tot volgend jaar!

Created By
Marco Lassing
Appreciate

Credits:

©Saffier creatieve communicatie

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.