Loading

Nya vägar-konferensen 2020 PROGRAM

Välkommen till den andra nationella – och delvis internationella – Nya Vägarkonferensen där vi ska diskutera och ta höjd för mer samverkan och strukturerade nationella satsningar på högre utbildning för hela landet.

Konferensen vänder sig till dig med engagemang och intresse för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet - för kompetensförsörjning och livslångt lärande – men också för en god och demokratisk samhällsutveckling.

Onsdag 30 september – livestreamad heldag

08.30–17.30 En heldag med bland annat presentationer, diskussioner och paneldebatter. Programmet genomförs som en livestreamad TV-sändning med talarna samlade i Västervik. Det blir en professionell TV-produktion där Johan Wester är programledare. Du som deltar i konferensen kommer att ha möjlighet till dialog och interaktion med Johan och de medverkande talarna.

Förmiddag

 • Hur kan vi bli bättre på samverkan och struktur för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet? Presentation av Nya Vägar-projektets huvudsakliga resultat. Jerry Engström, Campus Västervik och Lena Lindhé, Högskolan Väst.
 • ”Ingen ska ha längre än 30 km till 30 minst treåriga högskoleprogram”. Hur har man jobbat för att bygga upp University of the Highlands & Islands, UHI, runt ett partnerskapskoncept som involverar ett modercampus i Inverness, 13 lokala colleges runtom i norra Skottland samt ett nät av 70 lärcentra runt dessa? Stuart Gibb, vicerektor UHI. Panelkommentarer och reflektioner av Simon Edström, ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS, Martin Hellström, rektor Högskolan Väst, Gunilla Svantorp (S), ordförande Riksdagens utbildningsutskott, Fredrik Christensson (C), ledamot Riksdagens utbildningsutskott.
 • Vad säger forskningen om effekter av tillgång till högre utbildning – lokalt, regionalt, nationellt? Nationalekonomerna Lina Bjerke, Jönköping University och Urban Gråsjö, Högskolan Väst, presenterar aktuell forskning.
 • Digitaliseringen av den högre utbildningen – färsk ESO-studie. Kjell H Nyman, projektledare. Kommentarer: Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet, UKÄ, Gunilla Svantorp (S), Riksdagen, Simon Edström, SFS

Eftermiddag

 • Politiken mot väggen: Hur ser regeringens plan framåt ut när det gäller tillgång till högre utbildning i hela landet? Vad har gjorts hittills och vilka insatser krävs för bättre samverkan och struktur? Matilda Ernkrans, högskole- och forskningsminister. Panelkommentarer och reflektioner av Simon Edström, SFS, Martin Hellström, rektor Högskolan Väst, Magnus Wallerå, chef utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv, Fredrik Christensson (C), Riksdagen m.fl.
 • Paneldebatt: hur samverkar vi kring kompetensfrågorna nationellt, regionalt, lokalt – och hur bidrar samverkan till ökad tillgång till högre utbildning i hela landet? Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv, Ann-Charlotte Larsson, vicerektor Linnéuniversitetet, Katrien Vanhaverbeke, sektionschef Tillväxt och Samhällsbyggnad, SKR, Fredrik Christensson (C), Riksdagen, Anders Carlberg, avdelningschef forskning, utveckling & utbildning, Västra Götalandsregionen.
 • Yrkeshögskole- och högskolesystemen – hur kan man arbeta tillsammans för att öka tillgången till eftergymnasial utbildning i hela landet? Och hur gynnas individer, arbetsgivare och samhälle av en utökad och nära tillgång till båda typerna av utbildning? Christer Bergqvist, enhetschef och ställföreträdande generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, Simon Edström, SFS, Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv, Magnus Rolf, VD FEI – Företagsekonomiska institutet m.fl.
 • Debatt: Kvalitetsutmaningarna – hur säkrar vi kvaliteten i högre utbildning när fler studerar i en mer distribuerad och flexibel kontext? Mats Ericson, ordförande SULF, Gunilla Svantorp (S), Riksdagen, Anders Söderholm, UKÄ, Alastair Creelman, e-lärandeexpert Linnéuniversitetet. Inledande kommentarer av Nicola Smith, Head of Careers and Employability, UHI.
 • VINNOVA presenterar sitt arbete med kompetensförsörjning och livslångt lärande. Maria Landgren, VINNOVA. Kommentarer av Samuel Engblom, TCO och Nationella Innovationsrådet
 • Summering och avslutande reflektioner. Johan Wester, Jerry Engström och Lena Lindhé, Nya Vägar, Gunilla Svantorp (S), Riksdagen, samt Martin Hellström, rektor Högskolan Väst.

