Loading

Oppimismerkit formatiivisen arvioinnin välineenä Rita Keskitalo, 29.11.2018

Oppimismerkkien idean takana on digitaaliset osaamismerkit

Digitaalisia osaamismerkkejä käytetään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä. Ne osoittavat visuaalisesti henkilön osaamista. Osaamismerkkejä voi tehdä ja myöntää esimerkiksi Open Badge Factoryssa. Osaamismerkin saaja voi kerätä merkkejä omaan sähköiseen merkkireppuun, kuten Mozilla Backpackiin ja linkittää ne osaksi omaa ansioluetteloa tai sosiaalisen median sivustoille kuten Facebookiin tai LinkedIniin.

Biologiassa ja maantiedossa käytössä olevat merkit eivät kuitenkaan ole osaamismerkkejä vaan lähinnä oppimiseen ja hyvään työskentelyyn kannustavia pikku palkintoja, kehuja ja kannustimia. Kutsumme niitä nykyään oppimismerkeiksi.

Oppimismerkkien kriteerit liittyvät opetussuunnitelman sisältöihin ja taitoihin

Oppimismerkkejä on helppo ja nopea tehdä esimerkiksi Canva-sovelluksella muuttuvien tarpeiden, tilanteiden ja oppilaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Oppimismerkkien idean auetessa oppilaille, he ovat myös alkaneet itse ehdottamaan asioita, joista voisi saada oppimismerkin. Jo jaossa olevat oppimismerkit saattavat kannustaa oppilasta hankkimaan sen ehkä pelkästään jo merkin kuvan ja värin perusteella. Vihko on kiva avata, kun näkee värikkäiden oppimismerkkien kokoelman.

Oppimiskokonaisuuksien hyvästä oppimisesta saa oppimismerkkejä

Hyvä oppiminen tarkoittaa hyvää työskentelyä oppitunneilla ja kotona. Hyvää yritystä ja parhaansa tekemistä. Hyvä oppiminen ei tarkoita siis samaa kuin esimerkiksi sisältöjen hyvä osaaminen (esimerkiksi kokeissa ja läksynkyselyissä arvosana 8).

ThingLink kokoaa oppimiskokonaisuuksien sisällöt yhteen paikkaan: esimerkiksi tavoitteet ja hyvän oppimisen oppimismerkki (tähtimerkit), opiskeltavat oppikirjojen kappaleet (punaiset kirjamerkit), videot ja pelit (keltaiset nuolimerkit), muut selainpohjaiset ympäristöt (valkoiset kirjamerkit) sekä tunti- ja kotitehtävät (vihreät merkit). Ajankohtaisimpia asioita voi korostaa esimerkiksi hehkulamppumerkillä. Lue lisää oppimiskokonaisuuksista ritakeskitalo.com.
Oppilaat tallentavat ThingLinkit omaan biologia- tai maantieto-kansioihin OneDriveen. Opettaja voi tarvittaessa täydentää ThingLinkejä myös jakamisen jälkeen. Oppilailla on usein ThingLinkeistä myös tulostettu kuva vihossa ja QR-koodi. QR-koodin avulla oppilas pääsee nopeasti opiskeltavien asioiden luokse myös omalla puhelimellaan. Lue lisää ThingLinkeistä ritakeskitalo.com.

Osa oppimismerkeistä ohjaa hauskoihin kokemuksiin ja toimimaan myös koulun ulkopuolella

Marraskuun harmauden kunniaksi jaossa oli Harmaus - merkit! Merkin sai, jos pukeutui harmaisiin ja kävi näyttäytymässä opelle bilsan luokassa. Tai jos otti kuvan harmaasta maisemasta ja itsestään sen osana ja jakoi kuvan opelle esim. WhatsAppissa.
Nuku yö ulkona - merkki kannusti oppilaita nukkumaan yö ulkona (terassilla, parevekkeella, teltassa yms.) 8.9.2018.
Kaikkien oppimismerkkien äiti on Kakkaguru-merkki :D!

