Loading

Porfolio aSestelo fotografía

A nosa filosofía é amosar a mellor imaxe do seu negocio, coidando ao máximo os detalles e buscando transmitir a esencia de cada espazo. Afonso Sestelo, está especializado en fotografía gastronómica, fotografía de interiores, fotografía corporativa, fotografía 360 e realidade virtual. É fotógrafo certificado de Google para realizar Street View desde 2014. Ademáis, o seu equipo está composto por especialistas en deseño gráfico e grabación/edición de vídeo.

Fotografía de Interiores

Fotografía Gastronómica

Fotografía 360º Realidade Virtual

Santiago de Compostela

Fotografía Virtual

A imaxe 360 é a ferramenta perfecta para amosar dunha forma global e tamén en detalle como están conformados os espazos, permitíndolle ao visitante gozar dunha visión inmersiva. Si esto se complementa cunha fotografía de interiores que destaque as virtudes do inmoble, o seu carácter e o gusto polo detalle. o resultado será fantástico.

Ofrecemos diferentes modalidades de visita virtual en función das súas necesidades:

Google Street View

Google xa é o buscador que utiliza o 98% da poboación. Estar presente en Google ou google Maps e casi imprescindible para gañar visivilidade, aparecer nos primerios postos é fundamental para gañar clientela.

Tour Virtual avanzado

Cando as instalacións do seu negocio son moi extensas, é recomendable engadir un menú de navegación para facilitarlle o recorrido ao visitante. Ademáis, con esta modalidade, pode personalizar a imaxe da visita, engadir audio ou incluir información adicional en formato video, fotos ou texto.

Fotografía de Producto

Producto 360º

Video Corporativo

Contacto: Afonso Sestelo

606 729 296

asestelo@gmail.com

www.asestelo.com

Fotógrafo Certificado de Google

FEDER - FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL

Created By
afonso sestelo
Appreciate

Credits:

asestelo fotografía

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.