Cum putem pregati cel mai bine studentii pentru a reusi în secolul 21?

Introducere
Silvia Volosciuc
Predau Lexica de afaceri la Universitatea Perspectiva-INT
Aplic unele practici inovatoare în predarea Limbii engleze
Am învatat abordari inovatoare în materie de predare a limbii engleze prin participarea la diferite webinarii on-line si cursuri de formare internationala.
Agenda
Care dintre urmatoarele dispozitive digitale sunt potrivite pentru crearea continutului invatat in produs nou ?

Sistemul de învățământ de astăzi se confruntă cu noi abordări ale învățării.

Studentii trebuie să învețe conținuturile academice prin exemplele reale, aplicații și experiențe atât în ​​interiorul cât și în afara Universității. Exemplul poate servi participarea Universitatii Perspectiva-INT in Proiectul Tempus.

Profesorii necesita pregatire si formare continua ,in scopul organizarii a noilor abordări de învățare care va permite tuturor studentilor să aibă acces egal la această nouă lume tehnologică.

Este o distincție importantă pe care aceste instrumente nu ar trebui considerate ca fiind separate de alte activități pedagogice, ci mai degrabă ar trebui să fie profund integrate în cadrul acestora.

Tehnologiile moderne sunt eficiente nu numai în transmiterea noilor cunoştinţe, ci şi în consolidare deprinderilor formate şi în realizare transferului de informaţii între diferite domenii ale cunoşterii.

Ca procesul de instruire progreseaza, studentii aplica un mod independent de învațăre. Acest lucru înseamnă că trebuie să dezvolte abilități de a prelua controlul asupra propriei metode de învățare, cu sprijinul profesorilor. Dezvoltarea acestor abilități esențiale de acum va ajuta pe studenti enorm în studiile lor viitoare și la locul de muncă.

Pentru a înregistra reflectii private asupra continutului invatat , care pot fi partajate cu un profesor sau coleg , studentii pot folosi-Padlet, Notebook, One Note, Memoires, Mind Maps, Piktochart,

Mind Maps-software-ul MindManager se bazează pe un mediu vizual pentru prezentarea de informații și cunoștințe. O abordare vizuală promovează înțelegerea și accelerează procesul de luare a deciziilor prin care arată în mod clar cele mai importante informații.

Piktochart este o aplicație bazată pe web infografic care permite utilizatorilor fără experiență intensivă ca designeri sa creaze cu ușurință modele grafice profesionale de calitate.

ALIVE - Movie Maker -este un software de editare video și oferă posibilitatea de a crea și edita clipuri video precum și pentru a le publica pe OneDrive, Facebook, Vimeo, YouTube .

Tehnologiile educaţionale moderne urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând cadrele didactice să creeze contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii unui complex de atitudini care să stimuleze curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai mult, spiritul competiţional cu sine, plăcerea de a progresa şi de a-şi dezvolta posibilităţi de autoinstruire, dar şi o raportare corectă la evaluare, aspect absolut necesar în poziţionarea noastră, a fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii.

Învăţământul are nevoie de tehnologii educaţionale moderne însuşite de cadrele didactice şi aplicate inteligent şi constructiv în derularea procesului instructiv-educativ.

Thanl you!

Credits:

Created with images by magicatwork - "Social Media" • FirmBee - "office freelancer computer" • FirmBee - "ipad samsung music"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.