Torsdag 1 oktober - parallella webinarier

09.00-11.15.

Under förmiddagen kan varje deltagare välja att delta i två parallellpass med olika teman. Parallellpassen genomförs som webinarier, och länkar distribueras ett par dagar innan konferensen.

Parallellpass I 09.00-10.00

Parallellpass II 10.15-11-15

 • Närhet på distans. Den ökande efterfrågan på livslångt lärande och fortbildning betyder att allt fler kan studera hemifrån i stället för att flytta till en högskoleort. Dagens digitala plattformar och verktyg främjar interaktivitet mellan studenter och mellan studenter och lärare på ett sätt som inte var möjligt för några år sedan. Gränserna mellan distans och campus suddas ut. Vad präglar en god pedagogisk inramning för deltagande i högre utbildning långt från lärosäten? Vad krävs av lärosätena? Delresultat från Nya Vägar-projektet. Alastair Creelman, e-lärandespecialist, Linnéuniversitetet, Christian Master Östlund, universitetslektor informatik, Högskolan Väst, Jörgen Holmberg, universitetslektor didaktik, Högskolan i Gävle
 • Kan hållbara samverkansformer skapas mellan kommuner och högskolor för att högre utbildning ska bli tillgänglig i hela landet? Många kommuner, utanför storstadsregionerna, står inför kompetensförsörjningsproblem både inom näringsliv och offentlig verksamhet och ser högre utbildning som en del av lösningen. Många kommuner menar dock att det är svårt att manövrera sig i högskolevärlden för att få högskolor att planera utbildning så att den når fler. Seminariet tar sin utgångspunkt i vilka utmaningar kommuner har för att möjliggöra att fler medborgare kan delta i högre utbildning, oavsett situation i livet. Kent Wallén, handläggare Campus Västervik, Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef Lysekils kommun
 • Bortom utbildningssamverkan – tillgång till avancerad kunskap och forskning i kommuner långt från lärosäten – hur kan man arbeta? Exempel från Västervik där man bygger upp forskningsmiljö på det lokala campuset och Dalarna där högskolan är navet i arbetet med kompetensutvecklingskonceptet Knowledge Transfer Partnerships, KTP. Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan Väst, Michaela Ericsson, FoU-strateg, Campus Västervik, Johan Kostela, samverkansstrateg, Högskolan Dalarna.
 • Hur ser tillgången till eftergymnasial utbildning (högskole- och YH-utbildning) ut ”på riktigt” i Sverige? TCO:s utbildningsindex – presentation och diskussion av ett vidareutvecklat material som visar tillgången till högre utbildning och YH-utbildning i alla Sveriges kommuner, med hänsyn tagen till geografi och infrastruktur.
 • Uppdragsutbildning för näringsliv och offentlig verksamhet i hela landet – hur kan vi samverka för ökad tillgång till högre utbildning för livslångt lärande? Monika Hattinger, projektledare för Vinnova-projektet LUPP Anders Palmqvist, avdelningschef Högskolan Väst samt Magnus Rolf, VD för FEI – Företagsekonomiska institutet.
 • Fördjupningspass om UHI: Hur ser studentens vardag och sammanhang ut i universitetets mix av plats- och distansbaserade studier? Hur knyter man an till lokalsamhället, och hur fungerar den komplexa organisationen? Nicola Smith, Head of Careers and Employability, University of the Highlands and Islands, Skottland.