Keväällä 2018 koulussamme oli noin 150 kakkagurua. Kakkaguru-merkit tekivät oppimismerkit ja niiden idean oppilaille tutuiksi.

Oppimismerkit ja muut oppimisen näytöt kerätään vihkoon ns. oppimisen taulukkoon

Merkit korvaavat numeerisen arvioinnin tai niitä käytetään numeerisen arvioinnin rinnalla. Oppilas kerää oppimismerkit omaan vihkoon ns. oppimisen taulukkoon. Paperiset merkit ovat nopea myöntää ja liimata talteen. Oppimismerkin viereen oppilas kirjoittaa mistä hyvästä merkki on saatu. Oppimismerkkien lisäksi oppilas kerää taulukkoon kaikki mahdolliset oppimisen tulokset. Tulokset voivat olla arvosanoja läksynkyselyistä, kokeista tai leimoja ja tarroja hyvästä työskentelystä, hyvin tehdystä tunti- tai kotitehtävästä, tuntimerkintojä Wilmasta (kehuja, myöhästymisiä, unohtamisia) jne.

Taulukko kertoo oppilaalle oppimisen sujumisesta. Jos tulokset eivät näytä oppilaan mielestä hyvältä, hän voi halutessaan parantaa suorituksiaan. Oppilas voi uusia läksynkyselyn tai kokeen tai tehdä tehtävän paremmin jne. Taulukon avulla myös opettajan on helppo palauttaa mieleen oppilaan oppimisen, työskentelyn ja edistymisen vaiheita. Sen avulla on helppo käydä arviointikeskusteluja ja antaa oppimista ohjaavaa palautetta. Myös huoltajat saavat tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä, kun taulukko näytetään kotona.

Oppimisen taulukkoa täydennetään ohjatusti oppitunneilla. Oppiaineen viimeisellä tunnilla taulukkoon arvioidaan myös oppiaineen arvosana. Ohjattuun itsearviointiin käytetään noin 2-3 oppituntia.
Oppilas näyttää ja selittää oppimisen taulukon myös huoltajille.

Ohjattu itse- ja vertaisarviointi opettaa itsearvioinnin ja siten itseohjautumisen taitoja

Tavoitteena, että oppilas oppii arvioimaan mitä hän jo osaa ja mitä on vielä opittava tai mitä hän haluaa oppia ja mitä sen eteen voisi tehdä.

Taulukko kertoo oppilaalle oppimisen sujumisesta. Jos tulokset eivät näytä oppilaan mielestä hyvältä, hän voi halutessaan parantaa suorituksiaan. Oppilas voi uusia läksynkyselyn tai kokeen tai tehdä tehtävän paremmin jne. Taulukon avulla myös opettajan on helppo palauttaa mieleen oppilaan oppimisen, työskentelyn ja edistymisen vaiheita. Sen avulla on helppo käydä arviointikeskusteluja ja antaa oppimista ohjaavaa palautetta. Myös huoltajat saavat tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä, kun taulukko näytetään kotona. Oppimismerkkien avulla oppilas oppii vähitellen itse- ja vertaisarvioinnin taitoja.

Oppimismerkkien avulla on helppo luoda tilanteita, joissa voi antaa oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta nopeasti, selkeästi ja perustellen. Niiden avulla tavoitteet voidaan asettaa yhdessä oppilaan kanssa (yksilölliset tavoitteet) tai yhdessä ryhmän kanssa (yhteiset tavoitteet).

”On totta, että jatkuva arviointi on haasteellista, mutta pitäisikin miettiä, miksi sitä tehdään. Se on tarkoitettu oppilaalle, jotta hän itse saa käsityksen siitä, miten hänellä sujuu. Arvioinnin suurimman painon pitäisi olla arkipäivän kohtaamisessa oppilaan kanssa, ei väkipakolla viikoittain nettiavaruuteen laitetulla merkinnällä, joka ei välttämättä oppilasta edes tavoita.” MERVI BERG, LUOKANOPETTAJA, HELSINKI (11.10.2018 HS)

Mitä mieltä oppilaat ovat?

