Loading

Nya vägar-konferensen 2020 PROGRAM

Välkommen till den andra nationella – och delvis internationella – Nya Vägarkonferensen! Vi ses i Västervik den 13-14 maj (med välkomstkväll den 12 maj) för att diskutera och ta höjd för mer samverkan och strukturerade nationella satsningar på högre utbildning för hela landet.

Konferensen vänder sig till dig med intresse för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet - för kompetensförsörjning och livslångt lärande – men också för en god och demokratisk samhällsutveckling.

Tisdag 12 maj

18.00–20.30 Välkomstkväll på Gränsö Slott med mingel, mat och dryck

Onsdag 13 maj

08.30–17.30 En heldag med bland annat presentationer, diskussioner och paneldebatter. Programmet uppdateras löpande under hösten/vintern 2019.

Förmiddag

 • Hur kan vi bli bättre på samverkan och struktur för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet? Presentation av Nya Vägar-projektets huvudsakliga resultat. Jerry Engström, Campus Västervik och Lena Lindhé, Högskolan Väst.
 • ”Ingen ska ha längre än 30 km till 30 minst treåriga högskoleprogram”. Hur har man jobbat för att bygga upp University of the Highlands & Islands, UHI, runt ett partnerskapskoncept som involverar ett modercampus i Inverness, 13 lokala campus runtom i norra Skottland samt ett nät av 70 lärcentra runt dessa? Stuart Gibb, vicerektor UHI. Panelkommentarer och reflektioner av Simon Edström, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer, SFS, Martin Hellström, rektor Högskolan Väst, Gunilla Svantorp (S), ordförande Riksdagens utbildningsutskott, Fredrik Christensson (C), ledamot Riksdagens utbildningsutskott.
 • Vad säger forskningen om effekter av tillgång till högre utbildning – lokalt, regionalt, nationellt? Nationalekonomerna Lina Bjerke, Jönköping University och Urban Gråsjö, Högskolan Väst, presenterar aktuell forskningsöversikt.

Eftermiddag

Under första delen av eftermiddagen kan varje deltagare välja två parallellpass med olika teman.

 • Vad präglar en god pedagogisk inramning för deltagande i högre utbildning långt från lärosäten? Vad krävs av lärosätena? Delresultat från Nya Vägar-projektet.
 • Vad krävs av kommuner för ökad samverkan om tillgång till högre utbildning och hur kan samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet byggas lokalt? Nya Vägar-projektet presenterar sitt delresultat.
 • Bortom utbildningssamverkan – tillgång till avancerad kunskap och forskning i kommuner långt från lärosäten – hur kan man arbeta? Exempel från Västervik och Dalarna.
 • TCO:s utbildningsindex – presentation och diskussion av ett vidareutvecklat material som visar den ”faktiska” tillgången till högre utbildning och YH-utbildning i alla Sveriges kommuner, med hänsyn tagen till geografi och infrastruktur.
 • Uppdragsutbildning för näringsliv och offentlig verksamhet i hela landet – hur kan vi samverka för ökad tillgång till högre utbildning för livslångt lärande? Vinnova-projektet LUPP samt FEI – Företagsekonomiska institutet.
 • Fördjupningspass om UHI; hur ser studentens vardag ut? Hur fungerar den komplexa organisationen?

Efter parallellpassen:

 • Hur ser regeringens plan framåt ut när det gäller tillgång till högre utbildning i hela landet? Vad har gjorts hittills och vilka insatser krävs för bättre samverkan och struktur? Matilda Ernkrans, högskole- och forskningsminister. Panelkommentarer och reflektioner av Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, Simon Edström, SFS, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Fredrik Christensson (C) m.fl.
 • Paneldebatt: hur samverkar vi kring kompetensfrågorna nationellt, regionalt, lokalt – hur bidrar samverkan till tillgång till högre utbildning i hela landet? Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv, Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen, Fredrik Christensson (C) m.fl. representanter för politik och akademi.

Kväll

Konferensmiddag och underhållning på Gränsö Slott

Torsdag 14 maj

08.30-12.00 därefter avslut med lunch.

Förmiddag

 • Yrkeshögskole- och högskolesystemen – hur kan man jobba mer integrerat för att underlätta övergångar och progression? Och hur kan man gemensamt öka tillgången till eftergymnasial utbildning i hela landet? Anita Hansbo, utredare, Sveriges universitets- och högskoleförbund SUHF, Thomas Persson, generaldirektör MYH, Simon Edström, SFS, Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Magnus Rolf, VD FEI – Företagsekonomiska institutet.
 • Debatt: Kvalitetsutmaningarna – hur säkrar vi kvaliteten i högre utbildning när fler studerar i en mer distribuerad och flexibel kontext? Mats Ericson, ordförande SULF, Gunilla Svantorp (S), Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet, UKÄ, Alastair Creelman, e-lärandeexpert Linnéuniversitetet. Kommentarer av Stuart Gibb, UHI
 • VINNOVA presenterar kommande satsningar på program för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Representanter från VINNOVA samt från nationella Innovationsrådet
 • Summering och avslutande reflektioner
 • Avslut med lunch – du kan välja att äta på plats eller ta med dig