Γιάννης Μαρκέτος Για στιγμες που κρατανε στον χρονο!

ΓΑμος

Η ξεχωριστή ημέρα κάθε ζευγαριού!

Η ημέρα κατά την οποία το ζευγάρι ξεκινά μαζί την υπόλοιπη ζωή του με τις ευλογίες της εκκλησίας. Μια μέρα με πολύ άγχος και συνάμα χαρά και συγκίνηση! Ο ρόλος του φωτογράφου είναι να είναι διακριτικός και να καθησυχάζει – καθοδηγεί τη νύφη και τον γαμπρό καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να βοηθά στη ροή της φωτογράφισης κάνοντας το ζευγάρι να νιώσει πιο άνετα ώστε να απολαύσει κάθε στιγμή αυτής της τόσο ξεχωριστής εμπειρίας!

Επικοινωνήστε μαζί μου:

www.johnmarketos.gr

Τηλ: 6987689222

FB: facebook.com/johnmarketos

Mail: info@johnmarketos.gr

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.