Tomi ja Juuso:

117 muuta oppilasta:

Tällä hetkellä (29.11.2018) yli puolet oppilaistani on vastannut Forms-kyselyyn biologian ja maantiedon oppituntien käytänteistä, kuten oppimismerkeistä, oppimisen taulukoista ja oppimiskokonaisuuksista.

3. Mitä hyvää oppimismerkeissä on?

Oppimismerkit asettavat tietynlaisia tavoitteita, mikä motivoi opiskelemaan. Niistä voi saada motivaatiota ja kannustusta! Olet itse kartalla missä menet ja missä on parannettavaa ja mitkä asiat ovat hallinnassa. Siten voi ilman kokeita nähdä missä mennään. Niistä näkee oppimisen ja tuntityöskentelyn hauskalla tavalla. Ne ovat pikku saavutuksia jotka on kivoja saada. Ne innostavat oppimaan ja niitä on kiva saada. Esim. vanhemmat näkevät merkeistä oppilaan edistyksen. Niiden avulla motivaatio kasvaa ja oppiminen on hauskaa. Niitä on hauska keräillä ja niistä näkee helposti mitä on tehnyt vuoden aikana. Näkee oman oppimisen/ on palkinto että on oppinut. Motivoi oppimaan eri osa-alueet. Varmaan se että niistä saa tietää et osaako vai eikö osaa jonkun asian. Ne motivoivat opiskelemaan. Tulee enemmän onnistumisen tunteita. Pystyn selkeämmin tarkastelemaan aihealueita, joita jo osaan. Pystyn katsomaan mitä oppimismerkkejä minulta puuttuu ja opiskelen puuttuvat asiat. Ne ovat vähän niin kuin kehuja, ja silloin kun niitä saa se tuntuu kivalta. Että vanhemmat näkee mitä olet opinnut. Oppimismerkit auttavat hahmottamaan jo opittuja asioita. Kun avaa vihon niin näkee "saavutuksia" joka antaa motivaatiota. Niiden avulla näkee hyvin mitä on osannut. Motivoi kun tietää päämäärän (merkkien ansaitseminen). Näkee oman edistyksen konkreettisesti ja saa tietää missä on hyvä ja missä tarvitsee kehitystä. Antaa sulle motivaatiota työskentelyyn. Ovat kuin palkintoja joiden eteen kannattaa tehdä töitä. Kannustaa oppimaan. Oppimismerkkien kuvat on hauskoja ja pirteitä. Oppimismerkkejä on kiva saada ja siitä tulee hyvä mieli. Oppimismerkkejä on hauska tavoitella. Asetan helpommin itselleni tavoitteita ja tiedän mitä asioita pitää oppia. Oppimismerkkejä on kiva kerätä ja tulee halu oppia ja tehdä asioita ansaitakseen oppimismerkkejä.

4. Mitä huonoa tai kehitettävää oppimismerkeissä on?

Minun mielestäni niissä ei ole mitään huonoa. Ne unohtuvat helposti eikä niitä aina muista katsoa onko ansainnut jotain. Ärsyttäviä leikata ja liimata yleensä vihkoon xd. Niitä on ehkä liian vähän tai niitä saa nyt 8. luokalla vähemmän kuin 7. luokalla. Ehkä voisi olla isommalta skaalalta oppimismerkkejä ja että ne olisivat sähköisesti esim. wilmassa. En keksi oppimismerkeistä mitään negatiivista. Merkit voisivat olla tarroja. :) Oppimismerkkejä voisi saada jostain pienemmistäkin asioista, eikä vain isoista kokonaisuuksista. Ei selviä oppimismerkin saanti perusteita. Oppimismerkkejä voisi antaa hieman vähemmästäkin, koska nyt tuntuu että vaaditaan liikaa merkeistä. Voisi olla mahdollisuus saada niitä useammin. Merkkejä voisi olla enemmän ja monipuolisimmin. Oppilaiden välille voi tulla kilpailuhenkisyyttä. Ja esim. jos kaverilla on enemmän voi tulla semmoinen olo että ei ole tarpeeksi hyvä. Kun ei täysin tiedä miten ne oikeen saa. Voisi saada vähän helpommin. Niitä ei tarvitse kehittää. Jonkun mielestä huonoa on, että se on lapsellista. Hyvää on kun pyrkii tavoitteeseen. Siinä on sitä huonoa jos tietää että pitää kehittää omia taitoja ja ei saa merkkiä ja kaikki muut saa merkin. Ei mitään. Ne ovat hyviä. Voi lannistua jos on tehnyt parhaansa eikä saa oppimismerkkiä siitä huolimatta mutta toinen silti saa sen. Voisi tehdä erilailla, koska ei jaksa leikata ja liimata vihkoon. Merkit vaikka wilmaan. Niitä voisi laittaa Wilmaan. Että niitä saisi helpommin. Muuttaisi sähköiseen muotoon. Ne ovat mielestäni turhia. Ei mielestäni mitään 🙂. Välillä on epäselvää mitä vaaditaan tiettyihin oppimismerkkiin. Ei mielestäni mitään. Oppimismerkkejä on melkein mihin vain työhön ja tekemiseen.

8. Mitä hyvää oppimisen taulukossa on?

Tietää mitä on tehnyt ja mitä ei. Siitä näkee mitä asioita pitää harjoitella ja pysyy hyvin ajantasalla. Siitä näkee hyvin mitkä työt on tehty ja mitä on jäänyt tekemättä tai palauttamatta. Taulukosta näkee oman oppimisen tahdin, työt mitä on tehnyt jne. Sen avulla on hyvä katsoa omaa oppimista ja kehitystä, sekä töiden määrää. Sen avulla näen mitä kaikkea olen tehnyt ja kuinka hyvin ne ovat menneet, sekä se näyttää kivalta vihossa ja minua itseäni henkilökohtaisesti innostaa oppimaan. Taulukosta näkee kaikki tehdyt ja keskeneräiset työt, joka muistuttaa tekemään töitä, joka on tottakai positiivista. No huomaat itse oletko ollut aktiivinen ja myös opettaja ja vanhemmat. Näkee millä tasolla menee ja kuinka paljon täytyy parantaa oman tavoitteensa eteen. Sen avulla tiedän, missä mennään ja osaan ehkä sitten alkaa parantaa esim tuntiaktiivisuutta. Se innostaa tekemään. Pystyn arvioimaan omaa oppimistani ja parantamaan sitä tarvittaessa. Kirjaan oppimisen taulukkoon kaiken mitä olen biologiassa saanut aikaan ja oppinut. Mielestäni se on hyvin selkeyttävä käytäntö. Siitä voi katsoa miten on mennyt jokin koe ja jos se koe on mennyt huonosti niin voi koittaa parantaa ensi kokeen numeroa. Kätevä tapa katsoa miten on pärjännyt missäkin osa-alueessa ja ns "palkintona" näkee samalle sivulle liimatut oppimismerkit. Kaikki mitä on tehnyt on koottu yhteen paikkaan (arvosanat, tutkimukset, kehut...). Siinä näkee kuinka edistyt ja miten hyvin sulla menee plus se et vanhemmat näkee miten lapsillaan menee koulussa. Siitä tietää mitä numeroita testeistä on tullut ja kuinka hyvin eri töitä, sekä projekteja on hoitanut. Se auttaa pysymään selvillä siitä, kuinka pärjää. Tykkään myös siiitä, että näkee mitä on ylipäätänsä tehnyt.

9. Mitä huonoa tai kehitettävää oppimisen taulukossa on?

Taulukko voi olla aika sekava, jos ei aina tiedä mitä laittaa taulukkoon. Mielestäni se on turha. Sinne tulee myös huonot arvosanat joista en ole ylpeä, eikä niitä ole kiva katsoa. Oppimistaulukko voisi olla sähköinen että voisi katsoa mitä on tehnyt niin netissä ja siitä saisi selvää ehkä vähän paremmin ja voisi muokata sitä nopeammin ettei tarvisi kumitaa tekstejä ja siitä tulee sotkuinen silloin. Taulukosta näkee omia suorituksia, joka on motivoivaa. Taulukko toki toimii muistutuksena keskeneräisistä töistä, mutta en koe siitä olevan paljoa hyötyä mihinkään muuhun. Ei ole mitään huonoa. Sitä ei välillä muista täytää jolloin osa siitä jää pois. Ei mitään. Oppimistaulukko on hyvä ja toimiva tällä hetkellä. Tykkään siitä sellaisenaan. En keksi mitään kehitettävää, paitsi ehkä sen, että aina ei välttämättä ole muistanut merkata kaikkia asioita ellei opettaja sano.

12. Mitä hyvää oppimiskokonaisuuksissa on?

Ne ovat selkeitä ja thinglinkeihin on tiivistetty asiat hyvin, että sieltä pystyy katsomaan aihekokonaisuuden tärkeät asiat. Selkeä tavoite osattavista asioista. Sieltä löytää asiat yhdestä paikasta. Asiat ovat nipussa ja helposti käsiteltävissä. Niissä on kaikki tarvittava ja näkee mistä voi hakea tietoa. Pidän monipuolisista tunneista ja oppettajan keksimistä aiheista esim. totuus ja tehtävä peli. 😉 . Hyvää on, että kaikki asiat löytyy samalta sivulta ja asiat ovat helposti löydettävissä. On helpompi opetella yhtä isoa kokonaisuutta, kuin että opiskeltaisiin pienempiä, mutta aivan ihan eri aiheisiin liittyviä asioita. Selkeät oppimistavoitteet. Asiat opitaan vaiheittain ja selkeästi. Ei ole mitään sellaista että hypitään aiheesta toiseen. Kun on yksi aihe jossa on eri alueita on helpompaa oppia kun tietää jo valmiiksi mihin aiheeseen liittyy. Kun käydään yksi aihepiiri, eikä aina vaihdu koko ajan niin on paljon helpompi pysyä mukana. On helpompaa seurata missä mennään. Pystyy keskittymään yhteen isoon aiheeseen ja ymmärtää siitä enemmän. Oppii asioita joita ei ole tiennyt viellä. Se on kokonaisuudessaan selkein tapa oppia. Selkeä aihe koko ajan, ei pompita asiasta toiseen. On helppo seurata opintoja, kun on yksi aihekokonaisuus mitä opiskellaan. Ettei mee sekasi. Oppimiskokonaisuuksissa jaetaan tietyt aiheet tietylle luokalle joten ei tule kiirettä ja paniikkia siitä että ei ole pysyny mukana kaikista eri aihekokonaisuuksissa. Sieltä näkee kaiken tiivistetysti esimerkiksi mitä projekteja on, mitä kappaleita käsitellään ja kaikki videot mitä sinne on linkattu ovat myös kiva lisä.

13. Mitä huonoa tai kehitettävää oppimiskokonaisuuksissa on?

Välillä liikaa lukemista samasta aiheesta. Jos kokonaisuus on todella laaja on sitä välillä vaikea sisäistää. Huonoa niissä on, että thinglink on vain sähköisenä. Myös oppimiskokonaisuuksissa on melko paljon aiheita melko pienelle ajalle. Ei minun mielstäni mitään. Ysiluokkalaisena olisi kiva jos oppimiskokonaisuudet olisi alkaneet jo 7 luokalla. Saataisiin tehdä enemmän itsenäisesti tunnilla. Ne pitää lukea kirjasta. Ne voivat olla joskus sekavia. Ehkä voisi olla selvempi. Ja ehkä enemmän oppimiskokonaisuuksia.

Yhteenvetoa

Kehitettävää...

Kiitos, kun kuuntelit!

Created By
Rita Keskitalo
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.